صفحه 1 از 3 123 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: نیستی آدمی

 1. #1

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417

  نیستی آدمی
  ادمی چیست و به چه کار اید؟
  نیکی او چیست و بدی او چیست؟
  منتهای سال او از صد فزون نگردد.
  کس ،ساعت خواب بازپسین کس،از پیش نتواند دانست.
  این سالیانچند در قیاس با ابدیت،
  چونان قطره اب برگرفته از دریاست و دانه رمل.
  از این روست که خداوند با ایشان شکیبایی می ورزد.
  و رحمت خویش بر انان می گسترد.
  می بیند و می داند که سرانجام ایشان چه اندازه حقیر است.
  هم از این روست که بر شمار بخششهای خویش افزوده است.
  دلسوزی ادمی از برای همنوع خویش است.
  لبک رحمت خداوند از بهر همه جانداران:
  مواخذه می کند و به سامان می اورد و تعلیم می دهد.
  چون شبانی رمه خویش باز می گرداند.
  رحمت می اورد
  بر انان که تادیب پذیرند،
  وبا حمیت ،در طلب احکام اویند.

  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 2. صلوات ها 4


 3. #2

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  شیوه عطا کردن:
  پسرم،احسانهای خویش را به ملامت میامیز،
  و هدایای خود را با کلام غم افزا قرین مکن.
  شبنم ایا فرونشاننده گرما نیست؟
  همان سان،کلام ارزنده تر ز هدیه است.
  به راستی کلام ارزنده تر از عطیه نفیس نیست؟
  لیک انسان نیکوکار ،این هر دو را به هم می امیزد.
  بی خرد هیچ نمی دهد و ناسزا می گوید.
  و عطای حسود دیدگان را می سوزد.

  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 4. صلوات ها 3


 5. #3

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  به درگاه خداوند توبه کن و از گناهان خویش دست شوی.
  برابر او سخت تضرع کن و خطا کردن براو را کنار نه.
  به سوی خدای تعالی بزگرد و از ستمگری روی گردان.
  چه اوست که ترا از ظلمات به روشنایی رستگاری راه خواهد نمود.
  و از ستمگری سخت بیزاری جوی.
  چه اگر زندگان ان را تمجید نکنند.
  چه کس خداوند را در جایگه مردگان خواهد ستود؟
  مردگانی که از هستی بی بهره اند ،زبان به ستایش نتوانند گشود.
  ان که حیات و سلامت دارد،خداوند را تمجید می کند.
  بس عظیم است رحمت خداوند.
  و گذشت او برای انان که به سویش بز می گردند.
  چه انسان را توان داشتن همه چیز نیست.
  چه ،بنی ادم نامیرا نیست.
  تابنده تر از خورشید ایا هست؟با این همه خورشید ناپیدا می شود.
  گوشت و خون جز خباثت نتواند پرورد.
  اوست که مراقب قدرتهای ایستاده بر بلندای اسمانهاست.
  و جمله ادمیان جز خاک و خاکستر نیستند.

  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 6. صلوات ها 2


 7. #4

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  عظمت خداوند:
  ان که جاودانه زنده است ،همه چیز را با هم افریده است.
  تنها خداوند دادگر خوانده خواهد شد.
  و دادگری جز او نیست.
  به کف دست خویش ،بر دنیا حکم می راند.
  و همه چیز فرمانبردار اراده اوست.
  چه او،ان پادشاه عالم،به قدرت خویش،
  مقدسات را از نامقدسات جدا می سازد.
  به هیچ کس قدرت خبر دادن از اعمال خویش را عطا نکرده است.
  و کیست که پرده از معجزات او بر خواهد افکند؟
  کیست که قدرت عظمتش را تواند سنجید.
  و کیست که شرح رحمتهایش را تواند گفت؟
  کاستن و افزودن این همه،نه در توتن ماست.
  و پرده افکندن از معجزات او نتوانیم.
  انسان چون به نهایت رسد ،پس انگاه می اغازد.
  و چون باز ایستد ،سخت حیرت زده شود.

  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 8. صلوات


 9. #5

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  ادمی در افرینش:
  برمن گوش بسپار و کسب معرفت کن،
  دل خویش با سخنانم موافق گردان،
  تادیب را به اندازه بر تو اشکار خواهم ساخت،
  معرفت را مو به مو بیان خواهم کرد.

  در ازل چون خداوند اعمال خویش را بیافرید.
  بی درنگ پدید امدند و خدا انها را جایگهی بداد.
  اعمال خویش را تا ابد نظم بخشید.
  از نخستین اعمال تا اعمال بس دور.
  گرسنه و خسته نمی شوند.
  و وظیفه خویش را هیچ گاه وا نمی نهند.
  هیچ کدام هرگز با دگری تصادم نمی کند .
  و هرگز از کلمه او سرپیچی نمی کنند .
  پس انگاه خداوند بر زمین نظر افکند .
  و ان را از نعمتهای خویش اکند.
  روی ان را به جانوران از هر دست پوشاند .
  و انها به خاک باز خواهند گشت.

  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 10. صلوات


 11. #6

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  خداوند انسان را از خاک براورد.
  تا سپس او را بدان باز گرداند.
  بر ادمیان ،روزهایی معین و زمانی مشخص مقدر ساخت.
  انچه که بر زمین است ،به زیر سیطره شان در اورد.
  ایشان را همچون خویشتن ،قدرتمند ساخت.
  و به صورت خود افرید.
  در دل هر جاندار،ترس از انسان افکند.
  تا ادمی بر جانوران وحشی و پرندگان چیره شود.


  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 12. صلوات


 13. #7

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  ادمیان توان استفاده از پنج قدرت را یافتند.
  قدرت ششم،هوش بود که ایشان را بهره ای از ان داده شد.
  و قدرت هفتم ،عقل بود که ترجمان قدرتهای اوست.
  ایشان را قوه داوری و زبان و دیده ،و گوش و دلی از برای اندیشیدن بداد.
  انان را از علم و هوش اکند.
  و نیکی و بدی را به انها شناساند.
  ترس خویش ،در دل ایشان افکند.
  تا عظمت کارهای خود را بدانان بنماید.
  و بر ایشان مقرر داشت که این معجزات را تا ابد گرامی دارند.
  نام مقدس او را خواهند ستود.
  عظمت کارهایش را حکایت خواهند کرد.
  ایشان را معرفت نیز عطا کرد.
  شریعت زندگی ارزانیشان داشت.
  تا فهم کنند که میرنده اند،همانان که اینک زنده اند.
  با ایشان عهد جاودانه بست.
  و احکام خویش بدانان شناساند.
  دیدگان ایشان ،عظمت جلال او را بدید.
  گوشهاشان شکوه اوای او را بشنید.
  ایشان را گفت:از هر بدی بپرهیزید.
  انان را فرمانهایی بداد،به هر کدام در حق همنوع خویش.

  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 14. صلوات


 15. #8

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  گفتگو در مباحث معرفتی
  نوشته
  6,663
  حضور
  32 روز 3 ساعت 45 دقیقه
  دریافت
  12
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  23552  نقل قول نوشته اصلی توسط امیر احمدی نمایش پست ها
  می بیند و می داند که سرانجام ایشان چه اندازه حقیر است.
  سلام
  جمله بالا با این آیات قرآن چه مناسبتی دارد :
  والی الله ترجع الامور
  و الی ربک المنتهی
  انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه
  انا لله و انا الیه راجعون
  حال بفرمایید سرانجامش حقیر است یا نیست
  نه بلکه آغازش ؟؟؟؟؟؟؟

  موفق در پناه حق

 16. #9

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  مردمان سزاوار تکریم:
  کدامین نسل سزاوار تکریم است؟نسل ادمی،
  کدامین نسل سزاوار تکریم است ؟انان که از خداوند ترسانندف
  کدامین نسل سزاوار تحقیر است؟نسل ادمی،
  کدامین نسل سزاوار تحقیر است؟انان که احکام را زیر پا می گذارند.
  سرکرده میان برادران خویش تکریم می شود.
  و انان که از خداوند ترسانند ،تکریم شده خدایند.
  سرچشمه پذیرفته شدن از جانب خدا،ترس از خداوند است.
  لیک سرچشمه رانده شدن از درگاه او ،سخت دلی و گران سری است.
  نو ایمان و غریب و تنگدست.
  فخرشان در ترس از خداوند است.
  تحقیر کردن تنگدست خردمند ،پسندیده نیست.
  گرامی داشتن گنه کار،شایسته نیست.
  بزرگ و داور و توانمند،در خور تکریمند.
  لیک بزرگتر از ان که از خدا ترسان است،کس نیست
  ادمیان ازاده خادم برده حکیمند.
  و انسان تادیب شده را شکوه ای نیست.

  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 17. صلوات


 18. #10

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  گفتگو در مباحث معرفتی
  نوشته
  6,663
  حضور
  32 روز 3 ساعت 45 دقیقه
  دریافت
  12
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  23552

  جواب لطفا
  نقل نیستی آدمی
  نیستی آدمی نیستی آدمی نوشته اصلی توسط : امیر احمدی نیستی آدمی
  نیستی آدمی  می بیند و می داند که سرانجام ایشان چه اندازه حقیر است.
  نیستی آدمی
  نیستی آدمی

  سلام
  جمله بالا با این آیات قرآن چه مناسبتی دارد :
  والی الله ترجع الامور
  و الی ربک المنتهی
  انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه
  انا لله و انا الیه راجعون
  حال بفرمایید سرانجامش حقیر است یا نیست
  نه بلکه آغازش ؟؟؟؟؟؟؟

  موفق در پناه حق


صفحه 1 از 3 123 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود