در صحاح اخباری نقل‌شده‌است که پیامبر در تعداد رکعات نماز اشتباه‌می‌کرد و سلام‌می‌داد‍، سپس با هیبتی توأم با عصبانیت و حالتی شگفت‌انگیز به گوشه‌ای می‌خزید! تا این‌که فردی از صحابه نزد او می‌آمد و این موضوع را به وی تذکّرمی‌داد! آن‌گاه او پرس‌وجومی‌کرد که آیا چنین است که او گفته. و وقتی اطمینان‌پیدامی‌کرد مابقی نماز را حال یک رکعت یا دو رکعت باشد به‌جامی‌آورد!! (1)
روشن است که در این نقل تاریخی چه اتهامات بزرگی متوجّه نبیّ خدا است که نهایتاّ حتّی با وجود تذکّر، وی در انجام واجبات خویش در حدّ یک مسلمان ساده نیز درست‌کردار نبوده‌است، و جای تعجّب و تأسّف است که بر نقلی با این درجه از رکاکت، کسانی مهر صحّت ‌زده‌اند
و از آن بالاتر آن که داستان را در جوار این حدیث نبوی آورده‌اند که می‌فرماید: «وقتی یکی از شما به‌نماز‌می‌ایستد شیطان به محضر او می‌آید و او را می‌فریبد تا جایی‌که نمی‌داند چند رکعت به‌جای‌آوره‌است...» (2) آیا این به ذهن نمی رسد که ممکن است نویسنده درصدد القای این موضوع باشد که شیطان رسول خدا را العیاذ بالله فریفته است؟ حال آن‌که ما در آیات قرآن می‌خوانیم که شیطان راهی برای تسلّط بر انبیاء ندارد(3)

ودردآور است که در این نقل گویا حتّی از این آیه شریفه نیز غفلت‌شده‌است که می‌فرماید: و ماهو صاحبکم بمجنون!
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

1ـ اشتباه رسول خدا در تعداد رکعات نماز در صحاح:
صحیح البخاری - ج 1 - ص 123 – 124- باب تشبیک الأصابع فی المسجد و غیره: ... صلى بنا رسول الله صلى الله علیه وسلم احدى صلاتی العشى قال ابن سیرین قد سماها أبو هریرة ولکن نسیت انا قال فصلى بنا رکعتین ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة فی المسجد فاتکأ علیها کأنه غضبان ووضع یده الیمنى على الیسرى وشبک بین أصابعه ووضع خده الأیمن على ظهر کفه الیسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفى القوم أبو بکر وعمر فهابا ان یکلماه وفى القوم رجل فی یدیه طول یقال له ذو الیدین قال یا رسول الله أنسیت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أکما یقول ذو الیدین فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترک ثم سلم ثم کبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وکبر ثم کبر وسجد ‹ صفحه 124 › مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وکبر فربما سألوه ثم سلم فیقول نبئت ان عمران بن حصین قال ثم سلم باب المساجد التی على طرق المدینة والمواضع التی صلى فیها النبی صلى الله علیه وسلم
صحیح البخاری - البخاری - ج 1 - ص 175- باب هل یأخذ الامام إذا شک بقول الناس
صحیح مسلم - مسلم النیسابوری - ج 2 - ص 83 – 88: ... قال سلم رسول الله صلى الله علیه وسلم فی ثلاث رکعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسیط الیدین فقال أقصرت الصلاة یا رسول الله فخرج مغضبا فصلى الرکعة التی کان ترک ثم سلم ثم سجد سجدتی السهو ثم سلم

2- ذم اشتباه‌کردن در تعداد رکعات نماز در صحاح
صحیح مسلم - ج 2 - ص 82 – 83- باب السهو فی الصلاة والسجود له: حدثنا یحیى بن یحیى قال قرأت على مالک عن ابن شهاب عن أبی سلمة بن عبد الرحمن عن أبی هریرة ان رسول الله صلى الله علیه وسلم قال إن أحدکم إذا قام یصلى جاءه الشیطان فلبس علیه حتى لا یدرى کم صلى فإذا ‹ صفحه 83 › وجد ذلک أحدکم فلیسجد سجدتین وهو جالس
3ـ ما در قرآن می‌خوانیم که شیطان راهی به بندگان مخلص خدا نداردص/83 و انبیاء نیز از جمله‌ی مخلصین در کلام باری‌تعالی نام‌برده‌شده‌اندص/46، مریم/51، یوسف/24