آیا آیه شریفه تطهیر ( انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراً) دلالت می کند که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پاک بودند ازهمه پلیدی ها حتی از خونها ی حیض ونفاس و استحاضه؟
ج: آیه شریفه دلالت می کند بر طهارت نفسانی مختص به اهل بیت علیهم السلام که براثر این طهارت نفسانی هرگز ممکن نمی باشد کسی درباره آنها فکر معصیتی نماید .
اما طهارت جسدیه که راجع به جسد و جسم آن ذوات مقدسه باشد خارج از دلالت آیه شریفه می باشد بله آن حضرت از خونهای سه گانه پاکند بدلیل روایاتی که درباره آن حضرت دلالت بر طهارت آن وجود مقدس از این خون ها می کند ، مانند روایاتی که دلالت دارد که آن حضرت مانند سایر زنان خونی نمی دید وهمانا دختران پیامبران حیض نمی بینند .
( فدک )