صفحه 12 از 12 نخست ... 2101112
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: *** درسنامه ی کلام جدید *** (مدیریت بحث: سرکار «صدفی»)

 1. #111

  عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  281
  حضور
  8 ساعت 29 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  599  298 . اوصيکما بتقوي الله و نظم امرکم نهج البلاغه، بخش نامه‌ها، شماره 47 .
  299 . اسلام و حقوق بشر، ص‏76 .
  300 . جامعه شناسي ماکس وبر، ص‏188 .
  301 . جامعه شناسي ماکس وبر، ص 188- 196 .
  302 .
  omantic movement.
  303 . علم و دين، ص 81- 80 .
  304 . jean- Jacques Rousseau (1712- 1778) فيلسوف فرانسوي، کتاب «قرار داد اجتماعي» او يکي از بزرگترين کتاب‌هاي فلسفه سياسي در عصر جديد محسوب مي‌شود.
  305 . Kant 306 . معماي مدرنيته، ص 14- 16 .
  307 . Ma tin Heidegge (1889- 1976) فيلسوف آلماني.
  308 . معماي مدرنيته، ص 236- 237 .
  309 . ر. ک: قواعد العقائد، با حواشي نگارنده، ص 144- 148 .
  310 . بقره 146 .
  311 . نمل 14 .
  312 . نهج البلاغه، خطبه اول.
  313 . حجرات 14 .
  314 . مجادله 22 .
  315 . مائده 316 . خصال شيخ صدوق، باب احاديث سه گانه، حديث 207، بحار الانوار، ج 69، باب 30، نهج البلاغه، حکمت 227؛ سنن ابن ماجه، ج 1، باب ايمان، حديث 65 .
  317 . اصول کافي، ج 2، باب کباير، حديث 21 .
  318 . ر. ک: اصول السنه، تحقيق عبدالمنعم سليم، ص 38- 43؛ اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 5، مقدمه، ص 17- 18 .
  319 . تلبيس ابليس، ص 83؛ تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلام، ص‏143 .
  320 . الاسفار الاربعه، ج 1، مقدمه؛ اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 5، مقدمه، ص 20؛ سيري در نهج البلاغه، ص‏46 .
  321 . اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 5، مقدمه، ص‏11 .
  322 . Gilson.
  323 . Te ullian 324 . عقل و وحي در قرون وسطا، ص 5- 8 .
  325 . Pascal 326 . فلسفه و ايمان مسيحي، ص 54- 55 .
  327 . Kiekegaa d.
  328 . فلسفه و ايمان مسيحي، ص 128- 130 .
  329 . عقل و اعتقاد ديني، ص‏80 .
  330 . همان، ص 82- 84 .
  331 . Saint Augstine.

  صفحه :..م...107

  أللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ

  وَ عَجِّل فَرَجَهُم

 2. صلوات


 3. #112

  عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  281
  حضور
  8 ساعت 29 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  599  332 . عقل و وحي در قرون وسطا، ص 15- 21 .
  333 . Saint Auselm.
  334 . عقل و وحي در قرون وسطا، ص 15- 21 .
  335 . ر. ک: گوهر مراد، ص‏41 .
  336 . Thomas Aquinas.
  337 . عقل و وحي در قرون وسطا، ص 61- 73 .
  338 . همان، 339 . گوهر مراد، ص‏340 . بقره 4 .
  341 . اعراف 187 .
  342 . نهج البلاغه، خطبه 49 .
  343 . عقل و اعتقاد ديني، ص‏86 .
  344 . همان، ص‏89 .
  345 . نهج البلاغه، خطبه اول 346 . کشف المراد، ص 470؛ تلخيص المحصل، ص‏364 .
  347 . Cupe nicus.
  348 . Galileo.
  349 . عقل و اعتقاد ديني، ص‏359 .
  350 .
  حد اليقين و هو القطع و بتّ تصديق جازم مطابق ثبت 351 . تکاثر 5- 6 .
  352 . الميزان، ج 20، ص‏351 . برخي کلمه positive knowledge را به علم اليقين ترجمه کرده‌اند. ر. ک: فرهنگ فارسي- انگليسي حييم.
  353 . فرهنگ انگليسي آکسفورد، ذيل واژه science 354 . Da win.
  355 . Huxley.
  356 . Fundamendalists.
  357 . عقل و اعتقاد ديني، ص 363- 358 . ايان باربور، علم و دين، ص‏124 .
  359 . علم و دين، ص 127- 126 .
  360 . در بخش اول کتاب نمونه‌هايي از آراي او را در تاويل علم‌گرايانه قرآن کريم نقل نموديم. در اين باره ر. ک: تفسير و مفسران، ج 2، ص 512- 519 .
  361 . P ocess Philosophy.
  362 . Whitehead.
  363 . ر. ک: علم و دين، ص 158- 159 .
  364 . ر. ک: شريعت در آينه معرفت، ص 97- 100؛ ص 169- 183؛ ص 352- 354 .
  365 . ايان باربور، علم و دين، ص‏95 .
  366 . Ka l Ba th.


  صفحه :..م...108

  أللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ

  وَ عَجِّل فَرَجَهُم

 4. صلوات


 5. #113

  عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  281
  حضور
  8 ساعت 29 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  599  367 . Neo O thodoxy.
  368 . علم و دين، ص 145- 146؛ عقل و اعتقاد ديني، ص 366- 367 .
  369 . Existentialism.
  370 . Ma tin Bu e .
  371 . Rudolf Bultmann.
  372 . علم و دين، ص 149- 150؛ عقل و اعتقاد ديني، ص 367- 368 .
  373 . علم و دين، ص 151- 154؛ عقل و اعتقاد ديني، ص 368- 369 .
  374 . انعام 102 .
  375 . ر. ک: فرهنگ انگليسي اکسفورد، (1995) ذيل کلمه Expe ince 376 . عقل واعتقاد ديني، ص‏37 .
  377 . نورمن گيسلر، فلسفه دين، ص 39- 52 .
  378 . Schleie mache .
  379 . علم و دين، ص 130- 131؛ فلسفه و ايمان مسيحي، ص109- 110 .
  380 . تجربه ديني، ص 18- 19 .
  381 . عرفان و فلسفه، ص 24- 25؛ عقل و اعتقاد ديني، ص‏382 . «فلما قضي موسي الاجل و سار باهله انس من جانب الطور نارا فلما اتاها نودي من شاطيء الواد الايمن في البقعه المبارکه من الشجره ان يا موسي اني انا الله رب العالمين» (قصص 29- 30).
  383 . درباره اقسام تجربه ديني ر. ک: عقل و اعتقاد ديني، ص 38- 41؛ عرفان و فلسفه، ص 53- 55 .
  384 . Walte Te ence Stace.
  385 . دين و نگرش نوين، ص 384- 386 .
  386 . ر. ک: نورمن گيسلر، فلسفه دين، ص 112- 113 .
  387 . ر. ک: فطرت و دين، ص 145- 152 .
  388 . تاريخ فلسفه در اسلام، ج 4، ص‏207 .
  389 . بسط تجربه نبوي، ص‏13 .
  390 . همان، ص‏391 . نجم 3- 392 . تکوير 19- 393 . شعراء 192- 195 .
  394 . نحل 102 .
  395 . بقره 396 . مجمع البيان، ج 1، ص‏167 .


  صفحه :..م...109

  أللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ

  وَ عَجِّل فَرَجَهُم

 6. صلوات


 7. #114

  عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  281
  حضور
  8 ساعت 29 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  599  397 . بحار الانوار، ج 37، ص‏326 .
  398 . مريم 64 .
  399 . ر. ک: تفسير طبري، ج 16، ص 120- 121؛ تفسير قرطبي، ج 11، ص 118- 119؛ تفسير بيضاوي، ج 3، ص 58؛ مجمع البيان، ج 7، ص‏521 .
  400 . «قد نري تقلب وجهک في السماء فلنولينک قبله ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام» سوره بقره 144 و ر.
  ک: مجمع ا لبيان، ج 1، ص 227؛ تفسير ابن کثير، ج 1، ص‏401 . Religious Plu alism 402 . Religious Exclusivism.
  403 . دين پژوهي، ص 301؛ مقاله تعداد اديان، جان هيک.
  404 . فلسفه دين، ترجمه بهرام راد، ص‏238 .
  405 . مباحث پلوراليسم ديني، ص‏69 .
  406 . Religious Enclusivism.
  407 . Ka l Rahne (1904- 1984) متکلم مسيحي کاتوليک.
  408 . عقل و اعتقاد ديني، ص 414- 417؛ دين پژوهي، ص 302- 303 .
  409 . مباحث پلوراليسم ديني، ص‏182 .
  410 . ويشنو و شيوا نام خدايان در دين هندويي مي‌باشند و برهمن حقيقت مطلقي است که در تفکر فلسفي هندوئيزم مطرح است و فاقد تشخص مي‌باشد. تائو قوه‌اي کيهاني است که منشا نظم و حرکات جهان است و مورد اعتقاد چينيان مي‌باشد.
  411 . فلسفه دين، ص 243- 245 .
  412 . اين داستان در مثنوي به صورت فيل در تاريکخانه بيان شده است. ر. ک: مثنوي، دفتر سوم، ابيات 1259- 1268 .
  413 . عقل و اعتقاد ديني، ص‏414 . صراط‌هاي مستقيم، ص 16- 17 .
  415 . اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 5، ص 105- 106 .
  416 . صافات 159- 161 .
  417 . الميزان ج 17، ص‏174 .
  418 . ر. ک: عقل و اعتقاد ديني، ص 412- 413 .
  419 . صراط‌هاي مستقيم، ص 33- 420 . انسان 2 .
  421 . يوسف 103 .
  422 . انعام 116 .
  423 . فرقان 44 .
  424 . اسرا 89 .
  425 . رعد 1 .
  426 . اعراف 17 .
  427 . مومنون 70 .
  428 . بقره 243 .
  429 . عدل الهي، ص‏398 .
  430 . «و لئن سالتهم من خلق السموات و الارض ليقولن خلقهن العزيز العليم» زخرف 431 . زمر 3 .


  صفحه .....110

  ویرایش توسط «عرفان» : ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ در ساعت ۰۱:۳۱
  أللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ

  وَ عَجِّل فَرَجَهُم

 8. صلوات


 9. #115

  عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  281
  حضور
  8 ساعت 29 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  599  432 . بقره 137 .
  433 . ر. ک: الميزان، ج 20، ص‏374 . لا محل لتوهم دلاله الايه علي اباحه اخذ کل بما يرتضيه من الدين و لا انه (ص) لا يتعرض لدينهم بعد ذلک، فالدعوه الحقه التي يتضمنها القرآن تدفع ذلک اساساً.
  434 . الميزان، ج 1، ص 342- 343 . الاعتقاد و الايمان من الامور القلبيه التي لا يحکم فيها الاکراه و الاجبار، فان الاکراه انما يوثر في الاعمال الظاهره و الافعال و الحرکات البدنيه الماديه، و اما الاعتقاد القلبي فله علل و اسباب اخري قلبيه من سنخ الاعتقاد و الادراک و من المحال ان ينتج الجهل علما، او تولد المقدمات غير العلميه تصديقا علميا 435 . جامع احاديث الشيعه، ج 1، ص‏144 .
  436 . همان، ص 140، ان کمال الدين طلب العلم و العمل به.
  437 . و ما کان المومنون لينفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرونن توبه 122 .
  438 . زخرف 2- 4 .
  439 . هود 440 . در اين باره که قرآن داراي دو گونه وجود است، وجود پيش از نزول که فهم آن خارج از توان بشر است، و وجود پس از نزول که فهم آن براي بشر ميسور است ، ر. اک: الميزان، ج 3، ص 52- 54؛ ج 2، ص 16- 18 .
  441 . نحل 442 . نظير اين آيه است: آيه‌هاي: 36 اسراء؛ 78 مومنون؛ 9 سجده؛ 26 احقاف؛ 23 ملک.
  443 . توحيد صدوق، باب 43، حديث 1 و 2؛ نهج البلاغه، خطبه 169 .
  444 . البرهان، في علوم القرآن، ج 2، ص‏173 .
  445 . همان، ج 1، ص 293- 294؛ المنار، ج 1، ص‏22 .
  446 . ابراهيم 4 .
  447 . ر. ک: آلاء الرحمن في تفسير القرآن، ج 1، ص‏37 .
  448 . ر. ک: اصول فقه، ج 1، ص 28- 31 .
  449 . He menutics.
  450 . اسراء 84 .
  451 . نهج البلاغه، خطبه 147 .
  452 . انفال 29 .
  453 . واقعه 77- 79 .
  454 . احزاب 33 .
  455 . وسايل الشيعه، ج 18، ص‏143 .
  456 . زمر 23 .
  457 . الميزان، ج 17، ص‏256 .
  458 . «من فسّر القران برايه فليتبوّا مقعده من النار»، الميزان، ج 3، ص‏459 . Phenomenologic.
  460 . الميزان، ج 1، مقدمه، ص 5- 8 .
  461 . برخي از دلايل اين مطلب عبارتند از: و نزلنا عليک الکتاب تبياناً لکل شيء (نحل 89).
  ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم (اسراء 9).
  و انزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم (نحل 44).
  اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي و رضيت لکم الاسلام ديناً (مائده 3) اني تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتي (حديث ثقلين).


  صفحه .....111

  أللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ

  وَ عَجِّل فَرَجَهُم

 10. صلوات


 11. #116

  عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  281
  حضور
  8 ساعت 29 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  599  462 . تجرد و ثبات علم، آن را از گزند شکاکيت و نسبيت مي‌رهاند؛ زيرا صورت‌هاي ادراکي يا با واقيعت معلوم مطابقت دارند يا مطابقت ندارند. در صورت اول داراي حقيقت و در صورت دوم بي‌بهره از حقيت‌اند و اين دو وصف براي آنها ثابت خواهد بود؛ يعني آنچه حقيقت دارد هميشه اين صفت را دارد، و آنچه حقيقت ندارد نيز هميشه فاقد آن مي‌باشد. بنابراين حقيقت و خطا از اوصاف ثابت ادراک مي‌باشند و چنين نيست که يک ادراک در زماني حقيقت داشته باشد و زماني ديگر فاقد اين ويژگي باشد اما اگر علم و ادراک مجرد و ثابت است، پس تحول و تکامل معرفت چگونه تبيين و تفسير مي‌شود؟ 463 . شريعت در آينه معرفت، ص‏297 .
  464 . قبض و بسط تئوريک شريعت، ص 190- 191 .
  465 . قبض و بسط تئوريک شريعت، ص 58- 59 .
  466 . هرمنوتيک، کتاب و سنت، ص 154- 155 .
  467 . ابراهيم 4 .
  468 . فصلت 42 .
  469 . شوري 11 .
  470 . توحيد 4 .
  471 . سيري در نهج البلاغه، ص 72 و 76 .
  472 . مثنوي مولوي، دفتر ششم، ص 1197، ابيات 3174- 3180 .
  473 . آل عمران 102 .
  474 . الميزان، ج 3، ص 44- 46 و ص‏72 . قرآن در اسلام، ص 34- 37 .
  475 . واژه نص دو کاربرد دارد، يکي ناظر به دلالت کلام بر مقصود متکلم است و در مقابل ظاهر مي‌باشد.
  ديگري ناظر به دليل لفظي در مقابل دليل عقلي است. به اين اعتبار نص به دو گونه نص (صريح) و ظاهر تقسيم مي‌شود.
  476 . بقره 163 .
  477 . بقره 275 .
  478 . ر. ک: المراجعات، ص 278، مراجعه 57 .
  479 . آل عمران 7 .
  480 . نحل 43 .
  481 . من فسرّ القرآن برايه فقد افتري علي الله الکذب و من افتي بغير علم لعنته ملائکه السموات و الارض وسايل الشيعه، ج 18، ص 140- 141 .
  482 . البرهان في علوم القرآن، ج 2، ص 161؛ الميزان في تفسير القرآن، ج 3، ص‏75 .
  483 . ر. ک: تاملاتي در قرائت رسمي از دين، ص 13- 484 . نقدي بر قرائت رسمي از دين، ص‏38 .
  485 . اين نظريه‌اي است که گادامر مطرح کرده است، ر. ک: هرمنوتيک مدرن، ص 209- 210؛ ساختار و تاويل متن، ص 574، حلقه انتقادي، ص 222- 223 . 486 . بقره

  صفحه .....112

  أللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ

  وَ عَجِّل فَرَجَهُم

 12. صلوات


صفحه 12 از 12 نخست ... 2101112

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع رو مطالعه کرده اند از ۱۳۹۶/۰۷/۰۱, ۱۹:۳۱ : 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود