صفحه 1 از 5 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: احکام پزشکی

 1. #1

  عضویت
  جنسیت دی 1348
  نوشته
  1,531
  صلوات
  8695
  حضور
  3 روز 11 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  4
  آپلود
  0
  گالری
  0

  احکام پزشکی
  بنام خدا
  در صورتی که مواد مخدر جنبه در مانی پیدا کند استفاده از ان چه حکمی دارد؟
  همه مراجع:اگر بر اساس تشخیص پزشک متخصص ومورد اطمینان ومتدین، استفاده از مواد مخدر تنها راه درمان محسوب شود (به مقدار ضرورت) اشکال ندارد.
  تبصره: هرچیزی که دردین حرام شمرده شده،استفاده از ان به عنوان درمان با شرائط یاد شده جایز است
 2.  

 3. #2

  عضویت
  جنسیت دی 1348
  نوشته
  1,531
  صلوات
  8695
  حضور
  3 روز 11 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  4
  آپلود
  0
  گالری
  0  بنام خدا

  احکام پزشکی زنان

  در جائی که پزشک زن در دسترس باشدایا لمس بدن زن ازروی لباس،به وسیله پزشک مرد جایز است؟
  همه مراجع:اصل لمس بدن زن نا محرم،ازروی لباس حرام نیست: ولی اگر تلذذ ومفسده ای دربین باشد جایز نیست
  حکم مراجعه زن به پزشک مرد یا رادیولوژی،سونوگرافی، تزریقات وجراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن چیست؟(فرض سوال مال جائی که بدن نامحرم را بخواهد ببیند)
  اگرمستلزم نگاه یا لمس حرام است با بودن متخصص زن جائز نیست، مگر اینکه به متخصص زن درانجام صحیح کار اعتماد نباشد ومرد حاذق تر باشد
  تبصره:دراینموارد در بحث نگاه ولمس هرکدام ازاین دو لازم نباشد باید پرهیزشود یعنی با لمس درمان ممکن باشد نگاه باید حذف شود وبالعکس...در ضمن باید در مورد لمس اگر ضرورت ندارد با دستکش باید باشد

 4. #3

  عضویت
  جنسیت دی 1348
  نوشته
  1,531
  صلوات
  8695
  حضور
  3 روز 11 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  4
  آپلود
  0
  گالری
  0  بنام خدا
  سوال
  ایا شخصی می تواند در مقابل اهدای خون به بیماران نیازمند،پول بگیرد؟
  همه مراجع: همه مراجع: اری جایز است (به شرط انکه برای او(خون دهنده) ضرر قابل توجهی نداشته باشد) 1


  1 )بهجت: توضیح المسائل ،متفرقه:م.15 امام:تحریر، ج،2 التشریح بعداز م.7 . نوری :استفتائات،ج1،س:1005 سیستانی،توضیح المسائل احکام پیوند:م:63 . وحیدتوضیح المسئل،م2896 دفتر:مکارم ،فاضل ،خامنه ای

  ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

  سوال
  ایا دست زدن به بیماری که درکما بوده ویا دچار مرگ مغزی شده وچند لحظه دیگر می میرد، غسل مس میت دارد؟
  همه مراجع: تا وقتی که روح از بدن او جدانشده ویا بدنش گرم است،دست زدن به بدن اوموجب غسل نمی شود 1


  1 عروه الوثقی ،فصل فی غسل المیت
  ویرایش توسط حیدر لیلا : 1391/07/08 در ساعت 11:36 دلیل: با عرض معذرت و اجازه استاد...ترکیب پستها


 5. #4

  عضویت
  جنسیت دی 1348
  نوشته
  1,531
  صلوات
  8695
  حضور
  3 روز 11 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  4
  آپلود
  0
  گالری
  0  بنام خدا
  سوال
  تزریقات نا محرم
  حکم امپول زدن توسط نامحرم چگونه است؟
  همه مراجع(به جزئ تبریزی وسیستانی):اگر هم جنس در دسترس نباشد وضرورت اقتضا کند،اشکال ندارد.
  تبریزی وسیستانی:اگر همجنس در دسترس نباشد یا امپول زن غیر هم جنس مهارتش در تزریق بیشتر باشد ونیاز به مهارتش باشد،اشکال ندارد.1

  1خامنه ای، اجوبه؛س1303؛ مکارم،استفتائات ؛ج1 س؛803 فاضل:جامع المسائل ج12091 بهجت ،کتاب احکام واستفتائات پزشکی؛ص30،س4و8 امام استفتائات ج3 س42 نوری استفتائات ج 1س933و966 صافی ،هدایه العباد ج2 النکاحم22ودفتر وحید
 6. #5

  عضویت
  جنسیت دی 1348
  نوشته
  1,531
  صلوات
  8695
  حضور
  3 روز 11 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  4
  آپلود
  0
  گالری
  0  بنام خدا
  سوال
  حکم الکل
  ایاالکل صنعتی مورد استفاده درازمایشگاه ها والکلی که در تزریقات ومانند ان بکار میرود نجس است؟
  امام ،خامنه ای،صافی ونوری: اگریقین داشته که الکل از مایع مست کننده تهیه نشده ، پاک است.1
  تبریزی،سیستانی،فاضل،مکارم و وحید:خیر پاک است2
  بهجت:الکل طبی وصنعتی،بنابر احتیاط نجس است.3

  1امام ؛ج1 نجاست س:260 خامنه ای س307و304 صافی جامع الحکام:ج1 س150 و152 فاضل جامع المسائل ج1س73 وج22س99 مکارم استفتائات ج1،س48 49 وج 2 و دفتر بهجت
  ویرایش توسط اسراء : 1388/12/01 در ساعت 18:27 دلیل: فونت


 7. #6

  عضویت
  جنسیت دی 1348
  نوشته
  1,531
  صلوات
  8695
  حضور
  3 روز 11 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  4
  آپلود
  0
  گالری
  0  بنام خدا
  سوال
  پزشکی:
  در هنگام تشریح،اگر دستما به مرده ای بخورد که نمی دانیم مسلمانست یا کافر؛ ایا غسل مس میت لازم است؟
  همه مراجع: غسل مس میت واجب است؛خواه میت مسلماباشد یا کافر ؛مگر انکه بدانید میت مسلمانی است که اورا غسل داده اند1
  1)العروه الوثقی ، فصل فی غسل المیت

  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
  پزشکی
  تنفس مصنوعی
  ایا ماساژ فردی که نمیدانیم زنده است با مرده ،غسل مس میت دارد؟
  همه مراجع: تا وقتی که روح از بدن او جدا نشده ویا بدنش گرم است ،دست زدن به بدن او موجب غسل نمیشود.1
  1) :العروه الوثقی ،فصل فی غسل المیت
  ویرایش توسط حیدر لیلا : 1391/07/08 در ساعت 11:38 دلیل: با عرض معذرت و اجازه استاد...ترکیب پستها


 8. #7

  عضویت
  جنسیت دی 1348
  نوشته
  1,531
  صلوات
  8695
  حضور
  3 روز 11 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  4
  آپلود
  0
  گالری
  0  بنام خدا
  سوال
  در کارهای مربوط به زایمان زنان همچنین عمل سزارین ، ایا مردان نیز می توانند دخالت داشته با شند یا باید توسط زنان انجام شود؟
  خامنه ای:باید توسط زنان انجام شود مگر انکه ضرورت اقتضا کند.
  تبریزی : چنانچه خبرویت دکتر مرد بیشتر بوده باشد ومورد ضرورت است وزن با خبرویت نیست مراجعه به پزشک مرد مانعی ندارد.
  فاضل :باید توسط زنان انجام شود مگراموری که مستلزم لمس ونظر به نا محرم نباشد .
  صافی:باید توسط زنان انجام شود مگر اینکه خود شوهر دکتر باشد که می تواند عمل زایمان همسر خودرا انجام دهد.
  مکارم :در صورتی که به متخصین مورد اطمینان همجنس دسترسی باشد مردان نباید دخالت کنند
  سیستانی :هر گونه عملی که مستلزم نگاه یا لمس بدن زن باشد باید توسط زن انجام شود مکر اینکه زنی که بتواند انجام دهد میسسر نشود که در صورت ضروری بودن معلجه ، مراجعه به مرد جایز است
  بهجت :باید توسط زنان انجام گیرد مگر در صورت ضرورت ونبود ماما یا دکتر زن . 1

  1)استفتائات موجود در کتاب مسائل جدید از دیدگاه مراجع (محمودی) ودر مرکز 9. #8

  عضویت
  جنسیت دی 1348
  نوشته
  1,531
  صلوات
  8695
  حضور
  3 روز 11 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  4
  آپلود
  0
  گالری
  0  بنام خدا
  سوال در مورد پزشکی
  اگر مس میت با دستکش صورت گیرد، با ز غسل مس میت لازم است؟
  همه مراجع : خیر، غسل واجب نمی شود1
  العروه الوثقی،فصل فی غسل المیت

  ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

  نوشتن دارو ي بيمار در دفترچه ديگري خلاف قانون است اقذام به اين كار از سوي پزشك چه حكمي دارد؟
  همه مراجع :عمل برخلاف قانون جايزنيست ونبايد از پزشك صادر شودواين كار حرام است.
  مسائل جديد ازديدگاه مراجع ح/2
  ویرایش توسط حیدر لیلا : 1391/07/08 در ساعت 11:40 دلیل: با عرض معذرت و اجازه استاد...ترکیب پستها


 10. #9

  عضویت
  جنسیت دی 1348
  نوشته
  1,531
  صلوات
  8695
  حضور
  3 روز 11 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  4
  آپلود
  0
  گالری
  0  حكم راههای جلوگیری از بارداری
  بستن لوله برای اقایان وخانمهاچه حکمی دارد؟
  رهبری: بستن لوله برای جلوگیری از حمل اگر برای غرض عقلائی حلال و مصون از ضرر معتنی به باشد ودر مورد زنها با اجازه شوهر باشد منع شرعی ندارد.
  سیستانی: جایز است مگراینکه مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد که دراین صورت جایز نیست ولی اگر نگاه حرام در صورتی که اضطرارباشد (مثل اینکه منع بارداری برای زن ضرورت داشته باشدوراهی دیگر نباشد)این نگاه اشکال ندارد.
  بقیه مراجع : بستن لوله بطور موقت باشد (ومستلزم نگاه یا لمس حرام نباشد1) اشکالی ندارد وبطور دائم حرام است
  مگر اينكه حمل براي زن موجب خطر نفس يا حرج شديدباشد بستن لوله هاي رحم مانعي ندارد
  1(تبريزي: بنابر احتياط واجب بطور مطلق(حتي مسلزم نظر ولمس حرام نباشدمثلا شوهرش دكتر است وبخواهد اين عمل را انجام دهد) جايز نيست

  استفتائات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی
  ویرایش توسط اسراء : 1388/10/26 در ساعت 19:07

 11. صلوات ها 3


 12. #10

  عضویت
  جنسیت دی 1388
  علاقه
  فقه
  نوشته
  26
  صلوات
  97
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  اگر شوهر اسپرم برای بچه دار شدن ندارد چنانچه اسپرم شخص دیگری را با تخمک همسرش بارور کنند ودر رحم همسرش قرار دهند.آیا جایز است یا نه؟
  شوهری که اسپرم ندارد چنانچه اسپرم شخص دیگری را با تخمک همسرش بارور کنند و در رحم همسرش قرار دهند اگر با مقدمات حرام این کار را انجام دهند جایز نیست وحرام است(همه مراجع)
  واگر با مقدمات حلال انجام دهند جایز است.(خامنه ای.سیستانی .مظاهری)
  جایز نیست(امام . بهجت . فاضل . وحید . مکارم . علوی گرگانی . نوری .تبریزی)
  استفتاءات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگویی به سوءالات دینی

 13. صلوات ها 3


صفحه 1 از 5 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 2

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود