صفحه 1 از 3 123 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ۱۰۱تناقض در کتاب مقدس

 1. #1

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  85 روز 19 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40425

  مطلب ۱۰۱تناقض در کتاب مقدس
  با سلام

  گردآوری:شبیر عالی

  ترجمه: مسلمان ایرانی
  1. Who incited David to count the fighting men of Israel?

  • God did (2 Samuel 24: 1)
  • Satan did (I Chronicles 2 1:1)

  1.چه کسی داود را واداشت تا مردان جنگی اسرائیل را بشمارد؟
  · خدا(دوم سموئیل1:24)
  · شیطان(اول تواریخ ایام1:21)
  2. In that count how many fighting men were found in Israel?

  • Eight hundred thousand(2 Samuel 24:9)
  • One million, one hundred thousand (I Chronicles 21:5)

  2.در آن شمارش چند مرد جنگی در اسرائیل یافت شدند؟
  ·
  هشتصدهزار(دوم سموئیل9:24)
  ·
  یک میلیون و صدهزار(اول تواریخ ایام 5:21)
  3. How many fighting men were found in Judah?

  • Five hundred thousand (2 Samuel 24:9)
  • Four hundred and seventy thousand (I Chronicles 21:5)

  3.چند مرد چنگی در یهودا بودند؟
  ·
  پانصدهزار(دوم سموئیل9:24)
  ·
  چهارصد و هفتاد هزار (اول تواریخ ایام 5:21)
  4. God sent his prophet to threaten David with how many years of famine?

  • Seven (2 Samuel 24:13)
  • Three (I Chronicles 21:12)

  4.خدا فرستادۀ خود را به سوی داود فرستاد تا او را از چند سال قحطی خبر دهد؟
  · هفت (دوم سموئیل:13:24)
  · سه (اول تواریخ:2112)
  5. How old was Ahaziah when he began to rule over Jerusalem?

  • Twenty-two (2 Kings 8:26)
  • Forty-two (2 Chronicles 22:2)

  5.اخزیا در چند سالگی به حاکمیت اورشلیم رسید؟
  · بیست و دو(دوم پادشاهان8:26)

  • چهل و دو(دوم تواریخ22,2)

  6. How old was Jehoiachin when he became king of Jerusalem?

  • Eighteen (2 Kings 24:8)
  • Eight (2 Chronicles 36:9)

  6. یهویاقیم وقتی به پادشاهی اورشلیم رسید چند سال سن داشت؟
  · هجده(دوم پادشاهان8:24)

  • هشت (دوم تواریخ9:36)

  7. How long did he rule over Jerusalem?

  • Three months (2 Kings 24:8)
  • Three months and ten days (2 Chronicles 36:9)

  7.او چه مدت بر اورشلیم حکومت کرد؟
  · سه سال(دوم پادشاهان8:24)

  • سه سال و ده روز(دوم تواریخ9:36)

  8. The chief of the mighty men of David lifted up his spear and killed how many men at one time?

  • Eight hundred (2 Samuel 23:8)
  • Three hundred (I Chronicles 11: 11)

  8.فرماندۀ مردان نیرومند داود نیزۀ خویش را برداشت و چند نفر را همزمان کشت؟
  · هشتصد(دوم سموئیل8:23)

  • سیصد(اول تواریخ11:11)  ادامه دارد ...!!!
  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 2. صلوات ها 10


 3. #2

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  85 روز 19 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40425  9. When did David bring the Ark of the Covenant to Jerusalem? Before defeating the Philistines or after?

  • After (2 Samuel 5 and 6)
  • Before (I Chronicles 13 and 14)

  9. داود کی صندوقچۀ عهد را به اورشلیم آورد؟ پیش از شکست دادن فلسطینیها یا بعد از آن؟(دوستان توجه کنید که مترجم محترم عهد عتیق واژۀ philistines را که به معنای انسان هرز و بیفرهنگ است به فلسطینی(paletinian) ترجمه کرده است!)
  · بعد(دوم سموئیل 5 و 6)

  • قبل(اول تواریخ 13 و 14)

  10. How many pairs of clean animals did God tell Noah to take into the Ark?

  • Two (Genesis 6:19, 20)
  • Seven (Genesis 7:2). But despite this last instruction only two pairs went into the ark (Genesis 7:8-9)

  10.خدا به نوح گفت چند جفت از حیوانات پاک را داخل کشتی قرار دهد؟
  · دو(پیدایش19:6و20)
  · هفت(پیدیش2:7) اما با این وجود فقط دو جفت وارد کشتی شدند!(پیدایش7: 9-8)
  البته این مورد بیشتر یک نقص در کتاب است تا تناقض زیرا نشانگر نافرمانی بیدلیل نوح است! جالب اینکه عمل خودسرانۀ نوح(!) در بخش دیگری عین فرمان خدا فرض شده است!

  11. When David defeated the King of Zobah, how many horsemen did he capture?

  • One thousand and seven hundred (2 Samuel 8:4)
  • Seven thousand (I Chronicles 18:4)

  11. وقتی داود، پادشاه موآبی ها را شکست داد چند سرباز سواره به اسیری گرفت؟
  · هزار و هفتصد (دوم سموئیل4:8)

  • هفت هزار(اول تواریخ4:18)

  12. How many stalls for horses did Solomon have?

  • Forty thousand (I Kings 4:26)
  • Four thousand (2 chronicles 9:25)

  12.سلیمان چند اصطبل برای اسبان داشت؟
  · چهل هزار(اول پادشاهان26:4)
  · چهارهزار(دوم تواریخ25:9)

  13. In what year of King Asa's reign did Baasha, King of Israel die?

  • Twenty-sixth year (I Kings 15:33 - 16:8)
  • Still alive in the thirty-sixth year (2 Chronicles 16:1)

  13.در سال چندم سلطنت آسا، بعشا پادشاه اسرائیل مرد؟
  · بیست و ششم(اول پادشاهان33:15 – 8:16)

  • تا سال سی و ششم زنده بود(دوم تواریخ1:16)

  14. How many overseers did Solomon appoint for the work of building the temple?

  • Three thousand six hundred (2 Chronicles 2:2)
  • Three thousand three hundred (I Kings 5:16)

  14. سلیمان چند سرکارگر برای کار ساختن معبد تعیین کرد؟
  · سه هزار و ششصد(دوم تواریخ2:2)
  · سه هزار و سیصد(اول پادشاهان16:5)
  15. Solomon built a facility containing how many baths?

  • Two thousand (1 Kings 7:26)
  • Over three thousand (2 Chronicles 4:5)

  15. دریاچه ای که سلیمان ساخت گنجایش چند بَت را داشت؟
  · دوهزار(اول پادشاهان26:7)

  • بیش از سه هزار(دوم تواریخ5:4)

  16. Of the Israelites who were freed from the Babylonian captivity, how many were the children of Pahrath-Moab?

  • Two thousand eight hundred and twelve (Ezra 2:6)
  • Two thousand eight hundred and eighteen (Nehemiah 7:11)

  16.از یهودیانی که از اسارت بابلیها آزاد شدند چند نفر از بنی قحت موآب بودند؟
  · دوهزار و هشتصد و دوازده(عزرا6:2)

  • دوهزار و هشتصد و هجده(نحمیا11:7)

  ادامه دارد ...!!!
  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 4. صلوات ها 6


 5. #3

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  85 روز 19 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40425  16
  17. How many were the children of Zattu?

  • Nine hundred and forty-five (Ezra 2:8)
  • Eight hundred and forty-five (Nehemiah 7:13)

  17.چند نفر از بنی زنو بودند؟

  ·نهصد و چهل و پنج(عزرا8:2)

  • هشتصد و چهل و پنج(نحمیا13:7)

  18. How many were the children of Azgad?

  • One thousand two hundred and twenty-two (Ezra 2:12)
  • Two thousand three hundred and twenty-two (Nehemiah 7:17)

  18.چند تن از بنی ازجد بودند؟

  · هزار دویست و بیست و دو(عزرا2 :12)

  • دو هزار و سیصد و بیست و دو(نحمیا17:7)

  19. How many were the children of Adin?

  • Four hundred and fifty-four (Ezra 2:15)
  • Six hundred and fifty-five (Nehemiah 7:20)

  19.از بنی عادین چند نفر بودند؟

  · چهارصد و پنجاه و چهار(عزرا15:2)


  • ششصد و پنجاه و پنج(نحمیا20:7)

  20. How many were the children of Hashum?

  • Two hundred and twenty-three (Ezra 2:19)
  • Three hundred and twenty-eight (Nehemiah 7:22)

  20.چند نفر از بنی حاشوم بودند؟

  ·دویست و بیست و سه(عزرا19:2)

  ·سیصد و بیست و هشت(نحمیا22:7)
  21. How many were the children of Bethel and Ai?

  • Two hundred and twenty-three (Ezra 2:28)
  • One hundred and twenty-three (Nehemiah 7:32)

  از فرزندان بین نیل و عای چند تن بودند؟

  · دویست و بیست و سه(عزرا28:2)


  • صد و بیست و سه(نحمیا32:7)

  22. Ezra 2:64 and Nehemiah 7:66 agree that the total number of the whole assembly was 42,360. Yet the numbers do not add up to anything close. The totals obtained from each book is as follows:

  • 29,818 (Ezra)
  • 31,089 (Nehemiah)

  22. کتاب عزرا64:2 و نحمیا 66:7 توافق دارند که تمامی جماعت با هم 42360 نفر بودند. تا زمانی که ارقام جمع نشده اند ههمه چیز نزدیک است. مجموعی که از هر دو کتاب به دست می اید چنین است:

  ·29818(عزرا)


  • 31089(نحمیا)

  23. How many singers accompanied the assembly?

  • Two hundred (Ezra 2:65)
  • Two hundred and forty-five (Nehemiah 7:67)

  23. خوانندگانی(!) که جماعت را همراهی میکردند چند نفر بودند؟

  ·دویست(عزرا:65:2)


  • دویست و چهل و پنج(نحمیا67:7)


  • ادامه دارد ...!!!


  ویرایش توسط کاوه : ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ در ساعت ۲۲:۲۶
  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 6. صلوات ها 5


 7. #4

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  85 روز 19 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40425  24. What was the name of King Abijahs mother?

  • Michaiah, daughter of Uriel of Gibeah (2 Chronicles 13:2)
  • Maachah, daughter of Absalom (2 Chronicles 11:20) But Absalom had only one daughter whose name was Tamar (2 Samuel 14:27)

  24. نام مادر پادشاه ابیا، چه بود؟
  میکایا دختر اورینیل(دوم تواریخ13:2)
  معکه دختر آبشالوم(دوم تواریخ20:11)
  آبشالوم فقط یک دختر به نام تامار داشت(دوم سموئیل27:14)

  25. Did Joshua and the Israelites capture Jerusalem?

  • Yes (Joshua 10:23, 40)
  • No (Joshua 15:63)

  25. آیا یوشع و یهودیان(اسرائلیان) اورشلیم را گرفتند؟
  ·بله(یوشع23:10 و 40)

  • خیر(یوشع53:15)

  26. Who was the father of Joseph, husband of Mary?

  • Jacob (Matthew 1:16)
  • Hell (Luke 3:23)

  26. چه کسی پدر یوسف(جوزف) شوهر مریم بود؟
  · یعقوب(متی:16:1)

  • هالی(لوقا23:3)

  27. Jesus descended from which son of David?

  • Solomon (Matthew 1:6)
  • Nathan(Luke3:31)

  27. عیسی از نسل کدام پسر داود بود؟
  · سلیمان(متی16)

  • ناتان(لوقا31:3)

  28. Who was the father of Shealtiel?

  • Jechoniah (Matthew 1:12)
  • Neri (Luke 3:27)

  28.پدر سالتیئیل چه کسی بود؟
  · یکنیا(متی12:1)

  • نیری(لوقا27:3)

  29. Which son of Zerubbabel was an ancestor of Jesus Christ?

  • Abiud (Matthew 1: 13)
  • Rhesa (Luke 3:27) But the seven sons of Zerubbabel are as follows: i.Meshullam, ii. Hananiah, iii. Hashubah, iv. Ohel, v.Berechiah, vi. Hasadiah, viii. Jushabhesed (I Chronicles 3:19, 20). The names Abiud and Rhesa do not fit in anyway.

  29. کدام فرزند زروبابل از اجداد عیسی مسیح بود؟
  · ابیهود(متی13:1)

  • ریسا(لوقا27:3) اما هفت فرزند زروبابل عبارتند از: 1.مشلام، 2.حننیا، 3.حشوبه، 4.اهل، 5.برخیا، 6.حسدیا و 7.یوشب حسد(اول تواریخ19:3 و 20) دو اسم ابیهود و ریسا در بین این هفت اسم وجود ندارند!!

  30. Who was the father of Uzziah?

  • Joram (Matthew 1:8)
  • Amaziah (2 Chronicles 26:1)

  30.پدر عزیا چه کسی بود؟
  · یورام(متی8:1)

  • امصیا(دوم تواریخ1:26)

  31. Who was the father of Jechoniah?

  • Josiah (Matthew 1:11)
  • Jeholakim (I Chronicles 3:16)

  31.پدر یکنیا چه کسی بود؟
  · یوشیاه(متی11:1)

  • یهویاقیم(اول تواریخ16:3)

  32. How many generations were there from the Babylonian exile until Christ?

  • Matthew says fourteen (Matthew 1:17)
  • But a careful count of the generations reveals only thirteen (see Matthew 1: 12-16)

  33. از تبعید بابلی تا مسیح چند نسل وجود داشت؟
  · متی میگوید چهارده(متی17:1)
  · اما یک شمارش دقیق از نسلها میگوید سیزده(متی12-16:1)
  33. Who was the father of Shelah?

  • Cainan (Luke 3:35-36)
  • Arphaxad (Genesis 11: 12)

  33. پدر صالح چه کسی بود؟
  · قینان(لوقا3: 36-35)

  • ارفکشاد(پیدایش12:2)

  34. Was John the Baptist Elijah who was to come?

  • Yes (Matthew 11: 14, 17:10-13)
  • No (John 1:19-21)

  34.آیا یحیای تعمید دهند همان الیاس موعود است؟
  · بله(متی14:11 و17: 13-10)

  • خیر(یوحنا1: 21-19)

  ادامه دارد ...!!!
  ویرایش توسط رضا : ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ در ساعت ۰۴:۳۶
  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 8. صلوات ها 5


 9. #5

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  85 روز 19 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40425  35. Would Jesus inherit Davids throne?

  • Yes. So said the angel (Luke 1:32)
  • No, since he is a descendant of Jehoiakim (see Matthew 1: I 1, I Chronicles 3:16). And Jehoiakim was cursed by God so that none of his descendants can sit upon Davids throne (Jeremiah 36:30)

  35.آیا قرار بود تخت داود به عیسی عطا شود؟
  ·بله، زیرا فرشته گفت(لوقا32:1)

  • خیر، زیرا او از نسل یهویاقیم بود(نگاه کنید به متی1:11 و اول تواریخ16:3) و یهویاقیم مورد لعن خدا بود پس هیچیک از فرزندانش نمیتوانستند بر تخت داود بنشینند(ارمیا30:36)

  36. Jesus rode into Jerusalem on how many animals?

  • One - a colt (Mark 11:7; cf Luke 19:3 5). And they brought the colt to Jesus and threw their garments on it; and he sat upon it.
  • Two - a colt and an ass(Matthew 21:7). They brought the ass,and the colt and put their garments on them and he sat thereon.

  36.عیسی با چند حیوان به سوی اورشلیم راند؟
  · یک، یک کره اسب(مرقس7:11 لوقا35:19) و انها کره اسب را برای عیسی آوردند و لباسهایشان را بر ان انداختند و عیسی بر آن سوار شد.

  • دو، یک گره اسب و یک الاغ(متی7:21) آنها کره اسب و الغ را آوردند و لباسهای خود را بر ان انداختند و عیسی بر آن نشست.

  37. How did Simon Peter find out that Jesus was the Christ?

  • By a revelation from heaven (Matthew 16:17)
  • His brother Andrew told him (John 1:41)

  37.شمعون پطروس چگونه فهمید که عیسی، همان مسیح است؟
  ·با الهام بهشتی(متی17:16)

  • برادرش آندریاس به او گفت(یوحنا41:1)

  38. Where did Jesus first meet Simon Peter and Andrew?

  • By the sea of Galilee (Matthew 4:18-22)
  • On the banks of river Jordan (John 1:42). After that, Jesus decided to go to Galilee (John 1:43)

  38عیسی اولین بار کجا شمعون پطروس و آندریاس را ملاقات کرد؟
  · دریای جلیله(متی4: 22-18)

  • بر سواحل رود اردن(یوحنا42:1) بعد از آن عیسی تصمیم گرفت به جلیله برود(یوحنا43:1)

  39. When Jesus met Jairus was Jairus daughter already dead?

  • Yes. Matthew 9:18 quotes him as saying, My daughter has just died.
  • No. Mark 5:23 quotes him as saying, My little daughter is at the point of death.

  39. عیسی وقتی یانیریوس را دید دختر یانریوس مرده بود؟
  · بله، متی18:9 نقل میکند که او گفت دخترم مرده است.

  • خیر،مرقس23:5 نقل میکند که گفت دخترم در حال مرگ است.

  40. Did Jesus allow his disciples to keep a staff on their journey?

  • Yes (Mark 6:8)
  • No (Matthew 10:9; Luke 9:3)

  40. آیا عیسی به مریدانش اجازه داد در مسافرت کفش بپا کنند؟
  ·بله(مرقس8:6)

  • خیر(متی10:10 و لوقا3:9)

  41. Did Herod think that Jesus was John the Baptist?

  • Yes (Matthew 14:2; Mark 6:16)
  • No (Luke 9:9)

  41.آیا هرودیس فکر میکرد که عیسی، یحیای تعمیددهنده است؟
  · بله(متی2:14)

  • خیر(لوقا9:9)

  42. Did John the Baptist recognize Jesus before his baptism?

  • Yes (Matthew 3:13-14)
  • No (John 1:32,33)

  42.آیا یحیای تعمیددهنده، عیسی را پیش از تعمیدش، شناخت؟
  · بله(متی3: 14-13)

  • خیر(یوحنا1: 32,33)

  ادامه دارد ...!!!


  ویرایش توسط رضا : ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ در ساعت ۰۳:۵۲
  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 10. صلوات ها 5


 11. #6

  عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  1,146
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  5472  7. How long did he rule over jerusalem?

  • three months (2 kings 24:8)
  • three months and ten days (2 chronicles 36:9)

  7.او چه مدت بر اورشلیم حکومت کرد؟
  · سه سال(دوم پادشاهان8:24)

  • سه سال و ده روز(دوم تواریخ9:36)


  • خیلی زیبا و جالب است اما فکر کنم شماره هفت را اشتباه ترجمه کرده اند . در ترجمه « سه سال » و « سه سال و ده روز » آمده در حالی که در متن انگلیسی به نظر می آد « سه ماه » و « سه ماه و ده روز » صحیح باشد.

  ویرایش توسط کاوه : ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ در ساعت ۲۲:۳۱
  اگر نور چشم شما بدلیل مطالعه زیاد و یا کار با اینترنت کم شده این آیه را زیاد بخوانید : فَجَعَلْناهُ سَميعاً بَصيراً (انسان2)
  اگر می خواهید پس از مطالعه آنچه را می خوانید در ذهنتان نقش ببندد، این آیه را پس از آن بخوانید: لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (انعام127)

 12. صلوات ها 4


 13. #7

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  85 روز 19 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40425  نقل قول نوشته اصلی توسط کاوه نمایش پست ها
  7. How long did he rule over jerusalem?

  • three months (2 kings 24:8)
  • three months and ten days (2 chronicles 36:9)

  7.او چه مدت بر اورشلیم حکومت کرد؟
  · سه سال(دوم پادشاهان8:24)

  • سه سال و ده روز(دوم تواریخ9:36)


  • خیلی زیبا و جالب است اما فکر کنم شماره هفت را اشتباه ترجمه کرده اند . در ترجمه « سه سال » و « سه سال و ده روز » آمده در حالی که در متن انگلیسی به نظر می آد « سه ماه » و « سه ماه و ده روز » صحیح باشد.

  با سلام وتشکر از کاوه عزیز !
  کاملا درست میفرماید!!.
  .

  دوم پادشاهان
  8يهوياآين هجد ه ساله بود آه پادشاه يهودا شد و
  سه
  ماه در اورشليم سلطنت آرد.  يهوياآين ، پادشاه يهودا(دوم تواریخ9:36)

  9يهوياآين هيجده ساله بود آه پادشاه شد، و
  س ه ماه و ده
  روز در اورشليم سلطنت آرد


  اگر ایرادی در ترجمه دیدید سریعا" اطلاع دهید

  منبع مقاله:
  http://www.answering-islam.com/101_bible_contradictions.htm
  ویرایش توسط رضا : ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ در ساعت ۰۳:۵۲
  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 14. صلوات ها 5


 15. #8

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  85 روز 19 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40425  43. Did John the Baptist recognize Jesus after his baptism?

  • Yes (John 1:32, 33)
  • No (Matthew 11:2)

  43.آیا یحیای تعمیددهنده عیسی را بعد از تعمیدش شناخت؟
  · بله(یوحنا132,33)

  • خیر(متی2:11)

  44. According to the Gospel of John, what did Jesus say about bearing his own witness?

  • If I bear witness to myself, my testimony is not true (John 5:3 1)
  • Even if I do bear witness to myself, my testimony is true (John 8:14)

  44. بر اساس انجیل یوحنا، عیسی در مورد شهادت دادن بخودش چه گفت؟
  ·اگر من دربارۀ خودم شهادت بدهم شهادت من اعتباری نخواهد داشت(یوحنا31:5)

  • من حتی بر خودم شهادت بدهم شهادتم معتبر است(یوحنا14:8)

  45. When Jesus entered Jerusalem did he cleanse the temple that same day?

  • Yes (Matthew 21:12)
  • No. He went into the temple and looked around, but since it was very late he did nothing. Instead, he went to Bethany to spend the night and returned the next morning to cleanse the temple (Mark I 1:1- 17)

  45.آیا وقتی عیسی وارد اورشلیم شد، در همان روز معبد را پاک کرد؟
  ·بله(متی12:21)

  • خیر. او به داخل معبد رفت و به اطراف نگاه کرد اما از آنجایی که خیلی دیر بود کاری نکرد. در عوض او به بیت عنیا رفت و شب را گذراند و روز بعد معبد را پاک کرد(مرقس11: 17-1)

  46. The Gospels say that Jesus cursed a fig tree. Did the tree wither at once?

  • Yes. (Matthew 21:19)
  • No. It withered overnight (Mark II: 20)

  46.اناجیل میگویند، عیسی یک درخت انجیر را نفرین کرد. آیا درخت فوری پژمرده شد؟
  ·بله(متی19:21)

  • خیر، در مدت یک شب پژمرده شد.(مرقس20:11)

  47. Did Judas kiss Jesus?

  • Yes (Matthew 26:48-50)
  • No. Judas could not get close enough to Jesus to kiss him (John 18:3-12)

  47.آیا یهودا، عیسی را بوسید؟
  ·بله(متی26: 50-48)

  • خیر، یهودا نتوانست به اندازۀ کافی به عیسی نزدیک شود تا او را ببوسد.(یوحنا18: 12-3)

  48. What did Jesus say about Peters denial?

  • The cock will not crow till you have denied me three times (John 13:38)
  • Before the cock crows twice you will deny me three times (Mark 14:30) . When the cock crowed once, the three denials were not yet complete (see Mark 14:72). Therefore prediction (a) failed.

  48.عیسی در رد پطرس چه گفت؟
  ·پیش از بانگ خروس سه مرتبه من را انکار می کنی(یوحنا38:13)

  • پیش از آنکه خروس دو بار بخواند من را انکار می کنی (مرقس30:14 و نیز 72:14)

  49. Did Jesus bear his own cross?

  • Yes (John 19:17)
  • No (Matthew 27:31-32)

  49.آیا عیسی خود صلیب را حمل کرد؟
  · بله(یوحنا17:19)

  • خیر(متی27: 32-31)

  50. Did Jesus die before the curtain of the temple was torn?

  • Yes (Matthew 27:50-51; Mark 15:37-38)
  • No. After the curtain was torn, then Jesus with a loud voice, said, Father, into thy hands I commit my spirit! And having said this he breathed his last (Luke 23:45-46)

  50.آیا عیسی پیش از پاره شدن پردۀ معبد مرد؟
  · بله(متی27: 51-50 ؛ مرقس15: 38-37)

  • خیر. پس از پاره شدن پرده، عیسی با صدایی بلند گفت «ای پدر! روح خود را به دستهای تو می سپارم» و مرد(لوقا:23: 46-45)

  ویرایش توسط رضا : ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ در ساعت ۱۵:۱۹
  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 16. صلوات ها 5


 17. #9

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  85 روز 19 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40425  51. Did Jesus say anything secretly?

  • No. I have said nothing secretly (John 18:20)
  • Yes. He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything (Mark 4:34). The disciples asked him Why do you speak to them in parables? He said, To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given (Matthew 13: 1 0-11)

  51.عیسی مخفیانه ای گفت؟
  · خیر. به کسی مخفیانه چیزی نگفته ام.(یوحنا20:18)

  • بله. او به زبان داستان و مثل مردم را تعلیم میداد ولی وقتی با شاگردانش تنها میشد معنی تمام انها را به ایشان میگفت(مرقس34:4) شاگردان از او پرسیدند که چرا همیشه داستانهایی میگویی که درکش مشکل است.او گفت قدرت درک اسرار ملکوت خدا فقط به شما اعطا شده است.(متی13: 11-10)

  52. Where was Jesus at the sixth hour on the day of the crucifixion?

  • On the cross (Mark 15:23)
  • In Pilates court (John 19:14)

  52. عیسی در ششمین ساعت روز به صلیب کشیدنش کجا بود؟
  ·بر روی صلیب(مرقس23:15)

  • در دادگاه پیلاطوس(یوحنا14:19)

  53. The gospels say that two thieves were crucified along with Jesus. Did both thieves mock Jesus?

  • Yes (Mark 15:32)
  • No. One of them mocked Jesus, the other defended Jesus (Luke 23:43)

  53.اناجیل میگویند دو دزد را با عیسی به صلیب کشیدند. آیا هر دو دزد عیسی را مسخره میکردند؟
  · بله(مرقس32:15)

  • خیر. یکی عیسی را مسخره میکرد، دیگری از عیسی حمایت میکرد(لوقا43:23)

  54. Did Jesus ascend to Paradise the same day of the crucifixion?

  • Yes. He said to the thief who defended him, Today you will be with me in Paradise (Luke 23:43)
  • No. He said to Mary Magdelene two days later, I have not yet ascended to the Father (John 20:17)

  54.آیا عیسی در همان روز مصلوب شدن به بهشت صعود کرد؟
  · بله. او به دزدی که از او حمایت میکرد، گفت امروز تو با من در بهشت خواهی بود.

  • خیر.او دو روز بعد به مریم گفت هنوز نزد پدرم به بالا نرفته ام(یوحنا17:20)

  55. When Paul was on the road to Damascus he saw a light and heard a voice. Did those who were with him hear the voice?

  • Yes (Acts9:7)
  • No (Acts22:9)

  55. زمانی که شانول در راه دمشق بود، او یک نور دید و صدایی شنید،آیا کسانی که با او بودند هم صدا را شنیدند؟
  ·بله(اعمال رسولان7:9)

  • خیر(اعمال رسولان9:22)

  56. When Paul saw the light he fell to the ground. Did his traveling companions also fall to the ground?

  • Yes (Acts 26:14)
  • No (Acts 9:7)

  56.وقتی شانول نور را دید به به زمین افتاد آیا همسفران او نیز به زمین افتادند؟
  · بله(اعمال پیامبران14:26)

  • خیر(اعمال رسولان7:9)

  57. Did the voice spell out on the spot what Pauls duties were to be?

  • Yes (Acts 26:16-18)
  • No. The voice commanded Paul to go into the city of Damascus and there he will be told what he must do. (Acts9:7;22: 10)

  57.آیا صدا به شانول گفت که موظف است چه بگوید؟
  ·بله(اعمال رسولان:26: 18-16)

  • خیر.صدا به شانول دستور داد به شهر دمشق برود و در آنجا او انچه باید بگوید میگوید.(اعمال رسولان7:9 , 10:22)

  58. When the Israelites dwelt in Shittin they committed adultery with the daughters of Moab. God struck them with a plague. How many people died in that plague?

  • Twenty-four thousand (Numbers 25:1 and 9)
  • Twenty-three thousand (I Corinthians 10:8)

  58. وقتی اسرائیلیان در شطیم ساکن شدند، با دختران موآب زنا کردند. خداوند آنها را دچار وبا کرد. چند نفر از این وبا مردند؟
  ·بیست و چهار هزار(اعداد1:25و 9)

  • بیست و سه هزار(اول قرنتیان8:10)

  ادامه دارد ...!!!

  ویرایش توسط رضا : ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ در ساعت ۲۱:۰۸
  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 18. صلوات ها 5


 19. #10

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  85 روز 19 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40425  59. How many members of the house of Jacob came to Egypt?

  • Seventy souls (Genesis 4 & 27)
  • Seventy-five souls (Acts 7:14)

  59.چند نفر از اعضای خانۀ اسحاق به مصر آمدند؟
  ·هفتاد دعوت(پیدایش 4 و 27)

  • هفتاد و پنج دعوت(اعمال رسولان14:7)

  60. What did Judas do with the blood money he received for betraying Jesus?

  • He bought a field (Acts 1: 18)
  • He threw all of it into the temple and went away. The priests could not put the blood money into the temple treasury, so they used it to buy a field to bury strangers (Matthew 27:5)

  60.یهودا با پول خونی که از خیانت به عیسی گرفته بود چه کرد؟
  ·یک مزرعه خرید(اعمال رسولان18:1)

  • پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد، پس آنها از پول برای خریدن زمینی که در ان غریبان را دفن کنند استفاده کردند.(متی5:27)

  61. How did Judas die?

  • After he threw the money into the temple he went away and hanged himself (Matthew 27:5)
  • After he bought the field with the price of his evil deed he fell headlong and burst open in the middle and all his bowels gushed out (Acts 1:18)

  61. یهودا چگونه مرد؟
  · پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود(متی5:27)

  • او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود قطعه زمینی خرید و درآن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت(اعمال رسولان18:1)

  62. Why is the field called Field of Blood?

  • Because the priests bought it with the blood money (Matthew 27:8)
  • Because of the bloody death of Judas therein (Acts 1:19)

  62. چرا مزرعه(زمین)، مزرعۀ خون نامیده شد؟
  ·زیرا روحانیان آن را با پول خونبها خریدند(متی8:27)

  • زیرا مرگ خونین یهودا در انجا بود(اعمال رسولان19:1)

  63. Who is a ransom for whom?

  • The Son of Man came...to give his life as a ransom for many (Mark 10:45). Christ Jesus who gave himself as a ransom for all... (I Timothy 2:5-6)
  • The wicked is a ransom for the righteous, and the faithless for the upright (Proverbs 21:18)

  63.چه کسی جان خود را در راه کفاره فدا کرد؟
  · چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد(مرقس45:10)عیسی مسیحکه جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد(اول تیموتاوس2: 6-5)

  • شريران‌ فديه‌ عادلان‌ مي‌شوند و خيانتكاران‌ به‌ عوض راستان(امثال18:21)

  64. Is the law of Moses useful?

  • Yes. All scripture is... profitable... (2 Timothy 3:16)
  • No. . . . A former commandment is set aside because of its weakness and uselessness... (Hebrews 7:18)

  64.آیا قانون موسی مفید است؟
  · بله.تمام کتاب مقدس...مفید است...(دوم تیموتاوس16:3)

  • خیر. پس قانون اولیه به این علت که بی اثر و بی فایده بود لغو گردید(نامه به عبرانیان18:7)

  65. What was the exact wording on the cross?

  • This is Jesus the King of the Jews (Matthew 27:37)
  • The King of the Jews (Mark 15:26)
  • This is the King of the Jews (Luke 23:38)
  • Jesus of Nazareth, the King of the Jews (John 19:19)

  65.بالای صلیب عیسی چه نوشته بودند؟
  · این است عیسی پادشاه یهود(متی37:27)
  · پادشاه یهود(مرقس26:15)
  · این است پادشاه یهود(لوقا38:23)

  • عیسای ناصری پادشاه یهود(یوحنا19:19)
  • ادامه دارد ...!!!

  ویرایش توسط رضا : ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ در ساعت ۰۳:۰۸
  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 20. صلوات ها 5


صفحه 1 از 3 123 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود