بحثی سره این نیست که آمریکا و اسراییل دارند ظلم میکنند ...
من میخوام بدونم اگر ایران به اون جایگاه میرسید چی کار میکرد ...


مثلا اگر الان جمعیت ایران 80 میلیون نفر هستش و اختلاص های 7 میلیارد دلاری داریم ؛ اونوقت ایران قوانین رو در درون دنیا طوری میچیند که دنیا با اختلاص های 700 میلیارد دلاری روبرو میشد .
مثلا اگر الان اسراییل و آمریکا دارن به فلسطینی ها ظلم میکنند ؛ اونوقت ایرانی ها معلوم نبود چه به سره یهودی ها میاوردند ؛ به نظرم دیگه تقیه نمیکردند و صد در صد همشون رو قتل عام میکردند .

اگر میخواین بدونید که وضعیت چجوری میشد ؛ ظلم و ستمهای ایران اسلامی که به مردمان خودش روا میداره رو در عدد 100 ضرب کنین ( جمعیت ایران 80 میلیون نفر هست و جمعیت جهان 8 میلیارد نفر ) اونوقت میفهمیدید که با چه مدینه فاضله ای طرف بودیم .