سلام
نقل قول نوشته اصلی توسط مخاطب نمایش پست ها
توسل می کندتاتوفیق بگیرد
به کی توسل می کند؟!
شیطان؟
من منظور شما رو درست متوجه نشدم...
یعنی اگر خدا به کسی که قصد گناه دارد، در مواردی کمک کند تا مرتکب گناه نشوند، این لج بازی خداست؟!
البته اگر کسی اصرار به گناه داشته باشد، خدا هم او را رها می کند تا هر کاری دلش خواست(در اندازه توان او) بکند. این همان سنت استدراج الهی است.