پرسش:

پسری دو سال و دو ماهه دارم. با اینکه باهوش است و بیشتر مطالبی که به او گفته می شود را می فهمد، در صحبت کردن مشکل دارد؛ به گونه ای که نمی تواند ساده ترین کلمات را بیان کند. برای صدا زدنِ مادر یا برادرش هم از جیغ استفاده می کند. به نظرتان جای نگرانی نیست؟


پاسخ:

در حالت عادی، کودک تا دو سالگی (24 ماهگی) باید بتواند حدود 50 کلمه یا بیشتر را بیان کند. زمانی که تعداد کلماتی که کودک بیان می کند، کمتر از 50 باشد، باید در مورد رشد کلامی و رشد مغزیِ کودک اقداماتی انجام داد.
در مورد فرزندتان اقدامِ سریع شما و مراجعه به پزشک متخصص می تواند به او کمک کند. بهتر است ابتدا به فوق تخصّص مغز و اعصاب کودکان مراجعه نمایید. با نظر و مشورت با فوق تخصصِ مغز و اعصاب کودکان ممکن است لازم باشد به متخصّص گفتاردرمانی مراجعه نمایید یا فرزندتان دارو مصرف کند.
توصیه می کنم مضطرب نباشید. با اقدام به موقع، ان شاءالله می توانید مشکل را حلّ کنید. اضطراب شما به فرزندتان و همسرتان منتقل می شود. آنها از رفتارهای مُضطربانه و گفتارِ نگرانِ شما تصوّر می کنند که خدای نکرده وضعیت وخیم است؛ در صورتی که این طور نیست.