موسم مغفرت و رحمت یزدان آمد
روز فرخنده میلاد حسین ابن علی(ع
مژده‌ی خامُشی آتش نیران آمد
باعث کون و مکان منشاء ایجاد حسین
که وجودش به جهان مفخر انسان آمد
مظهر ذات خدا سبط رسول دو سرا