نقل قول نوشته اصلی توسط صدیق نمایش پست ها
اگه شما با این خوشحال میشید باشه.
موافقم.
پس یقینی منطقی فقط قضایای اولی و وجدانی است و 4 دسته دیگر موسوم به یقینیات و بدیهیات ثانویه یقین منطقی را نمیدهند.
حال اسمش را ظن بگذاریم یا ظن متاخم به علم یا یقین روان شناختی فرقی نمیکنه.
صحبت خوشحال شدن نیست بزرگوار ... ولی بگذریم ... به هر حال تشکر می‌کنم که به فکر خوشحال شدن من هستید ...
نقل قول نوشته اصلی توسط صدیق نمایش پست ها
اگر براهین فلسفی از اولیات و جدانیات نباشه، فرمایش شما صحیح.
ولی اگر باشد، دیگه نمیتوان مدعی شد که براهین فلسفی نوع انسان را به یقین منطقی نمیرساند.
در خط اول این فرمایش شما هم نقد دارم ولی از آنجا که فرمودید منظور شما از نوع انسان در خط دوم یعنی نوع انسان متعارف که راحت تا قانع بشود تسلیم می‌شود و به قانع شدن اکتفا می‌کند بله حرف شما صحیح است ... فلسفه برای این دسته از افراد به کار می‌آید، فلسفه‌ی مسلمین نوع انسان را قانع می‌کند که مسلمان شود و فلسفه‌ی کافران هم نوع انسان را قانع می‌کند که کافر شود، و البته لفظ نوع انسان در این دو گزاره اشاره به انسان‌های متفاوتی دارد ...