جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: تاثیر نماز بر کارآمدی چرخش خون در مغز

 1. #1

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
  علاقه
  اشراق
  نوشته
  57
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  308

  راهنما تاثیر نماز بر کارآمدی چرخش خون در مغز
  تاثیرنماز بر کارآمدی چرخش خون در مغز  ز

  اینمقاله، ترجمه ی خلاصه ی این تحقیق است که در نشریه الاعجاز العلمیمنتشر شده است. نویسنده ی محترم اصل مقاله را در 60 صفحه نگاشته و درهفتمین همایش جهانی اعجاز علمی در امارات در تاریخ 4-1 صفر 1423(25-22مارس 2004) ارایه نموده است.  که این بخشی است که در اختیار شمادوستان قرار گرفته است :  دیده شده بسیاری از مسلمانان بزرگسالکه از زمان کودکی به اقامه‌ی نماز مشهور بوده اند، در سن پیری و باداشتن عمرهای بالا، تا حد زیادی از سلامت جسمانی و عقلی قابل قبولیبرخوردارند.


  این پژوهش، تلاش‌های علمی انجام شده را بررسی نموده، باتحلیل و بهره‌برداری از دست‌آورد‌های این تحقیقات، به دنبال رسیدن بههدف مقاله است. هدف این تحقیق، توجه دادن به حقیقتی مهم است: عبادت‌هایاسلامی فواید جسمی روشنی برای بدن انسان دارد. این پژوهش به دنبال بیانتاثیرات مثبت حرکات نماز در چرخش خون در مغز و مقارنه‌ی تاثیرات نمازبا تاثیر جایگزین‌های آن در اثر انجام ورزش است به ویژه این که انجامورزش یکی از وسایل متعارف برای حفظ سلامتی بدن است، در این تحقیق بهدست‌آورد پژوهش‌های انجام شده‌ی دیگر در گذشته، تکیه شده. بیشتر اینتحقیقات برگرفته از تلاش‌های علمی اندیشمندان جهان غرب می‌باشد به همیندلیل هم می‌توان این پژوهش را، نامه‌ا‌ی سرگشاده‌ به جهان غربدانست.


  این پژوهش به بررسی فایده‌ی فرمان الهی به شروع نماز، در سنکودکی می‌پردازد. آغاز نماز در این سن، باعث می‌شود کودک، نماز را بهخوبی به جا آورد و به انجام نماز به شکل صحیح، عادت کند. انجام صحیححرکات نماز، باعث پدید آمدن بیشترین تاثیرات مطلوب بر بدن خواهدشد.


  با توجه به این که مغز یکی از مهم‌ترین اعضای بدن به شمارمی‌رود، وظیفه‌ی آن به میزان زیادی به جریان چرخش خون بستگی دارد. جریان چرخه‌ی خون، تغذیه کننده‌ی مغز می‌باشد. چرخه‌ی خون ویژگی‌هاییدارد که همین ویژگی‌ها نشاط و پویایی مغز را تامین می‌کند. یکی از اینویژگی‌ها وجود چرخه‌ی ذخیره‌ای است که در مواقع اضطراری و مورد نیاز،به کار می‌افتد.(1)


  همچنین دارای نظامی خودکار برای تنظیم چرخه‌یخون در مغز می‌باشد که ثبات جریان خون به مغز را در شرایط گوناگونتضمین می‌کند.(2)


  بر اساس تحلیل انجام شده در این پژوهش‌ها، مشخصشده که گونه‌های مختلف ورزش به چرخه‌ی خون در مغز آسیب می‌رساند. بهعکس نماز که یکی از وظایف دینی اسلامی است، فواید بسیاری در این زمینهدارد. ورزش بدنی از این جهت که خون را به شکل مستقیم از مغز سرقتمی‌کند و برای تغذیه‌ی عضلات دیگر به کار می‌گیرد، به چرخه‌ی خون درمغز ضرر می‌زند. این تغذیه‌ی عضلانی به حساب تغذیه‌ی خونی مغز گذاشتهمی‌شود.(3)


  همچنین در نتیجه‌ی سرعت گرفتن عملیات تنفسی در هنگامانجام ورزش، معدل دی‌اکسید‌کربن در خون، پایین می‌آید که پیامد آن،آرام‌تر شدن جریان خون به سمت مغز است، زیرا نسبت دی‌اکسید‌کربن در خونیکی از مهمتر‌ین عوامل جریان خون به سمت مغز به شمارمی‌آید.(4)


  گزارش‌های علمی فراوانی وجود دارد که حاکی بی‌هوشیورزشکاران هنگام فعالیت ورزشی یا بلافاصله بعد از ورزش است، در حالی کهاین بی‌هوشی‌ها هیچ گونه سابقه‌ی بیماری قلبی را به همراه نداشته. اینگزارش‌ها نیز آسیب‌رسانی ورزش به فرآیند خون رسانی مغزی را تاییدمی‌کند.(5)


  همچنین گزارش‌های گوناگون دیگری، بیانگر پایین آمدننیروهای اعتدالی در بسیاری از ورزشکاران می‌باشد که سرزنش بیشتری رانسبت به مساله‌ی ورزش برانگیخته است.(6)


  اضافه بر این سکته‌های قلبیمتعدد در هنگام ورزش - در ورزشکاران بیمار و ورزشکاران سالم- تایید‌گرنظریه‌ی آثار نامناسب برخی ورزش‌های خشن می‌باشد.(7)


  از تلخي مرگ مترس ،كه تلخي آن درترسيدن از آن است!

 2. صلوات


 3. #2

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
  علاقه
  اشراق
  نوشته
  57
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  308  ادامه مطلب:

  از سوی دیگر به نظر می‌رسد، حرکات نماز بر جریان خون در مغز، تاثیرات مثبت فراوانیداشته باشد. در هنگام سجده با متمایل شدن سر به سمت پایین، جریان خونبه سمت مغز افزایش می‌یابد همچنین خم شدن بدن بر روی خود هنگام سجده،به جهت‌گیری خون از اطراف بدن به سمت اعضای درونی و مغز کمک می‌کند.(8)
  اضافه بر این،هنگام سجده و تمایل سر به سمت پایین، معدل دی‌اکسید‌کربندر خون به شکل فیزیولوژیک افزایش می‌یابد. این حالت در نتیجه‌ی فشاراعضای دستگاه گوارشی بر ریه پدید می‌آید. بالا رفتن نسبت دی‌اکسید‌کربندر خون باعث اضافه شدن جریان خون به سمت مغز خواهد شد.(9)


  همچنینخم‌شدن مکرر سر به پایین در هنگام رکوع و سجود؛ سپس بالا آمدن سر هنگامایستادن و نشستن، کمک می‌کند از نظام خودکار توازن جریان خون به مغز،مراقبت بیشتری شود. مشهور این است که این نظام خودکار اعتدالی، باافزایش سن، فرسوده می‌شود.(10)


  نظام خودکار توازن جریان خون در مغز،در هنگام سجده، عکس‌العمل دو گانه‌ای از خود نشان می‌دهد: در ابتدایسجده‌ی، مانع جریان خون اضافه‌ به مغز می‌شود. این حالت باعث آمادگیمغز برای دریافت جریان بیشتر خون می‌شود. جلوگیری ابتدایی از جریان خونبه مغز به جریان چرخش احتیاطی خون به مغز، این فرصت را می‌دهد تا برایفعالیت و عملکرد خود آماده شود. در مرحله‌ی بعد، به خون اضافه اجازهداده می‌شود به سمت مغز جریان پیدا کند و سرانجام در جایگاه‌های ذخیرهخون توزیع شود. به این صورت، از این کارکرد مهم احتیاطی مراقبت می‌شود. کارکردی که بنابر مشهور با افزایش سن و پیری، تضعیف می‌شود و چه بسابی‌توجهی و عدم به کارگیری هم در این ضعیف شدن موثر باشد.(11)

  ادامه دارد...
  از تلخي مرگ مترس ،كه تلخي آن درترسيدن از آن است!

 4. #3

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
  علاقه
  اشراق
  نوشته
  57
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  308  تاثيرنماز بر افزايش عمر
  در سال های نخستین كه این حقیر، تحصیل طب را در تهران آغاز كرده بودم، در برخورد با استاد بزرگ پاتولوژی ایران، جناب آقای "دكتر كمال الدین آرمین" (1) همواره این سؤال در ذهنم نقش می بست كه چه نیروی عظیم و خارق العاده ای وجود دارد كه سبب می شود این مرد در اوج كهولت مقتدرانه بر كرسی تحقیق و پژوهش و تدریس همچنان تكیه بزند و در آستانه هشتمین دهه عمر خود اینچنین شاداب و دل زنده باقی بماند!

  تا این كه روزی سر كلاس درس استاد این راز بر ما دانشجویان آشكار شد. بدین سان كه، استاد هنگامی كه مشغول تدریس اسلایدهای پیچیده و متنوع علمی مربوط به تشخیص های پاتولوژی بود، ناگهان به اسلایدی رسید كه به كلی با همه چیزهایی كه در دانشكده پزشكی دیده بودیم فرق داشت!؟

  بر روی آن اسلاید تنها یك بیت از حافظ شیراز نگاشته شده بود كه:

  تكیه بر تقوی و دانش در طریقت كافریست

  راهرو گر صد هنر دارد "توكل" بایدش

  آن گاه استاد مدتی درباره توكل سخن گفت و به ما آموخت كه والاترین و بالاترین قدرت پزشك برای تشخیص و درمان بیماری ها تنها توكل به باری تعالی است و دیگر هیچ.

  ایمان متعالی و توكل بدون قید و شرط را یك بار دیگر من در ملاقات با پیر تاریخ ایران و پدر تاریخ كرمان، استاد باستانی پاریزی دیدم. مرد جاودانه ای كه هنوز حتی در دوران كهولت، استوار و با عظمتی شگرف و ستودنی و بی آلایشی و بی ریایی بی نهایت خود، زندگی اش را وقف ایران عزیز نموده است.

  مشاهده بزرگانی چون آرمین، باستانی پاریزی و ... و توجه به این نكته ی ظریف كه بسیاری از مراجع تقلید بزرگ و مشایخ صوفیه كه ایمان و ذكر خدا در جزء جزء زندگی اشان جاریست، عمرهای طولانی و پر بركت می كنند، آشكار كننده این مطلب است كه میان "ذكر خدا" و فزونی طول عمر رابطه تنگاتنگی وجود دارد.

  توجیه علمی این موضوع نیز با توجه به فواید پزشكی مختلف نماز، كه ما در این مجموعه مقالات تنها به فرازهای كوچكی از آن اشاره كرده ایم، روشن می شود. در این مورد حتی برخی از نویسندگان علت علمی طولانی شدن بی سابقه عمر حضرت صاحب الزمان (عج ) را برای قرن ها، تسلط همه جانبه و كامل ایشان بر مسایل جسمی و روانی بشر، به حساب می آورند.

  حضرت قائم (عج ) همان بزرگ مردی است كه والاترین حد نماز را به جای می آورد، نمازی كه پیوسته سزاوار ستایش و سلام ابدی است:

  " السلام علیك حین تقوم، السلام علیك حین تقعد، السلام علیك حین تقرء، السلام علیك حین تصلی، السلام علیك حین تقنت، السلام علیك حین تركع و تسجد، السلام علیك حین تحلل و تكبر، السلام علیك حین تحمد و تستغفر، السلام علیك حین تصبح و تمسی، السلام علیك فی اللیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی" (2)

  پی نوشت:

  (1) دكتر كمال الدین آرمین، فرزند حضرت آیت ا.. صدر آرمین می باشد كه از اولین گروه پاتولوزیست ها(آسیب شناسان) ایران به حساب می آید. ایشان دو سال پیش دارفانی را وداع گفتند .

  (2) مفاتیح الجنان ـ زیارت آل یاسین  از تلخي مرگ مترس ،كه تلخي آن درترسيدن از آن است!

 5. #4

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
  علاقه
  اشراق
  نوشته
  57
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  308
  نمازباعث جلوگیری از افسردگی می شود
  حضرت علی (ع) می فرماید :
  "خداوند هر گاه خیری بر بنده اش بخواهد، به او كم خوابی، كم خوری و كم حرفی را تلقین می كند."

  باید گفت كه دانش پزشكی ظرف چند دهه اخیر، موفق به کشف مهمی پیرامون خواب شده است و آن كشف، بخشی مهم در طول خواب انسان، به نام خواب rem بوده است( خواب از دو مرحله ی خواب عمیق و خواب rem تشکیل شده است که به طور یک در میان در طی شب حاصل می شوند).
  پس از آن كه حدود 45 دقیقه از خواب رفتن انسان گذشت، مرحله rem آغاز می شود و برای مدت كوتاهی (حدود 10 تا 15 دقیقه) ادامه می یابد.

  در طول مرحله rem ، به طرز اسرار آمیزی تمام عضلات اسكلتی بدن از كار می افتد و شخص كاملاً بی حركت می شود و نوار مغزی شخص به جای حالت خواب ، حالت بیداری كامل را نشان می دهد، طوری كه در این حالت مغز از فعالیت بالایی برخوردار است.

  در طی مرحله ی rem ، درجه حرارت بدن و ضربان قلب به طور غیر منتظره ای بالا می رود و حركات سریعی در چشم های فرد دیده می شود كه علت نامگذاری این مرحله نیز می باشد(مرحله حركات سریع چشم: Rapid eye movement). چنانچه شخص را در این حالت بیدار كنیم به احتمال بسیار قوی، ابراز می كند كه در حال خواب دیدن بوده است.

  امروزه دانش پزشكی به اثبات رسانده كه یكی از علائم مهم در بیماری افسردگی، افزایش مدت خواب rem نسبت به میزان طبیعی است.
  روش درمانی جدید برای بیماران افسرده ، بیدار نگه داشتن آنها ، برای كاهش میزان rem می باشد.

  زمان نماز صبح كه در آیه ی 78 سوره مباركه " اسراء" با عنوان " إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا " از آن نام برده شده است* و مورد تأكید فراوان می باشد، به گونه ای قرار گرفته است كه سبب كاهش قابل ملاحظه میزان خواب rem در اشخاص می شود.

  مرحله rem پس از 10 تا 15 دقیقه متوقف می شود و پس از آن در طول خواب و به طور دوره ای و به طور منظم تكرار می شود . با این وجود كل دوران rem در طول یك خواب 8 ساعتی در اشخاص طبیعی، 90 دقیقه خواهد بود و قسمت اعظم آن در ساعات نزدیك به صبح به وقوع می پیوندد.

  امروزه دانش پزشكی به اثبات رسانده كه یكی از علائم مهم در بیماری افسردگی، افزایش مدت خواب rem نسبت به میزان طبیعی است، طوری كه شخص افسرده بیشتر از سایر اشخاص خواب می بیند، یعنی زمان بیشتری را در مرحله rem به سر می برد.

  از این جهت یك مبنای مهم در تولید داروهای ضد افسردگی، كاهش مرحله rem از خواب می باشد، از جمله داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای.
  علاوه بر این یك روش درمانی جدید برای بیماران افسرده ، بیدار نگه داشتن آنها ، برای كاهش میزان rem می باشد.

  همانطور كه خواندید قسمت اعظم خواب rem در حوالی صبح به وقوع می پیوندد و چنانچه شخص خود را ملزم به بیداری صبحگاهی كند، در حقیقت جلوی ورود خود به مرحله قابل توجهی از خواب rem را گرفته است.

  لذا بیداری صبحگاهی برای نماز، خود به تنهایی می تواند به عنوان دارویی در پیشگیری از افسردگی و حتی درمان آن مطرح باشد.

  لازم به توضیح است كه خواب rem در حد متعادل برای حفظ سلامت و رفع خستگی لازم است، اما زیادی آن منجر به مشكلات مختلفی از جمله افسردگی می شود و نقش نماز به عنوان متعادل كننده میزان rem مشهود است.

  دانشمندان درباره خواب صبح فعلا تا همینجا اطلاعاتی به دست آورده اند که بسیار منطبق با مبانی دین اسلام می باشد.
  اما این را هم بدانید که در اسلام علاوه بر بیداری در اول اذان و به جا آوردن فریضه نماز به مسئله مهم دیگری هم اشاره گردیده است که آن خواب بین الطلوعین است (از هنگام اذان صبح تا موقع طلوع آفتاب) و نسبت به این مسئله تاکید بسیاری دارد.

  چنانچه شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان می نویسد :
  امام صادق می فرماید : خواب در بین الطلوعین باعث تنگ شدن روزی،گرفتاری و زرد شدن رنگ چهره می شود.

  برگرفته شده از : پارسی طب  از تلخي مرگ مترس ،كه تلخي آن درترسيدن از آن است!

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 1

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود