روضه بسیار جانسوز و اثر گذار مرحوم کافی درباره خدایا …….خیلی ها به خاطر این صوت زیبا هدایت شدند. پیشنهاد می کنم حتما کلیپ زیر را ببینید.

آدرس کلیپ