سلام
لطفا جهت جواب متن صورت مهریه که توسط داماد قبول و امضا میشود بفرمایید
در واقع خانواده عروس که تو یک برگه تعداد سکه و سایر شروط را قید میکنند حالا خانواده داماد باید نامه را امضا کنند لطفا یک متن زیبا بفرمایید