آیا شما هم از مدافعان سرسخت ولایت فقیه هستید؟

سلام
دیدم برخی بزرگواران در دفاع از ولایت فقیه از اعمال خشونت! لعن! فحش!! و...... استفاده می کنند
اما
آیا این روش دفاع از ولی فقیه صحیح است؟
البته که صحیح نیست
آیا کسی که با فحش و لعن می خواهد از ولایت فقیه دفاع کند در صدد خاموش کردن غضب خویش است یا تبیین ولایت فقیه؟

اولا بد دفاع کردن از هر چیزی بهترین روش برای کوبیدن همان مطلب است، اگر کسی نمی تواند با ادله محکم از ولایت فقیه دفاع کند بهترین لطفش سکوت است
دوما کدام یک از بزرگان ما اینگونه از عقاید خود دفاع کرده اند که برخی این روش را الگوی خویش قرار داده اند؟؟
سوما به کدامین جواز مسلمانی را لعن می کنند و فحش می دهند؟ کسی را که برایش شبهه ای پیش آمده را که نباید لعن کرد!تامل
تامل
تامل