اگر شخصي جايي از مسجد را براي اعتكاف انتخاب كند كه ديگري قبلاً آن را انتخاب كرده است، حكم اعتكاف او چيست؟

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
بسمه تعالي. صرف انتخاب حقي نمي‌آورد ولي اگر جائي را تصرّف و اختصاص به خود داده باشد، تصرّف ديگري بدون اجازه و رضايت او حرام است ولي موجب بطلان اعتكاف نيست.
پی نوشت :

استفتائات جامعة الزهراء