(بسم الله الرحمن الرحیم)
سید محمد حسن میران
1.بهشت ادم کدام بهشت بود؟!
ظاهر این است که بهشت موعود نیکان و پاکان نبود
بلکه یکی از باغهای پرنعمت و روح افزای یکی از مناطق سرسبز بوده است.
زیرا اولا بهشت موعود قیامت,نعمت جاودانی است که در ایات بسیاری از قران
به جاودانگی ان اشاره شده و بیرون رفتن از ان ممکن نیست,ثانیا ابلیس الوده و بی ایمان
را در ان بهشت راهی نخواهد بود,ثالثا در روایتی که از سوی اهل بیت (ع)به ما رسیده این
موضوع صریحا امده است
یکی از راویان حدیث میگوید:از امام صادق(ع)راجع به بهشت ادم پرسیدم,امام(ع)فرمود(باغی
از باغهای دنیا بود که خورشید و ماه بر ان می تابید,واگر بهشت جاودان بود هرگز از ان رانده نمی شد
منبع:تفسیر نمونه ص69