سلام

یک عضو کنگره آمریکا آب باقی مانده از لیوان آب پاپ را برای تبرک با خود بُرد.

به گزارش عصرایران به گزارش خبرگزاری آلمان، پاپ فرانسس تنها کسی نبود که از لیوان آبی که در جلسه کنگره آمریکا جلویش گذاشته شد، نوشید بلکه یکی از اعضای دموکرات کنگره باقی مانده آب خورده شده توسط پاپ را برای تبرک با خود برد.

"باب برادی" عضو دموکرات کنگره که یک کاتولیک مذهب است در گفتگو با روزنامه "فیلادلفیا دیلی" گفت: به محض اینکه پاپ، کنگره را ترک کرد به سرعت لیوان آب باقی مانده از پاپ را در دست گرفتم و به سوی دفتر خود رفتم.

پاپ فرانسس رهبر کاتولیک های جهان روز پنجشنبه گذشته در کنگره آمریکا سخنرانی کرد.

این سناتور کاتولیک کنگره بعد از بردن لیوان حاوی آب باقی مانده از آب نوشیدن پاپ به دفترش، علاوه بر خود، همسر و دو نفر از کارمندان دفترش نیز برای برای تبرک از باقی مانده آب خورده شده پاپ نوشیدند


سناتور آمریکایی ته مانده لیوان آب پاپ را برای تبرک نوشید و بقیه اش را به خانه برد (+عکس)

سناتور آمریکایی ته مانده لیوان آب پاپ را برای تبرک نوشید و بقیه اش را به خانه برد (+عکس)

منبع :
http://www.asriran.com/fa/news/41945...B9%DA%A9%D8%B3