دوستان از آنجایی که نسخه الکترونیک انجیل بارنابا به راحتی در دسترس نیست نسخه اندرویدی را در کافه بازار منتشر کردیم که میتونید استفاده کنید. اگر در این زمینه سوال و یا پیشنهادی هم دارید به دیده منت میگذاریم و همچنین اگر پیشنهادی برای ساخت برنامه های دینی که مورد نیاز هست

لینگ دانلود این انجیل : https://cafebazaar.ir/app/com.aradmobile.enjil/?l=fa