معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم گفت: کتابخانه های ملی حوزوی در شهرهای اهواز ، شیراز و تبریز تا پایان سال جاری تاسیس می شوند.

حجت الاسلام علی عماد گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: کتابخانه های حوزه علمیه فیضیه و مسجد اعظم به عنوان کتابخانه های ملی حوزوی شناخته شده و کتابخانه های ملی حوزوی در شهرهای اهواز، شیراز و تبریز ایجاد خواهند شد.

وی افزود: هم اکنون کارهای مطالعاتی ایجاد کتابخانه ها آغاز شده و پیش بینی می شود با توجه به ظرفیتهای موجود تا پایان سال جاری این کتابخانه ها فعالیت خود را آغاز کنند. این کتابخانه ها به صورت تخصصی در موضوع فقه و اصول ایجاد شده و در صورت تامین بودجه ایجاد کتابخانه های تخصصی دیگر ناظر بر دیگر علوم حوزوی مانند علوم عقلی و قرآن و حدیث همچنین ایجاد کتابخانه های ملی حوزوی در دیگر شهرها آغاز خواهد شد.

عماد اضافه کرد: اساسنامه شورای سیاستگذاری کتابخانه و مدارک علمی حوزه های علمیه در معاونت پژوهشی حوزه تدوین و برای تصویب نهایی به شورای معاونین مرکز مدیریت ارسال شده است. در این اساسنامه اهداف، کارکرد، ساختار شورا و همچنین وظایف این شورا برای تدوین برنامه های کوتاه و بلندمدت کتابخانه های حوزه های علمیه طراحی شده است.

معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم گفت: ترکیب این شورا جمعی از مدیران معاونت پژوهشی، مدیران کتابخانه های شاخص حوزوی و گروهی از صاحب نظران کتابداری خواهند بود.

منبع