سرگرد شهيد محمد تقي آيباقي اصفهاني


سرگرد شهيد محمد تقي آيباقي اصفهاني، فرزند اسكندر، در روز پانزدهم فروردين 1324در شهرستان شهركرد (مركز استان چهارمحال و بختیاری) به دنيا آمد.
پس از طي دوران طفوليت به مدرسه رفت و بعد از اخذ ديپلم متوسطه، در تاریخ 1344/07/01 در آزمون ورودي دانشكده افسري پذيرفته شد و به تحصيل علوم نظامي مشغول گرديد. پس از طی دوره سه ساله دانشکده افسری در تاریخ 1347/07/01 در رسته توپخانه به درجه ستواندومی نائل آمد. پس از طی دوره مقدماتی رسته توپخانه در مرکز آموزش توپخانه اصفهان به گروه 22 شهرضا انتقال يافت و در گردان314 مشغول انجام وظیفه گردید.
با آغاز جنگ تحميلي در كليه عمليات هاي گروه22 شركت نمود و سرانجام در تاريخ 1362/02/26 در تأسيسات نفتي گچساران، بر اثر سوء قصد به شهادت رسيد.