صفحه 1 از 4 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: برداشتی آزاد از داستان سليمان و بلقيس (منطقه ممنوعه)

 1. #1

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۴
  علاقه
  اهل البيت عليهم السلام،فلسفه،عرفان،ادبيات،فيزيك،مطالعه
  نوشته
  5,000
  حضور
  138 روز 18 دقیقه
  دریافت
  5
  آپلود
  0
  گالری
  3
  صلوات
  21933

  مطلب برداشتی آزاد از داستان سليمان و بلقيس (منطقه ممنوعه)
  به نام خدا

  برداشتي آزاد از قصه سليمان و بلقيس:

  بلقيس را حكومتي بود به غايت عظيم در مملكت سبأ، مردان سياست و حكومت به فرمانش ايستاده و نوكران و چاكران كمر

  همت به خدمتش بسته بودند.خداوندگار، بلقيس را از راي و تدبير آنقدر بخشيده بود كه مشاوران تيز بين و جهان ديده اش راي

  وي را بر انگار خويش مقدم مي انگاشتند ،اما بلقيس به حكم خرد و آزادگي كه داشت بي مشاورت دانايان به جنگ وصلح فرمان

  نمي داد و در امور مملكت از راي و انديشه آنان بهره مي جست.

  ادامه دارد....  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

  و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک
 2. صلوات ها 39


 3. #2

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۴
  علاقه
  اهل البيت عليهم السلام،فلسفه،عرفان،ادبيات،فيزيك،مطالعه
  نوشته
  5,000
  حضور
  138 روز 18 دقیقه
  دریافت
  5
  آپلود
  0
  گالری
  3
  صلوات
  21933  بلقيس نوري در دل داشت كه نمي دانست چيست،به آن نور به پرستش خورشيد و ستارگان مايل گشته بود،هر روز و شبان در

  برابر نوري كه بر دلش تافته بود سجده مي آورد و آن را در مهر و ماه مي جست،اما خداوندگار مهر و آفريننده سپهر را مشيت

  آن بود كه بلقيس از نور نور سرشار و ازبهجت و سرور عشق سيراب گردد.

  چرا كه بلقيس ملكي بود به غايت عادل و زيبارويي بود در نهايت آزرم و اين دو را خداوند از عهد ازل در جانش

  نهاده بود ،چرا كه هر دلي را سببي بايد كه بدان به سوي حق راه تواند يافت.

  ادامه دارد.....  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

  و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک
 4. صلوات ها 30


 5. #3

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۴
  علاقه
  اهل البيت عليهم السلام،فلسفه،عرفان،ادبيات،فيزيك،مطالعه
  نوشته
  5,000
  حضور
  138 روز 18 دقیقه
  دریافت
  5
  آپلود
  0
  گالری
  3
  صلوات
  21933  شبي مهتاب در خلوت، فارغ از انديشه پادشاهي خويش به پادشاه آسمانها مي انديشيد و رخ ماه را از دور نظاره مي نمود

  آهي سرد از سينه برآورد و گفت:اي خداوندگار من كه شوكت و قدرتت آسمانها را فراگرفته است و نور جميلت پهنه زمين را روش نموده

  پادشاهيت جاودان باد و قدرتت بيكران،آيا آنگونه كه من ترا مي خواهم تو نيز مرا طالبي؟

  آيا هرگاه تو را مي خوانم،به اعماق قلب من نظر مي افكني و ميداني كه چه مي خواهم و چه مي جويم؟

  تاج زرين از سر بنهاده و سر بر خاك نهاده ام و در اين سكوت و تنهايي ترا مي جويم.

  بلقيس همچنان تا صبح دم با خداي خيالي خويش مناجات مي نمود.

  ادامه دارد.....  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

  و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک
 6. صلوات ها 26


 7. #4

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۴
  علاقه
  اهل البيت عليهم السلام،فلسفه،عرفان،ادبيات،فيزيك،مطالعه
  نوشته
  5,000
  حضور
  138 روز 18 دقیقه
  دریافت
  5
  آپلود
  0
  گالری
  3
  صلوات
  21933  كه او را خوابي خفيف در ربود، ناگاه خويشتن را در سرايي عظيم ديد كه تابحال نظيرش را نديده بود، از هر سو مي نگريست نهايتي نبود

  در ميانه هلهله اي شنيد و روحانياني ديد در نهايت صفا و نورانيت كه او را در ميان گرفته اند و به سوي سريري از زبرجد ناب و تختگاهي

  از عرش خورشيد فروزانتر به پيش مي برند.

  بر سرير، پادشاهي به شوكت و قدرت تكيه كرده و بر جبين بلندش آثار شكوه و اقتدار هويدا بود.

  او را اشارت فرمود كه پيش آي.

  ادامه دارد.....  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

  و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک
 8. صلوات ها 25


 9. #5

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۴
  علاقه
  اهل البيت عليهم السلام،فلسفه،عرفان،ادبيات،فيزيك،مطالعه
  نوشته
  5,000
  حضور
  138 روز 18 دقیقه
  دریافت
  5
  آپلود
  0
  گالری
  3
  صلوات
  21933  بلقيس را از هيبت آن اشارت هول و هراسي در دل پديد آمد و از شدت و تحكمي كه در آن خطاب بود

  پاي بلغزيد و در برابر شاه به زمين اوفتاد،خواست تا برخيزد كه خويش را در عبادتگاهش يافت

  به آسمان نظر كرد،الهه مهر پديد آمده بود و از ماه اثري نديد.

  لحظه اي انديشيد و آنچه را در رؤيا ديده بود به ياد آورد،بارها و بارها مرور كرد و دانست كه واقعه اي در پيش است

  اما نمي دانست كه چيست.

  ادامه دارد.....


  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

  و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک
 10. صلوات ها 20


 11. #6

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۴
  علاقه
  اهل البيت عليهم السلام،فلسفه،عرفان،ادبيات،فيزيك،مطالعه
  نوشته
  5,000
  حضور
  138 روز 18 دقیقه
  دریافت
  5
  آپلود
  0
  گالری
  3
  صلوات
  21933  در آن عهد سليمان نبي را بر اغلب ممالك عالم قدرت و سلطنتي الهي بود،خداوند به كائنات فرمان داده بود كه در ركاب خدمتش ملتزم

  و به اجراي فرمانش متعهد باشند.

  در قلمرو حكومت رباني او جن و انس،ديو و پري،پرندگان و چرندگان و حيوانات اهلي و وحشي همگي به فرمان نافذش گردن نهاده بودند.

  سليمان را عادت اين بود كه هر روز بر بام قصر شكوهمند خويش مي ايستاد و سپاهيانش در برابر او صف كشيده آنها را نظاره مي كرد

  و هر يك را كه امري داشت فرا مي خواند.

  در اين ميان پرنده اي هدهد نام بود كه به فرمان سليمان بر ارسال مراسلات گمارده شده بود،سليمان احضارش فرمود،اما نشاني از او نيافت

  چندين مرتبه او را به حضور طلبيد اما اثري از هدهد نبود.

  ادامه دارد..........


  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

  و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک
 12. صلوات ها 19


 13. #7

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۴
  علاقه
  اهل البيت عليهم السلام،فلسفه،عرفان،ادبيات،فيزيك،مطالعه
  نوشته
  5,000
  حضور
  138 روز 18 دقیقه
  دریافت
  5
  آپلود
  0
  گالری
  3
  صلوات
  21933  هدهد به جذبه هدايت الهي به سوي سرزمين سبأ به پرواز در آمده بود در حاليكه به عادت مألوف گمان داشت كه اين همان راهي است كه

  صدها بار پيموده و به سرزمين قدس،محل فرمانروايي سليمان مي رسيده است.

  هدهد به سرزمين سبأ رسيد،آنچه را مي ديد باور نمي داشت،سرزميني شكوهمند كه زني بر آن حكمراني مي كرد در غايت

  جلالت و شوكت و مردمي كه درمعبد خورشيد به عبادت مشغول بودند،نمي دانست چگونه سر از آنجا در آورده است اما

  مي دانست كه اين خبر بايد به سرعت به سليمان برساند.

  ادامه دارد....


  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

  و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک
 14. صلوات ها 20


 15. #8

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۴
  علاقه
  اهل البيت عليهم السلام،فلسفه،عرفان،ادبيات،فيزيك،مطالعه
  نوشته
  5,000
  حضور
  138 روز 18 دقیقه
  دریافت
  5
  آپلود
  0
  گالری
  3
  صلوات
  21933  هد هد به سوي قدس به پرواز در آمد و به حضور سليمان شتافت

  سليمان كه از غيبت بي اذن او در خشم بود،هدهد را فرمود اگر دليلي موجه براي غيبتت نياوري دستور خواهم داد كه سر از تنت جدا كنند

  تا بداني كه در حكومت الله نمي تواني از فرمان بگريزي و به اراده خويش عمل كني،كه ترا با خداوند بر اطاعت ما ميثاقي غليظ گرفته اند

  تو سر سپرده مايي!حال حجت داري بياور و گرنه براي مجازات آماده باش!

  هدهد به ادب عرضه داشت:"اي پيامبر خدا مرا نرسد كه با چو تو پادشاهي نا فرماني كنم،اگر آنچه را از اخبار براي تو اورده ام بشنوي

  بيش از آن كه بر من خشمگيني در غضب خواهي شد،سليمان فرمود خبرت را بگو،اما واي بر تو اگر بدانم كه براي فرار از مجازات دروغ

  گفته اي!

  ادامه دارد.....


  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

  و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک
 16. صلوات ها 19


 17. #9

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۴
  علاقه
  اهل البيت عليهم السلام،فلسفه،عرفان،ادبيات،فيزيك،مطالعه
  نوشته
  5,000
  حضور
  138 روز 18 دقیقه
  دریافت
  5
  آپلود
  0
  گالری
  3
  صلوات
  21933  هدهد آنچه را ديده بود به تمامي براي سليمان شرح داد،سليمان در انديشه شد، رحمت پيامبريش بر خشم پادشاهي غلبه كرد

  همانگونه كه رحمت پروردگار بر غضبش سبقت گرفته است.

  هدهد را فرمود تا لختي بياسايد كه خسته سفر است و او را مأذون و مأجور داشت و بنواخت.

  در حال به معبد خويش رفت و به عبادت پروردگار و مناجات حضرتش سر به خاك ساييد و عرض كرد: اي خداي بزرگ

  اي پادشاه وجود و اي منعم من،در اين كار ترا حكمتي است ،آن حكمت، به من بنما و فرمان ده تا چه بايد كرد؟

  كه پيامبران را نرسد بي أذن وحي الهي ،به راي خويش تدبيري كنند كه مدبر مطلق اوست.

  بالجمله به انتظار وحي سر از خاك بر نمي داشت كه ندايي از سوي خداوند شنيد:

  "اي سليمان بر خيز و بلقيس را به سوي ما رهنمون شو"

  سليمان دانست كه خداوند را مشيت بر هدايت بلقيس است.

  ادامه دارد.....


  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

  و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک
 18. صلوات ها 19


 19. #10

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۴
  علاقه
  اهل البيت عليهم السلام،فلسفه،عرفان،ادبيات،فيزيك،مطالعه
  نوشته
  5,000
  حضور
  138 روز 18 دقیقه
  دریافت
  5
  آپلود
  0
  گالری
  3
  صلوات
  21933  ي هيچ فوت وقت نامه اي براي ملكه سبأ نوشت و او را به اطاعت از خويش فرا خواند

  و اين بدان سبب بود تا خرد او را بيازمايد كه سليمان را داعيه ي كشور گشايي و ستمگري نبود

  هدهد مأمور ارسال نامه شد و از آسمان قدس به سوي سرزمين سبأ به پرواز در آمد و اين نه رساله اي بود چون رسائل معهود

  كه در آن پيام رحمت و هدايت خداوند براي بلقيس بود.

  ادامه دارد.....
  ویرایش توسط اویس : ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ در ساعت ۱۷:۲۷


  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

  و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک
 20. صلوات ها 17


صفحه 1 از 4 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع رو مطالعه کرده اند از ۱۳۹۴/۰۳/۲۱, ۰۱:۱۴ : 7

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود