جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: خبر آمد حسین بن علی راهی شد...

 1. #1

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۸
  علاقه
  اهل بیت علیهم السلام
  نوشته
  10,199
  حضور
  144 روز 2 ساعت 11 دقیقه
  دریافت
  622
  آپلود
  104
  گالری
  1493
  صلوات
  93053

  خبر آمد حسین بن علی راهی شد...
  خبر آمد حسین بن علی راهی شد...

  بس که محمل ها روند منزل به منزل با شتاب
  کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین علیه السلام
  28 ﺭﺟﺐ سالروز حرکت سیدالشهدا علیه السلام ::: ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻣﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 60 (هجری قمری) ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮﺭﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻜﻪ ﺷﺪﻧﺪ. (ﺍﺭﺷﺎﺩ: ﺝ 2، ﺹ 34. ﺍﻋﻠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻯ: ﺝ 1، ﺹ 435. ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺎﻧﻮﺍﺭ: ﺝ 44، ﺹ 329)
  ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮﻟﻰ ﺷﺐ 29 ﺭﺟﺐ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻧﺪ. (ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻌﻠﺎﻡ: ﺹ 329)
  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ
  ﻋﻘﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﻛﺒﺮﻯ، ﺑﺮﺍﺩﺭﺷﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﺍﻡّ ﻛﻠﺜﻮﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﺳﻴّﺪ ﺍﻟﺸّﻬﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﺎ ﻋﻘﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺳﻠﺎﻡ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 13 ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
  ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ، ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺨﺪﺭﻩ ﺍﻡّ ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺻﻐﺮﻯ ﺩﺧﺘﺮ ﺯﻳﻨﺐ ﻛﺒﺮﻯ ﺳﻠﺎﻡ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺟﻤﺎﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 9 ﻛﻨﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ 10 ﻧﻔﺮ ﻏﻠﺎﻡ ﺑﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻭ 16 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺎﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ 250 ﺍﺳﺐ، 250 ﻧﺎﻗﻪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ، 70 ﻧﺎﻗﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﺧﻴﻤﻪ ﻫﺎ، 40 ﻧﺎﻗﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﺩﻳﮓ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﺭﺯﺍﻕ، 30 ﻧﺎﻗﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﻣﺸﻜﻬﺎﻯ ﺁﺏ، 12 ﻧﺎﻗﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻭ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ، 50 ﻧﺎﻗﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ 50 ﻫﻮﺩﺝ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﻋﻠﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﺫﺭﺍﺭﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﻨﻴﺰﺍﻥ، ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺘﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﻮﺩ. (ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﻨﻪ: ﺹ 77 ﺗﺎ 90. ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻃﻠﺎﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻯ «ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺎﺣﺰﺍﻥ» ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻳﺰﺩﻯ، ﻗﻤﻘﺎﻡ ﺯﺧﺎﺭ، ﻣﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﻄﻴﻦ، ﺍﺑﻮﻣﺨﻨﻒ، ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺎﻧﻮﺍﺭ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺜﻢ ﻛﻮﻓﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ)


 2. صلوات ها 17


 3.  

 4. #2

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۲
  نوشته
  619
  حضور
  12 روز 13 ساعت 1 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1766  بنام خدا
  این داغ بر دلمان است که برایش میگیرییم
  اما
  داغ به زبان حسین علیه السلام گفتن و ظاهر حسینی داشتن و راه حسین را نرفتن نیز داریم که نمیدانیم برایش چکار کنیم !
  بعضی به زبان حسین علیه السلام میگویند و ظاهر حسینی ندارند
  بعضی به زبان حسین علیه السلام میگویند در ظاهر هم حسینی هستند اما در عمل حسینی نیستند
  در عمل حسینی بودن فقط نماز اول وقت نیست
  بلکه
  عمل به وظیفه است
  ایا ما امروز اصلا وظیفه مان را میشناسیم که به آن عمل کنیم ؟
  مادامیکه هزینه وارد کننده (‌قیمت دلار ) ثابت میماند و هزینه تولید کننده افزایش می یابد ( تورم جامعه ) تولید کننده ورشکست خواهد شد و بیکاری رشد میکند (‌این یعنی یارانه دادن به تولید کننده خارجی ) . تجربه نشان میدهد هر راهی غیر از این (‌ افزایش قیمت ارز همگام با تورم ) بیراهه است و نتیجه نخواهد داد و روز به روز تولید کنندگان ضعیف تر میشوند . بر اساس این منطق و با نگاهی به رویکرد دولت فعلی نتیجه گیری میشود مادامیکه این دولت سر کار باشد شرائط اشتغال جامعه بدتر خواهد شد .
  افتخار به افزایش فروش نفت !

 5. صلوات ها 11


 6. #3
  سیده راضیه آنلاین نیست. همکارتدوین(کلام،تاریخ،ولایت وفرهنگی)

  عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۹۱
  علاقه
  نعمتهای خدا
  نوشته
  5,411
  حضور
  205 روز 10 ساعت 4 دقیقه
  دریافت
  73
  آپلود
  2
  گالری
  709
  صلوات
  11622  نقل قول نوشته اصلی توسط مدیر فرهنگی نمایش پست ها
  ﻋﻘﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﻛﺒﺮﻯ، ﺑﺮﺍﺩﺭﺷﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﺍﻡّ ﻛﻠﺜﻮﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﺳﻴّﺪ ﺍﻟﺸّﻬﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﺎ ﻋﻘﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺳﻠﺎﻡ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 13 ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
  درکتاب مقتل الحسین آمده است که ؛ زینب وقتی می خواست سوار بر شتر شود ، حضرت عباس می آمد و زانو خم می کرد و به اتفاق جوانان بنی هاشم ، خواهرش را با شکوه و احترام سوار می کرد.

  وای از زمان اسارت...

  عمر بن سعد هنگام روانه کردن اسرا به سوی کوفه با تمام بی رحمی به یارانش دستور داد تا اسرا را بر شتران بی محمل سوار کنند.


  حضرت زینب غضبناک شدند و خطاب به عمر بن سعد فرمودند:
  پسر سعد! خدا رویت را در دنیا و آخرت سیاه کند! چگونه می توانی به یارانت چنین فرمانی بدهی در حالیکه ما امانت و حرم رسول خدا هستیم.
  به آن ها بگو از ما دور شوند تا خود همدیگر را بر شتران سوار کنیم.
  آن جمعیت نیز پراکنده شدند.


  حضرت زینب و ام کلثوم نزدیک رفتند و با صدای بلند نام هریک از زنان و کودکان را خواندند و آنها را سوار بر شترها کردند تا اینکه همه زنان و کودکان سوار شدند و حضرت زینب تنها ماندند.

  موقعی که حضرت زینب همه زنان را سوار بر شتر کردند ، تنها و غریب ماندند
  وکسی به جز امام سجاد نبودند تا ایشان را در سوار شدن یاری کند؛
  اما حضرت زینب با دیدن وضعیت دردناک امام سجاد به ایشان فرمودند:
  ای پسر برادرم! برخیزید و بر شتر سوار شوید.

  امام سجاد به عمه اش زینب فرمود: عمه ! تو سوار بر شتر شو و مرا نزد دشمنان رها کن.
  سپس امام سجاد اقدام به سوار کردن حضرت زینب بر شتر کردند.


  شمر هنگام دیدن دلسوزی امام سجاد به عمه اش زینب با خشونت بسیار با چوبی که در دست داشت محکم به امام سجاد زد.

  حضرت زینب هنگام دیدن برخورد ناپسند و پست شمر با امام سجاد گریستند و خطاب به شمر فرمودند:
  ای وای بر تو شمر! با یتیم رسول خدا و امام زمان خود با احترام و ادب رفتار کن.


  راوی میگوید: زمانی که حضرت زینب خواست سوار بر شتر شود ، غربت و تنهایی اش را دیدم و به یاد خروجش از حجاز در زمان امیرالمومنین افتادم که چگونه مردان بنی هاشم اطرافش را گرفته و با نهایت احترام و عزت و شکوه با ایشان برخورد می کردند.

  ولی حالا دشمنان جلاد ، با ضرب تازیانه او را سوار می کنند.


  منبع:
  ๑۩๑ صفحـــــاتی از زندگی حضـرت زینب علیهاالسلام ๑۩๑  امام صادق(ع) :
  شیعه ما، کسی است که اگر از گرسنگی هم بمیرد، از مخالفان ما، چیزی نخواهد خواست.
  پسر کوچولوی بابا، علیرضا احمدی روشن

     
  با تیر، نشد تیغ، نشد چوب، نشد سنگ
  با هرچه به دستم برسد آمده ام جنگ
  من زاده ی ایرانم، آزاده و آزاد
  بیگانه پرستیدن ننگ است مرا ننگ
  گر دشمن این خاک شود گرگ، شود شیر
  دندان بکند تیز، نشانم بدهد چنگ
  گر یک وجب از خاک مرا چشم بدوزد
  تاوان بدهد خاکش فرسنگ به فرسنگ
  گیریم صبوری بکنم چند صباحی
  غیرت شمشیری است که حاشا بزند زنگ


 7. صلوات ها 8


 8. #4

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۹۰
  علاقه
  خدایا شکرت انقدر ازاد منو خلق کردی که حتی راجب خودت هم نظر میدم!
  نوشته
  443
  حضور
  30 روز 6 ساعت 2 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1190  سلام

  امام زمان هم راهی شدن!  * دیده بر رهت دارم در دل شب تارم ---- در غم تو بیمارم تا دوباره برگردی *

  انسانیت به چیست؟ یکی از نشانهای انسانیت کمک مالی به دیگران است.
  موسسه خیریه همت. پرداخت با تلفن همراه : #5588*720*
  سایت موسسه : http://www.hemmat110.com/
  موسسه خیریه محک ( کودکان سرطانی)
  سایت موسسه : http://mahak-charity.org/main/

 9. صلوات ها 7


 10. #5

  عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۹
  علاقه
  حقوق.رمان. مسافرت هندوانه رنگ آبی
  نوشته
  698
  حضور
  11 روز 9 ساعت 37 دقیقه
  دریافت
  3
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  3515  سراسیمه سلام هنگام انتظار سلام هنگام رسیدن سلام

  نقل قول نوشته اصلی توسط روح سبز نمایش پست ها
  امام زمان هم راهی شدن!
  نمیدونم چرا دیدن این جمله شما اشک توی چشمام آورد
  راستش دو تا حس متفاوت یکی ترس بود و یکی امید
  امید به اومدن سرورم ،مولام
  و ترس از این که نکنه وقتی میاد حتی حاضر نشه به روم نگاه کنه
  یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی

  شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد
  خبری از دل پر درد گل یاس نداشت
  باید این طور نوشت هر گلی هم باشی
  چه شقایق چه گل پیچک و یاس زندگی اجباری است
  زندگی در گرو خاطره هاست خاطره در گرو فاصله هاست
  فاصله تلخ ترین خاطره هاست

 11. صلوات ها 7


 12. #6

  عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۹۳
  علاقه
  کامپیوتر-هک-اینترنت-موبایل-سرودن شعر
  نوشته
  67
  حضور
  2 روز 22 ساعت 13 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  264  نقل قول نوشته اصلی توسط سیده راضیه نمایش پست ها


  راوی میگوید: زمانی که حضرت زینب خواست سوار بر شتر شود ، غربت و تنهایی اش را دیدم و به یاد خروجش از حجاز در زمان امیرالمومنین افتادم که چگونه مردان بنی هاشم اطرافش را گرفته و با نهایت احترام و عزت و شکوه با ایشان برخورد می کردند.


  کربلا لبریز از رنج و بلای زینب است
  این زمین معراج سرخ لاله های زینب است


  کربلا بوی حسین و بوی زینب میدهد
  هرکجا بوی حسین است،ردپای زینب است

  از حرم تا قتلگه زینب صدا میزد حسین
  در درون قتلگه بازم صدای زینب است

  آنقدر میگفت حسین واحسین واحسین
  روی تل زینبیه ناله های زینب است


  جسم بی رأس حسینش را در آغوشش کشید
  جای رگهای بریده، بوسه های زینب است


  قهرمان کربلا ام المصائب زینب است
  عالمی در حیرت از صبر و رضای زینب است

  زینب از داغ حسین میسوخت اندر قتلگاه
  قتلگاه بی تاب اشک و گریه های زینب است


 13. صلوات ها 6


 14. #7

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۹۳
  نوشته
  134
  حضور
  1 روز 22 ساعت 54 دقیقه
  دریافت
  2
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  802  نقل قول نوشته اصلی توسط روح سبز نمایش پست ها
  سلامامام زمان هم راهی شدن!
  آقاجان امام زمان( عج ) .... نمی دانم تا ظهر ظهور تو با تو هستم یانه ؟ به اعمالم که نگاه می کنم می ترسم !! نکند در منزل های مسیر انتظار از شما جدا شوم ؟ نکند تا ظهور با شما باشم ولی هنگام ظهور نه !؟؟ نکند کم بیاورم و از خیمه ات بیرون روم !؟؟ آقاجان شما مانند جدتان آقا امام حسین ( ع ) بزرگی کنید و اگر دیدید از مسیر شما منحرف شدم برایم سفیر بفرستید .!!!!


 15. صلوات


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود