بسیاری از ما مسلمانان ادّعا داریم که علاقه مندیم آنگونه که قرآن و معلّمین قرآن (رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام) ما را راهنمایی کردند، عمل کنیم، به حق سخن بگوییم و از راه راست خارج نشویم و هر روز حدّاقل ده بار(در نماز) از خدا می خواهیم که ما را به راه راست هدایت فرماید امّا گاهی اوقات اعتقاد به مطلبی پیدا کرده ایم که دقیقاً خلاف دستورات و کلام خداوند است در این نوشتار سعی داریم به بررسی و نقد چندی از این باورهای غلط بپردازیم، امید است در آنچه می گوئیم و عمل می کنیم بیشتر تامّل کنیم، باشد که رستگار شویم.

گاهی برخی از مردم می گویند:
لا اِکراه فی الدّین (اجبار و اکراهی در پذیرش دین نیست)

شاید این جمله را به فراوانی شنیده باشید، هنگامی که شخصی را به حق دعوت کرده اید یا او را از گناهی نهی کرده اید، به شما گفته اند لا اکراه فی الدّین، ممکن است فکر کنید چون این قسمتی از یک آیه قرآن است پس به کار بردن معنای مستقل آن در جامعه صحیح است در حالیکه اگر گوینده این سخن به ادامه این آیه و آیات مشابه آن توجّه می کرد، هیچ گاه چنین معنایی را به تنهایی بیان نمی کرد در ادامه این آیه می خوانیم قد تبیّن الرّشد من الغی (در دین اکراهی نیست چرا که راه از بی راهه آشکار شده است) یا در سوره آل عمران در آیه هشتاد و پنجم می خوانیم: هر که دینی غیر از اسلام برگزیند هرگز از او پذیرفته نشود و او در آخرت از زیانکاران است. می بینید که قرآن از طرفی می فرماید اکراهی در دین نیست چرا که راه از بی راهه آشکار شده است و از طرف دیگر می فرماید: هر کس غیر از اسلام دینی برگزیند از زیانکاران است و از او پذیرفته نخواهد شد، اکنون به مثالی توجّه کنیم تا جمع این آیات را بهتر درک کنیم: فرض کنید شهری در معرض تهدید موشک های جنگی دشمن قرار گرفته است و تنها محل اَمن این شهر پناهگاهی است که در زیر زمین برای مردم ساخته شده است، مسئولین شهر از همه شهروندان می خواهند که در هنگام بمباران موشکی به پناهگاه بیایند و جان خود را نجات بدهند امّا هیچ کدام از شهروندان را اجبار نمی کنند که حتماً در پناهگاه حضور داشته باشند، هر که حضور داشت زنده می ماند و هر که به اختیار خود به پناهگاه نیامد قطعاً کشته خواهد شد، قرآن هم همه را به پذیرش آئین اسلام دعوت می کند هر که با اختیار خود اسلام را با دلیل و تحقیق پذیرفت نجات یافته و هر که نپذیرفت، اکراهی در دین نیست، و قهراً در دنیا و آخرت از زیانکاران خواهد بود.


ادامه دارد ...