فرصتی که نباید به سادگی از آن گذشت!‌

تصویر قابلیت بزرگنمایی دارد
متن بالا بخشی از سخنان مقام معظم رهبری است كه در بیان اهمیت ماه رجب در دیدار با اقشار مردم 25/2/1392 ایراد فرموده اند. امید است خداوند همه ی ما را در این ماه خودش مشمول رحمت و درك این ماه قرار دهد.
اگر در آسانسور یا مکانی وارد شویم و ببینیم دوربین دارد سعی می کنیم مواظب رفتارمان باشیم و حرکت ناشایستی انجام ندهیم که مورد قضاوت دیگران قرار نگیریم.
آخرین باری که حس کردیم خداوند دارد ما را می بیند و دست از گناه کشیدیم کی بوده است؟ چقدر دوربین های مخفی خداوند برای ما اهمیت دارد؟
چقدر نگران قضاوت خداوند در مورد خودمان هستیم؟
شما چقدر برایتان مهم است که خداوند شما را می بیند؟ آیا اصلا این را احساس می کنید که دارید دیده می شوید؟