بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیک یا صاحب الزمان(ع)
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

درامدی بر مهدویت : یک رویکرد جدید به مهدویت به علت به بن بست رسیدن مکاتب بشری همه منتظر در اینده هستند .
تعبیر حضرت باقر علیه السلام : زمانی است حکومت قائم ما که بشر همه چیز را تجربه کرده است.
یعنی بشر همه چیز را کسب ( تجربه ) کرده است و دیگر چیزی ندارد که رو کند , پس نهایتا به این رویکرد روی می اورد.
اینده بشریت : دو نوع دیدگاه نسبت به این موضوع وجود دارد : 1- دیدگاه متفکران غربی , 2- دیدگاه ادیان ... ابتدا به دیدگاه متفکران غربی در این موضع می پردازیم.
متفکران غربی دارای سه نظریه هستند به عبارت دیگر به سه دسته در این زمینه تقسیم می شوند:
1- کارل مارکس المانی(1882-1818) : دیدگاه وی این است که به کمونیسم می رسیم . وی به علت پیشگویی ها به پیامبر معروف شد که نهایتا به علت اشتباه در پیش گویی به پیامبر چاخان ( دروغین ) معروف شد. مارکس معتقد بود در جوامع سرمایه داری , بعد از لیبرال به طور جبری ما به کمونیسم می رسیم.
ویژگی های کمونیزم : 1- فقدان مالکیت 2- فقدان قانون 3- فقدان حکومت ( کمونیسم=حکومت اشتراکی )
سوسیالیسم : فقدان مالکیت را ندارد اما دو ویژگی مذکور بعدی که برای کمونیزم ذکر شد را داراست.
در چین , کوبا , اروپای شرقی هم این ایده دنبال شد اما عملا در نهایت غیر ممکن شد هر چند کوبا و کره شمالی شعار کمونیستی می دهند.
ادامه دارد ...