حضرت آيت‌الله خامنه‌اي حفظ جهت‌گيري‌هاي اصلي در حركت‌هاي اجتماعي بويژه انقلابها را مانع انحراف و يا دگرگون شدن آنها دانستند و افزودند: افراد يا جريانهايي كه معمولاً در پي تغيير هويت انقلابها هستند، با پرچم رسمي و تابلو مشخص جلو نمي‌آيند بلكه حركت آنها پنهان و غير آشكار است، بنابراين وجود شاخص در انقلابها بمنظور جلوگيري از هرگونه انحراف ،بسيار ضروري است.
اگر امريكا ، اسرائيل، سلطنت طلبان، منافقان و ديگر مخالفان و معاندان امام ، حول محور يك فرد جمع شوند و از او تجليل و احترام كنند و او ادعا كند كه من در خط امام هستم ، اين ادعا پذيرفتني نيست و نمي تواند واقعيت داشته باشد چرا كه امام بصراحت تاكيد مي كرد كه اگر دشمنان اسلام از ما تعريف كنند بدانيم كه خيانتكاريم .

ايشان تأكيد كردند در انقلاب اسلامي ايران، مهمترين و اصلي‌ترين شاخص، امام و خط امام است كه در رفتار، گفتار و وصيت‌نامه امام بزرگوار(ره) تجلي يافته است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به ضرورت تبيين صحيح شاخص هاي امام و عدم فراموشي يا پنهان ماندن آنها، افزودند: تبيين بد ديدگاهها و نظريات امام(ره) و يا فراموشي آنها همانند از كار افتادن قطب نمايي است كه قرار بوده است جهت صحيح را نشان دهد.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه مواضع و ديدگاههاي امام خميني(ره) بايد كاملا صريح و روشن تببين شود، خاطر نشان كردند: شخصيت و هويت امام نيز به همين مواضع صريح و قاطعانه ايشان است كه دنيا را به لرزه درآورد و ملتها را بيدار كرد .
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با يادآوري مواضع امام(ره) درخصوص استكبار، ارتجاع، ليبرال دموكراسي غرب ، و منافقان و دورويان افزودند : ما نمي‌توانيم و نبايد بخاطر خوش‌آمد برخي افراد يا جريانها، مواضع امام را پنهان و يا كمرنگ كنيم.
ايشان تأكيد كردند: امام منهاي خط امام، امام بي‌هويت است و سلب هويت از امام، خدمت به امام خميني(ره) نيست.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با انتقاد از برخي افراد كه بخشهايي از مباني انديشه امام را انكار و يا پنهان مي‌كنند، خاطر نشان كردند: متأسفانه اين كج‌انديشي را كساني انجام مي‌دهند كه زماني خودشان يا مروج افكار امام(ره) بودند و يا پيرو ايشان.
رهبر انقلاب اسلامي، جوانان را به قرائت و تفكر در وصيت‌نامه امام(ره) توصيه مؤكد كردند و افزوند: خلاصه انديشه امام و مباني ايشان در اين وصيت‌نامه منعكس است.
ولي امر مسلمين، يكي از مباني و شاخصهاي اصلي انديشه امام خميني(ره) را اسلام ناب محمدي(ص) دانستند و خاطر نشان كردند: اسلام ناب در انديشه امام، اسلامِ ظلم‌ستيز، عدالت‌خواه، طرفدار محرومان و حقوق پابرهنگان و مستضعفان است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، با اشاره به اينكه در انديشه امام، اسلام امريكايي مقابل اسلام ناب محمدي قرار دارد افزودند: اسلام آمريكايي همان اسلام تشريفاتي، اسلام بي‌تفاوتي در برابر "ظلم و زياده خواهي" و اسلام همراهي و كمك به زورگويان است.
ايشان با تأكيد بر اينكه امام خميني(ره) تحقق اسلام ناب را فقط در پرتو حاكميت اسلام امكان‌پذير مي‌دانستند، خاطر نشان كردند: امام بزرگوار(ره)، جمهوري اسلامي را مظهر و زمينه ساز حاكميت اسلام مي دانستند و به همين علت حفظ نظام اسلامي را واجب ترين واجبات اعلام كرده اند .
رهبر انقلاب اسلامي، هدف اصلي امام را تحقق اسلام ناب دانستند و تأكيد كردند: امام(ره) براساس اين هدف، تا آخرين لحظه و با قدرت تمام پاي حفظ جمهوري اسلامي ايستادند و يك مدل نو از نظام سياسي را كه متكي بر رأي مردم و شريعت اسلامي بود، به دنيا عرضه كردند.
تمسك به گذشته افراد، هنگامي قابل قبول است كه حال فعلي آنان در مقابل گذشته ايشان قرار نداشته باشد اما اگر چنين شد طبعا گذشته افراد ديگر نمي‌تواند معيار و ملاك باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي، شاخص عمده ديگر خط امام را جاذبه و دافعه امام در دايره مكتب اسلام دانستند و تاكيد كردند هرگونه تولي و تبري در عرصه سياست هم بايد تابع تفكر و مباني امام باشد .
ايشان گستره جاذبه و دافعه امام را بسيار وسيع خواندند و افزودند : دشمني و قاطعيت امام فقط و فقط براي اسلام بود نه مسائل شخصي و به همين علت امام با همه اقوام و گروههاي ملت را با هر سليقه و ديدگاه همواره در آغوش مهربان خود جاي مي داد اما قاطعانه كمونيستها ، ليبرالها و دلباختگان نظامهاي غربي را طرد مي كرد و بارها و بارها با تعابير سخت وتلخ ، مرتجعان را نيز محكوم و طرد كرد .
رهبر انقلاب اسلامي خاطر نشان كردند : در پرتو اين شاخص مهم خط امام، انسان نمي تواند خود را رهرو امام بداند اما با كسانيكه صريحا پرچم معارضه با امام را بلند مي كنند هم جهت و همراه شود.
رهبر انقلاب اسلامي در همين زمينه افزودند: اگر امريكا ، اسرائيل، سلطنت طلبان، منافقان و ديگر مخالفان و معاندان امام ، حول محور يك فرد جمع شوند و از او تجليل و احترام كنند و او ادعا كند كه من در خط امام هستم ، اين ادعا پذيرفتني نيست و نمي تواند واقعيت داشته باشد چرا كه امام بصراحت تاكيد مي كرد كه اگر دشمنان اسلام از ما تعريف كنند بدانيم كه خيانتكاريم .
حضرت ايت الله خامنه اي با اشاره به كسانيكه در روز جهاني قدس بصراحت در مقابل آرمانهاي امام موضع گيري كردند و در روز عاشوراي سال گذشته آن فضاحت را بار آوردند افزودند: اگر شخصي در قبال اين تحركاتي كه از اساس با مباني امام مخالف است اظهار همراهي يا حتي سكوت كند، ملت با درك حقايق ، ادعاي اين فرد را در دنباله روي از امام نمي پذيرد.
رهبر انقلاب اسلامي اطمينان به وعده الهي و در نظر گرفتن محاسبات معنوي و الهي را يكي ديگر از شاخصهاي راه و حركت امام برشمردند و خاطر نشان كردند امام خميني در تصميم گيري و تدابير خود، محاسبات معنوي را در درجه اول قرار مي داد و هدف اصلي او از انجام هر كاري فقط كسب رضاي الهي بود .
تکيه هميشگي بر اسلام ناب محمدي - جاذبه و دافعه در دايره مکتب اسلام - يقين به وعده هاي الهي - محاسبات معنوي و تقوا- نگاه جهاني به انقلاب اسلامي - تکيه بر مردم - و توجه به حال فعلي افراد هنگام هرگونه قضاوت، از جمله شاخص هاي اصلي خط امام است که بايد بطور صحيح تبيين شود و مورد توجه مستمر قرار داشته باشد .

اشاره هاي رهبر به طلحه وزبيرهاي زمان
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به معنا نداشتن ياس ، ترس ، غفلت و غرور در فعاليتهاي امام خميني افزودند : امام ، در تمام مسائل شخصي و اجتماعي و سياسي ، حتي در قضاوتهاي خود درباره دشمنان و مخالفان ، از جادة تقوا ، ذره اي منحرف نشد و اين درسي است براي همه خصوصا جوانان انقلابي و مومن و عاشق امام كه حتي در باره مخالف و دشمن هم بايد كاملا منطبق بر حق و تقوا وعدالت رفتار كرد.
رهبر انقلاب اسلامي، يكي ديگر از شاخصهاي مهم خط امام را مردم و نقش مردم خواندند و افزودند امام در عرصه تكيه بر مردم در انتخابات و ديگر مسائل جامعه و كشور، واقعا كارهاي عظيمي انجام داده اند.
ايشان با اشاره به برگزاري رفراندوم تعيين نظام تنها دو ماه پس از پيروزي انقلاب افزودند رجوع به اراي ملت براي تعيين شيوه و نوع حكومت با اين فاصله كم، در هيچ انقلابي سابقه ندارد .
رهبر انقلاب اسلامي برگزاري انتخابات متعدد در هر شرايطي حتي در دشوارترين روزهاي جنگ تحميلي را يادآور شدند و افزودند هيچ انتخاباتي در حيات سي ساله انقلاب حتي يك روز عقب نيافتاده است و اين مسئله در هيچ نظام مدعي دموكراسي وجود نداشته است.
جهاني بودن نهضت اسلامي از ديگر شاخصهاي خط امام بودكه رهبر فرزانه انقلاب در خطبه هاي امروز به تبيين آن پرداختند .
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به شجاعت امام در اعلام "جهاني بودن نهضت و انقلاب اسلامي" افزودند اين اقدام امام با دخالت در امور ديگر كشورها و يا صدور انقلاب به شكل استعماري كاملا متفاوت است و مقصود و مقصد امام اين بود كه ملتهاي جهان از عطر اين حركت تاريخي بهره مند شوند و با آگاهي به وظايفشان عمل كنند.
ايشان افزودند : دفاع منطقي و جانانه امام از ملت فلسطين يك نمونه از نگاه جهاني امام به انقلاب اسلامي است و امام صريحا مي گفت اسرائيل غده اي سرطاني است و مشخص است كه علاج غده سرطاني ، قطع آن است.
رهبر انقلاب اسلامي، موضعگيري امام در دفاع از ملت فلسطين را منطقي ترين موضع خواندند و افزودند زورگويان جهاني با ظلم و كشتار و شكنجه و تبعيد يك ملت ، سعي كردند يك واحد جغرافيايي را حذف و در اقدامي صد در صد غير منطقي، يك كشور جعلي به نام اسرائيل را جايگزين آن كنند اما در مقابل اين ستم آشكار تاريخي، امام در موضعي صد در صد منطقي تاكيد مي كردند بايد اين واحد جعلي جغرافيايي حذف شود و حيات كشور اصلي يعني فلسطين در تاريخ ادامه يابد.
رهبر انقلاب اسلامي، در همين زمينه افزودند موضع گيري امام در مقابل اسرائيل غاصب كاملا صريح بود اما اكنون اگر كسي به اشاره هم در اين باره سخن مي گويد عده اي مدعي خط امام ، بنوعي اعتراض مي كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي در ادامه تبيين شاخصهاي مهم خط امام ، به سخنان ايشان در باره محور بودن حال كنوني افراد در هرگونه قضاوت و ارزيابي ، اشاره كردند و افزودند امام بارها مي گفت قضاوت در مورد اشخاص بايد با محوريت حال فعلي آنها صورت گيرد و اين مسئله ، شاخص مهمي در درك و پيروي از خط امام است .
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند تمسك به گذشته افراد ، هنگامي قابل قبول است كه حال فعلي آنان در مقابل گذشته ايشان قرار نداشته باشد اما اگر چنين شد طبعا گذشته افراد ديگر نمي تواند معيار و ملاك باشد .
رهبر انقلاب اسلامي، در همين زمينه ، سوابق طولاني و درخشان طلحه و زبير در صدر اسلام و سپس تغيير موضع آنان را مورد اشاره قرار دادند وافزودند برخورد قاطع امير مومنان با طلحه و زبير، نمونه اي تاريخي از ضرورت توجه به حال كنوني افراد در هرگونه قضاوت و ارزيابي است .
حضرت ايت الله خامنه اي با اشاره به کسانيکه در روز جهاني قدس بصراحت در مقابل آرمانهاي امام موضع گيري کردند و در روز عاشوراي سال گذشته آن فضاحت را بار آوردند افزودند: اگر شخصي در قبال اين تحرکاتي که از اساس با مباني امام مخالف است اظهار همراهي يا حتي سکوت کند، ملت با درک حقايق ، ادعاي اين فرد را در دنباله روي از امام نمي پذيرد.

ايشان همچنين برخورد قاطع امام با برخي از همراهان اوليه انقلاب را نمونه هايي از پايبندي عملي امام به اين شاخص مهم برشمردند و افزودند برخي ، حتي از دوران نجف با امام همراه بودند اما امام در مقطعي، آنان را به علت موضع گيريهايشان طرد كرد .
رهبر انقلاب اسلامي در پايان مبحث مربوط به شاخص هاي مهم امام و خط امام ، آحاد مردم بويژه جوانان را به مطالعه و تحقيق و تفكر در اين شاخصها و مباني امام توصيه كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با اشاره به قدرت روز افزون ملت ايران و جمهوري اسلامي پس از ارتحال امام خميني (رض) خاطر نشان كردند هر نوع برنامه ريزي دشمنان حتي اگر با همراهي افراد ساده دل و غافل توام شود در پرتو ايستادگي و بصيرت ملت بزرگ ايران ، در نهايت به تقويت جمهوري اسلامي منجر خواهد شد .
ايشان با يادآوري حمايت آمريكا ، انگليس ، كشورهاي غربي ومنافقان و سلطنت طلبان از "فتنه پس از انتخابات" افزودند: همراهي دشمنان و فتنه گران ، به تجلي عظمت پرشكوه ملت ايران در 9 دي و 22 بهمن 88 منجر شد و از اين پس نيز ملت ايران و جوانان تحصيلكرده و بيدارش با تكيه بر تقوا و بصيرت ، هرتوطئه دشمنان را نقش برآب خواهند كرد.
رهبر انقلاب اسلامي در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به برخي مسائل مهم بين المللي افزودند: توطئه يهودي سازي فلسطين و ادامه محاصره غزه و تحولات مربوط به آن از مسائل مهمي است كه بايد مورد توجه و تحليل قرار گيرد.
حضرت آيت الله خامنه اي هدف از توطئه يهودي سازي فلسطين را ، قطع كردن ريشه اسلام در فلسطين ارزيابي و خاطر
اشاره هاي رهبر به طلحه وزبيرهاي زمان
نشان كردند دنياي اسلام بايد با همه وجود در مقابل اين جنايت بزرگ بايستد و مانع تحقق آن شود .
ايشان همچنين ادامه محاصره غزه را حركتي وحشيانه خواندند و افزودند محاصره يك و نيم ميليون انسان در غزه ، با حمايت آمريكا ، انگليس و ديگر قدرتهاي غربيِ داعيه دار حقوق بشر انجام مي شود و متاسفانه در اين ميان برخي كشورهاي عربي واسلامي نيز با سكوت محض خود نظاره گر ماجرا هستند كه البته بعضي هم در پشت صحنه رفتارهاي خائنانه دارند .
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به اقدام اخير رژيم صهيونيستي در حمله به كاروان امداد رساني به غزه در آبهاي آزاد و بين المللي و دروغگويي مشمئز كننده آنان در اين ماجرا افزودند اين اقدام خوي توحش صهيونيستها را به دنيا نشان داد و اين وحشي گري همان واقعيتي است كه جمهوري اسلامي ايران در سي سال گذشته فرياد كرده اما مورد بي اعتنايي قدرتهاي غربي دروغ گو و رياكار قرار گرفته است .
رهبر انقلاب اسلامي، در همين زمينه ، سوابق طولاني و درخشان طلحه و زبير در صدر اسلام و سپس تغيير موضع آنان را مورد اشاره قرار دادند وافزودند برخورد قاطع امير مومنان با طلحه و زبير، نمونه اي تاريخي از ضرورت توجه به حال كنوني افراد در هرگونه قضاوت و ارزيابي است .


حضرت آيت الله خامنه اي ، حمله رژيم صهيونيستي به كاروان امداد رساني غزه را ناشي از خطاي محاسبه صهيونيستها و اشتباه بزرگ اين رژيم دانستند و تاكيد كردند ، رژيم غاصب صهيونيستي همانگونه كه در حمله به لبنان و سپس در حمله به غزه دچار خطاي محاسبه شد ، در اين ماجرا هم اشتباه كرد و اين اشتباهات پي در پي نشانگر اين است كه رژيم صهيونيستي قدم به قدم ، به سرنوشت قطعي خود يعني سرنگون شدن در دره نيستي ، نزديك مي شود
ايشان يكي ديگر از مسائل مهم و قابل تامل بين المللي را ، نتيجه نشست يك ماهه ان پي تي در نيويورك برشمردند و افزودند نتيجه اي كه در اين نشست بدست آمد، برخلاف برنامه ريزي و خواست قدرتهاي زورگو بود ، زيرا با فشار 189 كشور ، رژيم صهيونيستي ملزم به پيوستن به معاهده ان پي تي شد و ضرورت نابودي سلاحهاي هسته اي مورد توجه قرار گرفت.
رهبر انقلاب اسلامي خاطر نشان كردند آنچه كه در نشست ان پي تي اتفاق افتاد،نشان مي دهد ، حرف و نظر قدرت متكبر و زورگويي نظير آمريكا، ديگر در دنيا خريدار ندارد .
حضرت آيت الله خامنه اي در همين زمينه خاطر نشان كردند: جمهوري اسلامي ايران بواسطه ايستادگي سي ساله ملت ايران ، توانسته است وضعيتي را در افكار عمومي جهان بوجود آورد كه نه فقط ملتها بلكه دولتها نيز در مقابل آمريكا مي ايستند و برخلاف نظر او راي مي دهند .
ايشان در پايان خطبه هاي نماز جمعه خاطرنشان كردند: اين مسائل و اتفاقات بين المللي از بشارتهاي الهي به ملت بزرگ ايران است.