حضرت امام با استناد به این آیه شریفه، خطاب به مسلمانان جهان می‌فرمایند: «از جای برخیزید و قرآن کریم را به دست گرفته به فرمان خدای تعالی گردن نهید تا مجد خود و عظمت اسلام عزیز را اعاده کنید.


«قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی: بگو من فقط شما را به یک چیز اندرز می‌دهم، دو تا دو تا و به تنهایی برای خدا به پا خیزید»(سبإ/46).
مبانی قرآنی انقلاب اسلامی
تحلیلگران انقلاب اسلامی ویژگی منحصر به فرد این نهضت و در حقیقت ماهیت آن را «الهی بودن» آن می‌دانند. "میشل فوكو" فیلسوف فرانسوی، انقلاب ایران را «روح جهان بی‌روح» و «بازگشت به معنویت» می‌خواند و "كلر بریر" و "پیر بلانشه"، انقلاب ایران را به عنوان «انقلابی به نام خدا» معرفی نموده‌اند.
تنها فوكو یا بلانشه یا بریر نیستند كه انقلاب اسلامی ایران را، انقلابی معنویت‌گرا می‌خوانند، بلکه نظریه‌پردازانی چون "گیلز كپل" در كتاب «انتقام خداوند»؛ و "حامد الگار" در كتاب «ریشه‌های انقلاب اسلامی» و "آصف حسین" در كتاب «ایران اسلامی»، افزون بر نویسندگان اندیشمند ایرانی، به بعد فرهنگی و معنوی انقلاب تاكید داشته‌اند و آن را وجه ممیزه انقلاب اسلامی ایران از سایر انقلاب‌های جهان دانسته‌اند.
"كلیم صدیقی" نویسنده و پژوهشگر مباحث انقلاب اسلامی نیز می‌گوید: «انقلاب اسلامی، نهضت دینی و الهی بود كه به گونه‌ای شگفت‌آور توانست در اندك زمانی امواج توفنده و خروشان آن از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته، جهان معاصر علی‌الخصوص دنیای اسلامی را متاثر از درخشش انفجار نورانی خود كند».
آیه شریفه فوق معرف کامل حرکت سیاسی امام خمینی (ره) در طول شکل‌گیری نهضت تا پیروزی آن و حتی پس از پیروزی شد.
امام راحل عظیم‌الشان با الهام از این آیه نورانی، که موعظه واحده پیامبر اکرم (ص) به امت خویش است، برترین قیام برای خدا را تشکیل حکومت اسلامی در پرتو هدایتهای ثقلین می‌بیند و در مقام مصلح اجتماعی، فرمانهای آن را سیره عملی و الهام بخش حیات فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و سیاسی و فرهنگی خویش قرار می‌دهد. «قیام برای خدا» همواره در پیامها، بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های حضرت امام، مورد تاكید و توصیه قرار گرفته است.
ایشان درباره ‌این موعظه الهی چنین می‌‌فرمایند: «این جمله مبارکه جامع سعادت دنیا و آخرت و متضمن تمام مواعظ پیامبران عظیم‌الشان و اولیای بزرگوار است»(صحیفه امام 15: 346).
نیز می‌فرمایند: «خدای تعالی در این كلام شریف، از سر منزل تاریك طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان كرده و بهترین موعظه‌هایی است كه خدای عالم از میانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یك كلمه را پیشنهاد بشر فرموده، این كلمه تنها راه اصلاح دو جهان است.
قیام برای خدا است كه ابراهیم خلیل‌الرحمن را به منزل خُلّت رساند و از جلوه‌های گوناگون عالم طبیعت رهاند.
قیام الله است كه موسای كلیم را با یك عصا بر فرعونیان چیره كرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام صعق و صحرا كشاند. قیام برای خدا است كه خاتم‌النبیّین(ص) را یك تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بت‌ها را از خانة خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام «قاب قوسین او أدنی» رساند.
خودخواهی و ترك قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده، همه جهانیان را بر ما چیره كرد و كشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران در آورده… موعظه خدای جهان را بخوانید و یگانه راه اصلاحی را كه پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترك نفع شخصی كرده، تا به همه سعادت‌های دو جهان نایل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید»(همان 1: 3).
همچنین حضرت امام با استناد به این آیه شریفه، خطاب به مسلمانان جهان می‌فرمایند: «از جای برخیزید و قرآن کریم را به دست گرفته به فرمان خدای تعالی گردن نهید تا مجد خود و عظمت اسلام عزیز را اعاده کنید.
بیایید و به یک موعظه خداوند گوش فرا دهید، آنجا که می‌فرماید: «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی» همه قیام کنید و برای خدا قیام کنید، قیام فرادی در مقابل جنود شیطانی باطن خودتان و قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی، اگر قیام و نهضت، الهی و برای خدا باشد، پیروز است.
ای مسلمانان جهان و ای مستضعفان عالم! دست به دست هم دهید و به خدای بزرگ روآورید و به اسلام پناهنده شوید و علیه مستکبران و متجاوزان به حقوق ملتها، پرخاش کنید»(همان 10: 339).