بسم الله الرحمن الرحیمتا حالا واسه تعجیل در ظهور آقا چه قدر دعا کردیم؟

تا حالا واسه تعجیل در ظهور آقا چه قدر عمل کردیم؟


http://hn12.asset.aparat.com/aparat-...854__31339.mp4

هر جا میتونید نشرش بدید