سلام

آیا این احتمال وجود دارد که زنده باشم و بتوانم عصر ظهور حضرت ولی عصر (علیه السلام) را درک نمایید؟

آیا روایاتی در این موضوع وارد شده است؟