سلام

گاهی اوقات (تقریباً) بطور یقین می دانیم که اگر به خانمی بدحجاب تذکر بدهیم او تنها در همان لحظه پوشش خود را درست می کند سپس چند متر آنطرف تر به حالت اولیه باز می گزدد...

آیا چنین حجابی فایده ای دارد...؟

آیا تکلیف از ما ساقط شده است...؟

و آیا نیاز به تذکر دادن است؟ (چون می دانیم نمی خواهد حجابش را درست کند)