با سلام

اگر قبل از نشستن و سجده کردن ، الله اکبر بگوییم ، آیا نماز باطل است ؟

مرجع : آیت الله خامنه ای