بسم الله الرحمن الرحیم
سلام
می خواهم در باره نویسنده و درصد واقعیت داستان داخل آن بدانم.چون پشت کتاب به اسم رمان چاپ شده است.در باره نویسنده هم به اطلاعاتی نیاز دارم.
من کتاب را خوانده ام و بسیار زیباست.
آیا سخن آقا درباره آن حقیقت دارد؟؟؟
لطفا راهنمایی کنید.