سوال – حد ارتباط با نامحرم کجا است ؟ ضمناً آیا این حد در دنیای واقعی و مجازی فرق می کند یا خیر؟


پاسخ – حد ارتباط با نامحرم این است که ما با هم داد و ستد عاطفی نکنیم . یعنی به دنبال صید کردن دل یکدیگر نباشیم . این یکی از راه هایی است که به نظر دور است اما خیلی نزدیک است .


به قول قرآن : همه ی آدم ها نسبت به خود ، خودآگاهی دارند ولی مدام توجیه می کنند . می گویند ما در محیط های مجازی یکدیگر را نمی بینیم . پس می توانیم هر حرفی را راحت بزنیم . اما من از آنها سوال می کنم که وقتی شما در این فضاهای نت نظر می گذارید و با یکدیگر گفتگو می کنید آیا این داد و ستد عاطفی رخ می دهد یا خیر؟وقتی که شما از انواع تصاویر و کلمات و روش هایی که در محیط های دیجیتال است استفاده می کنید برای اینکه احساس و حالات فکری و روحی خود را به طرف مقابل منتقل کنید در او هیچ حسی را ایجاد نمی کنید ؟ در حقیقت قبل از اینکه شما با فکر او ارتباط برقرار کنید در دل و احساس اوجا باز کرده اید . این جا باز کردن در احساس و دل فرد نامحرم همان حریم حرامی است که شما وارد شده اید . من اجازه ی داد و ستد عاطفی به این عنوان که دل کسی را از آن خود بکنم ندارم . قطعاً من باید برای یک ارتباط سالم حرکت کنم . ارتباطی که فرصت فکر ، اندیشه و عمل صالح و کارهای خوب و زیبا را بدهد .ظاهراً گاهی اوقات ما وارد فضاهای مجازی می شویم و گفتگو های علمی و اعتقادی می کنیم . اما این فضاها ایجاد اعتیاد می کند . یعنی فرد مدام به دنبال این است که وارد آن شده با افراد مختلف گفتگو کند ونظرات آنها را داشته باشد . به این گفتگو کردن ها به عنوان یک رفتار ویژه ی روشنفکرانه و عالمانه نگاه می کند. این نقابی است که هوس بر روی رفتارهای ما می زند . اگر قصد ازدواج باشد باید ما آن را صریح کنیم . اما فضای وب فضای مناسبی برای ازدواج نیست . به این خاطر که ما در فضای مجازی ، شخصیت مجازی داریم . از کجا من بدانم که این کسی که خود را به عنوان یک خانم معرفی می کند واقعاً یک خانم است و از کجا مشخص است که آقا نیست .

از کجا معلوم که سن و ویژگی های واقعی خود را منتقل کند . خیلی اوقات برای اینکه افراد جواب این سوال ها را پیدا کنند با یکدیگر در بیرون قرار می گذارند . در این قرار شما از کجا می دانید که این فرد همان کسی است که در فضای مجازی به شما پاسخ داده ؟ شاید آن پاسخ ها را خوانده و به سر این قرار آمده است .متأسفانه الان ما در فضای دیجیتال دچار آسیب های جدی هستیم . اصلاً اقتضای فضای دیجیتال شخصیت مجازی است . وقتی که ما با انسان ها در دنیای واقعی مواجه هستیم بسیاری از ویژگی های شخصیتی آنها را نمی شناسیم . در فضای دیجیتال که اصلاً قابلیت شناخت وجود ندارد .در ارتباط با نامحرم قرار است که ما حریم دل و خیال یکدیگر را اشغال نکنیم . من حق ندارم که دل و فکر کسی را مشغول خود بکنم . و در دل و فکر او برای خود یک جای ویژه و ممتاز از بقیه باز کنم .گاهی اوقات هم کسانی که به نت دسترسی ندارند از طریق پیامک وارد این آلودگی می شوند . یعنی پیامک هایی بین افراد محرم و نامحرم رد و بدل می شود که بارهای عاطفی و معنایی دارد . اشعار و جملات ادبی که مناسبتی هم برای آن درست می کنیم . این کار زمینه ی ایجاد یک ارتباط عاطفی می شود . در حقیقت فرصت داده ایم که ضمیر ناخود آگاه ما بدون هیچ جنگی فتح شود . این یعنی پیروزی نفس و هوا و هوس ما که هنوز تربیت جدی پیدا نکرده است . به همین خاطر باید فوق العاده مراقبت کرده و با احتیاط جلو رفت .پرسش و پاسخ با خانم نیلچی زاده در برنامه سمت خدا خانم مورخ22 / 4 / 1390
منبع: پایگاه غیر رسمی استاد نیلچی زاده