جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: اصطلاحات حدیثی!!!!!

 1. #1

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  87 روز 32 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40466

  مطلب اصطلاحات حدیثی!!!!!
  باسمه تعالی
  هر واژه به صورت جدا از سایر واژه‌ها و کلمات، معنای ثابت و مشخصی دارد که از آن می‌توان به جوهر معنایی تعبیر کرد، اما همین واژه آن‌گاه که به نظام و دستگاه خاصی از تصورات و مفاهیم ( همچون یک علم) وارد شود، در تعامل با واژگان و تصورات آن دستگاه، وارد «واژگان تخصصی آن علم» می‌شود و معنای نسبی(مصطلح) می‌یابد. از اینرو اصطلاحات در ابتدا معنایی عرفی و همه فهم دارند ولی در گاه ورود به یک علم و در تعامل با تصورات، مفاهیم، اقتضائات و نیازهای موجود در آن علم، معنای عرفی و اساسی آنها تغییر کرده و دارای معنای نسبی می‌شوند.

  مسلم است که برای ورود به علم مذکور و شناخت کامل آن، فهم معانی واژگان و اصطلاحات آن علم، امری ضروری و بدیهی است. از سوی دیگر با گذشت دوران و عبور زمان، هاله‌ای از ابهام و پیچیدگی بر معانی نسبی واژگان هر علم نشسته و شناخت درست واژگان را سخت نموده‌است. فراتر از این ممکن است که متخصصان هر علم، واژه را در معانی مختلف و گاه متضاد به کار برند که این خود بر ابهام و پیچیدگی و سختی فهم واژه دامن می‌زند. از این‌رو در فهم اصطلاحات هر علم، پیگیری دو هدف ذیل و انجام اقدامات لازم در راستای آنها لازم و ضروری می‌نماید.
  1. شناخت معنای اساسی واژه قبل از ورود به علم و معنای نسبی آن پس از ورود به دستگاه تصورات و مفاهیم آن علم.
  2. بررسی سیر تحول و تطور تاریخی اصطلاح.
  دانش حدیث نیز از جمله علومی است که واژگان تخصصی و خاص به خود را داراست و روشن است که در شناخت اصطلاحاتش، به تحقق و پیگیری اهداف بالا، نیاز جدی احساس می‌شود.
  در راستای دستیابی به این اهداف و شناخت روشن و واضح از اصطلاحات حدیثی می‌بایست مقدماتی فراهم آید و سنگ بنایی نهاده شود تا بنیان فهم اصطلاح بر آن استوار گردد. شاید اهم این اقدامات، موارد ذیل باشد:
  1. شناخت معنای اساسی از طریق بررسی آن در کتب لغت اولیه..
  2. بررسی کاربردهای واژه و اصطلاح در نگاشته‌های حدیثی و کتب علوم حدیث در دوره‌های مختلف تاریخ.
  3. به دست آوردن معنایی جامع، دقیق و کامل بر اساس موارد فوق.
  در این مدخل از دانشنامه برآنیم که اهداف و اقدامات مذکور را به عرصۀ ظهور برسانیم. از اینرو در هر اصطلاح کوشیده‌ایم تا:
  1. معنای دقیق لغوی هر واژه را ارائه نماییم.
  2. تعاریف و معانی مختلف اصطلاحی را در نگاشته‌های حدیثی و کتب علوم حدیث بیان کنیم.
  3. با بررسی معنای لغوی و اساسی، و معنای اصطلاحی (نسبی) و بحث در کاربردها و تعاریف مختلف در طول تاریخ، به معنای دقیق، جامع و کامل هر اصطلاح دست یابیم.
  ناگفته نماند که در این راه به حوزۀ خاصی از علوم حدیث محدود نشده‌ایم، بلکه سعی کرده‌ایم تا اصطلاحات حدیثی را در تمام حوزه‌ها، اعم از مصطلح الحدیث، رجال و ... را تحت پوشش قرار دهیم. علاوه بر اصطلاحات، به یک سری رموز و علائم خاص که حدیث‌پژوهان را در شناخت و فهم متون حدیثی یاری می‌رساند، اشاره خواهیم داشت

  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 2. #2

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  87 روز 32 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40466  حوزه‌های واژگانی الفاظ در اصطلاحات حدیثی:
  1) مفاهیم اولیه
  2) اصطلاحات مربوط به روایت
  3) اصطلاحات مربوط به طرق تحمل
  4) اصطلاحات مربوط به کتاب شناسی
  5) اصطلاحات مربوط به جرح وتعدیل
  6) ملحقات (علائم وعناوین اختصاری)

  مفاهیم بنیادی:
  1-1) حدیث
  معنی لغوی واصطلاحی (تعریف مشهور)

  بیان تعاریف مختلف بر اساس سیر تاریخی
  تعریف اجزای مختلف حدیث

  • متن
  • سند
  • اسناد
  • وجه وطریق

  1-2) خبر «مراحل طی شده در مورد حدیث»
  1-3) اثر «مراحل طی شده در مورد حدیث»
  1-4) سنّت

  • معنی لغوی واصطلاحی (تعریف مشهور)
  • بیان تعاریف مختلف بر اساس سسیر تاریخی
  • حجیت سنّت
  • ادلۀ حجیت سنّت پیامبر
  • ادلۀ حجیت سنّت ائمه اطهار

  1-5) روایت «مراحل طی شده در مورد حدیث»
  1-6) حدیث قدسی

  • تعریف
  • بیان فروق آن با قرآن
  • کتابشناسی احادیث قدسی

  1-7) طبقه

  • صحابی
  • تابعی
  • تابع تابعی
  • مخضرم
  • شیخ

  1-8) ولاء
  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 3. #3

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  87 روز 32 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40466  ) ولاء اصطلاحات مربوط به روایت
  1-2) اقسام خبر از حیث علم‌آوری واطمینان به آن
  1-1-2) خبر متواتر

  • تعریف لغوی واصطلاحی
  • بیان تعاریف مختلف بر اساس سیرتاریخی
  • شرایط تحقق تواتر در اخبار
  • شرایط علم‌آوری خبر متواتر
  • بحث در امکان تحقق تواتر وتحقق آن
  • اقسام خبر متواتر
  • متواتر لفظی
  • متواتر معنوی
  • تقسیمات دیگر
  • بیان نمونه‌هایی در هر قسم

  2-1-2) خبر واحد

  • تعریف لغوی واصطلاحی
  • بیان تعاریف مختلف بر اساس سیرتاریخی
  • حجیت خبر واحد
  • بیان اقوال مختلف در زمینۀ حجیت
  • بیان ادله حجیت خبر واحد
  • اقسام خبر واحد*
  • اقسام خبر واحد

  1. برحسب تعداد روات در طبقات مختلف

  • مستفیض
  • مشهور
  • غریب
  • غریب الاسناد
  • غریب المتن والاسناد
  • مفرد
  • متفرّد
  • متّفق علیه

  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 4. #4

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  87 روز 32 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40466  2. برحسب میزان اعتبار راوی

  • صحیح
  • حسن
  • موثق
  • ضعیف

  - تاریخچۀ ورود این اصطلاحات به حوزۀ شیعی
  - تقسیمات خبر قبل از تداول این اصطلاحات
  - علّت عدول از اصطلاحات گذشته
  - اصطلاحات اهل سنّت در این زمینه ومقایسۀ آن با اصطلاحات شیعه
  - سایر اصطلاحات(قوی،حسن،کالصحیح و...)

  3. برحسب صفات راوی در منابع رجالی

  • مجهول
  • مهمل
  • متروک
  • مدلّس

  4. برحسب آخرین فرد موجود در سند

  • مرفوع
  • موقوف
  • مقطوع

  5 .برحسب تعداد وسائط

  • عالی
  • نازل
  • مساوات

  6 .برحسب اتصال یا انقطاع سند
  1-6) برحسب اتصال سند

  • مسند
  • متصل یا موصول

  2-6) برحسب انقطاع سند

  • منقطع
  • مرسل
  • معلّق
  • مرفوع
  • معضل

  3-6) ملحقات
  7. اشتراکات واختلافات اسامی روات

  • متّفق ومفترق
  • مشترک
  • مؤتلف ومختلف
  • متشابه(سندی)

  8. برحسب شباهتها وتکرارهای موجود درسند

  • مسلسل
  • مؤنن
  • معنعن

  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

 5. #5

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  10,905
  حضور
  87 روز 32 دقیقه
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  18
  صلوات
  40466  9. برحسب تعارض

  • شاذ
  • نادر
  • محفوظ
  • منکر
  • معروف
  • مطروح

  10. برحسب آسیبهای متنی وسندی

  • مدرج
  • مقلوب
  • مصحّف
  • محرّف
  • مزید
  • مضطرب
  • معلّل
  • موضوع

  11. برحسب الفاظ

  • نص
  • ظاهر
  • مجمل
  • مبین
  • محکم
  • متشابه
  • ناسخ
  • منسوخ
  • غریب لفظی
  • مشکل

  12. برحسب چگونگی تحمّل ونقل آن

  • مکاتب
  • مدبّج
  • روایة الاقران
  • روایة الاکابر عن الاصاغروبالعکس
  • روایة الاباء عن الانباء وبالعکس

  اصطلاحات مربوط به طرق تحمل حدیث
  1-3) مقدمه

  • تعریف طرق تحمل
  • شرایط تحمّل حدیث
  • انواع طرق تحمل واقوال مختلف راجع به آن

  2-3) معرفی طرق تحمل

  • سماع
  • قرائت
  • اجازه
  • مناولة
  • کتابت
  • اعلام
  • وصّیت
  • وجاده

  مباحثی که ذیل هر یک از طرق تحمل بحث می‌شود:

  • تعریف لغوی واصطلاحی
  • بررسی اقوال مختلف در مورد جواز یا عدم جواز طریق
  • اقسام آن
  • ارزشگذاری هریک از اقسام
  • الفاظ به کار رفته در طریق
  • نمونه‌های عینی در جوامع حدیثی

  در صورت لزوم همۀ مراحل در مورد یکایک اقاسم هر طریق خواهد آمد.
  4) اصطلاحات مربوط به کتابشناسی (کتب حدیثی)

  • اصل
  • مصنّف
  • نسخه
  • رساله
  • مسائل
  • توقیع
  • نوادر
  • کتاب
  • جامع
  • سنن
  • مسند
  • معجم
  • مستدرک
  • مستخرج
  • کتب تخریج
  • کتب اطراف
  • امالی
  • جزء
  • مشیخه

  مباحثی که ذیل هر عنوان مطرح می‌شود:

  • تعریف لغوی واصطلاحی
  • بیان اقوال وتعاریف مختلف در هر مورد

  نمونه‌ه

  • اصطلاحات مربوط به جرح وتعدیل
  • اصطلاحات مربوط به تعدیل
  • الفاظ تؤثیق
  • الفاظ مدح
  • الفاظ خنثی
  • اصطلاحات مربوط به جرح
  • اصطلاحات مروبط به شخص
  • اصطلاحات مربوط به روایت شخص
  • اصطلاحات مربوط به مذهب شخص

  مباحثی که ذیل هر یک از عناوین مطرح می‌شود

  • تعریف لغوی واصطلاحی
  • میزان دلالت لفظ
  • اقوال مختلف در تعریف اصطلاحی ومیزان دلالت لفظ (بنابر سیر تاریخی
  • نمونه‌های کاربرد

  ملحقات

  • علائم وعناوین اختصاری
  • علائم اختصاری مربوط به
  • کتب حدیثی
  • کتب رجالی
  • کتب فقهی
  • اشخاص
  • روایت
  • سایر موارد

  مباحثی که ذیل هر عنوان مطرح می‌شود:

  • علامت یا عنوان اختصاری
  • توضیح وبیان آن
  • تاریخچۀ مختصر دربارۀکاربرد آن

  حسن خزّاز گفت:از امام رضا ( عليه السّلام ) شنيدم كه فرمود:
  بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند،ضررشان براى شيعيان ما از دجّال بيشتر است.
  حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ) به چه علّت؟فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنين شود، حقّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
  ( صفات الشيعه ص 8 )

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود