صفحه 1 از 2 12 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: آیا حافظ هم با خدا در ارتباط بوده؟!{دلایلی در رد اعجاز عددی قرآن}

 1. #1

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۳
  نوشته
  53
  حضور
  1 روز 12 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  123

  اشاره آیا حافظ هم با خدا در ارتباط بوده؟!{دلایلی در رد اعجاز عددی قرآن}
  با سلام

  من چند وقت هست که مطالب یک بلاگ را خوانده ام که باعث شده به یکی از مهمترین باورهای خودم یعنی اعجاز عددی در قرآن شک کنم! نویسنده بلاگ که مسلمان هم هست سعی دارد با نشان دادن روابط عددی در دیوان حافظ کل مقوله اعجاز عددی را زیر سوال ببرد! من یک نمونه از نوشته های نویسنده رو برای باورمندان مینویسم و از آنها سوال دارم آیا هنوز بعد خواندن این مطالب به اعجاز عددی باور دارید؟ چرا؟:

  با بررسی کتاب دیوان حافظ شیرازی و رابطه آن با اعداد اول مختلف به ویژه عدد 7 نشان خواهیم داد که هیچ معجزه ریاضی وجود ندارد و همه این ها بدیهیات ریاضی هستند که در هر کتاب نظم یافه و تقسیم بندی شده ای به این حجم وجود دارد.


  ما در بررسی های خود از کامل ترین و معتبرترین و مهم ترین تصحیح دیوان حافظ یعنی تصحیح غنی - قزوینی استفاده کرده ایم.


  کتاب دیوان حافظ از 576 شعر در 5 قالب شعری غزل , قصیده , مثنوی , رباعی و قطعه تشکیل شده است . که شامل 4623 بیت شعر است . این دیوان 495 غزل و 81 شعر دیگر در 4 قالب شعری دارد که شامل 42رباعی , 34 قطعه , 3 قصیده و 2 مثنوی است . تعداد ابیات غزل4192 و تعداد ابیات سایر قالب های شعری 431 بیت شعر است .


  در زیر و به عنوان اولین مطلب در این رابطه از کنار هم قرار دادن اعداد اصلی دیوان یعنی 576 و 495 و 81 و 4623 و 4192 و 431 و با ساختن اعداد مختلف مضرب 7 و گاه بس شگفت نشان خواهیم داد که این گونه روابط همگی بسیار هم عادی هستند .
  1- اگر بعد از تعداد غزل ها تعداد سایر قالب های شعری را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


  495 81 / 7 = 7083


  2- اگر عدد بالا را برعکس کنیم و بین آن تعداد کل اشعار را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است . یعنی بعد از تعداد سایر قالب های شعری تعداد کل اشعار و بعد تعداد اشعار غزل را بیاوریم .


  81 576 495 / 7 = 11653785


  3- اگر تعداد هر 5 قالب شعری را پشت سر هم قرار دهیم عدد حاصل مضرب 7 است .


  495 42 34 3 2 / 7 = 70774776
  * برعکس رقمی عدد بالا هم بر 7 بخشپذیر است
  234324594 / 7 = 33474942


  4- جمع الجمع ارقام سه عدد حاصله بالا و سه عدد اصلی دیوان یعنی 81 و 495 و 576 برابر با آخرین عدد تک رقمی یعنی 9 است .


  576 = 5 + 7 + 6 = 18 = 1 + 8 = 9


  495 = 4 + 9 + 5 = 18 = 1 + 8 = 9


  81 = 8 + 1 = 9


  7083 = 7 + 0 + 8 + 3 = 18 = 1 + 8 = 9


  11653785 = 1 + 1 + 6 + 5 + 3 + 7 + 8 + 5 = 36 = 3 + 6 = 9


  70774776 = 7 + 0 + 7 + 7 + 4 + 7 + 7 + 6 = 45 = 4 + 5 = 9


  5- اگر بعد از تعداد کل ابیات تعداد ابیات غزل و بعد تعداد ابیات سایر قالب های شعری و بعد تعداد اشعار غزل و بعد تعداد اشعار 4 قالب شعری دیگر را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


  4623 4192 431 495 42 34 3 2 / 7 = 6604884633070774776


  6- اگر بعد از تعداد اشعار غزل تعداد اشعار 4 قالب شعری دیگر و بعد تعداد کل ابیات و بعد تعداد کل ابیات غزل و بعد تعداد ابیات سایر قالب های شعری را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


  495 42 34 3 2 4623 4192 431 / 7 = 7077477606604884633 / 7 = 1011068229514983519


  7- اگر بعد از تعداد ابیات غزل تعداد اشعار آن و بعد از آن تعداد ابیات سایر قالب های شعری و بعد تعداد آن 4 قالب شعری را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


  4192 495431 42 34 3 2 / 7 = 598927918774776


  8- اگر بعد از تعداد کل ابیات تعداد ابیات غزل و بعد تعداد ابیات سایر قالب های شعری را قرار دهیم عدد حاصل مضرب 7 است .


  4623 4192 431 / 7 = 6604884633


  9- اگر بعد از تعداد ابیات سایر قالب های شعری تعداد ابیات غزل و بعد تعداد کل ابیات را قرار دهیم عدد حاصل مضرب 7 است . ( برعکس عددی عدد بالا )


  431 4192 4623 / 7 = 6163132089


  10- اگر بعد از تعداد کل ابیات تعداد اشعار غزل و بعد تعداد کل اشعار را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


  4623 495 576 / 7 = 660499368


  11- اگر بعد از تعداد اشعار غزل تعداد کل ابیات و بعد تعداد کل اشعار را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


  495 4623 576 / 7 = 707803368


  12- اگر بعد از تعداد کل اشعار تعداد اشعار سایر قالب های شعری و بعد تعداد کل ابیات را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


  576 81 4623 / 7 = 82402089 / 7 = 11771727


  13- اگر بعد از تعداد اشعار سایر قالب های شعری تعداد کل ابیات و بعد تعداد اشعار غزل را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .


  81 4623 495 / 7 = 116374785


  14- اگر بعد از تعداد اشعار سایر قالب های شعری , تعداد اشعار غزل و بعد تعداد کل ابیات را بیاوریم عدد حاصل 6 بار مضرب 7 است (!) و در تقسیم 7 ام , عدد اعشاریی به دست می آید که قسمت غیر اعشاری آن برابر با ابجد کلمه حافظ یعنی 989 است .
  81 495 4623 / 7 = 116422089 / 7 = 16631727 / 7 = 2375961 / 7 = 339423 / 7 = 48489 / 7 = 6927 / 7 = 989.571428


  15- از ترکیب تعداد کل اشعار و تعداد کل ابیات و تعداد اشعار غزل و تعداد اشعار سایر قالب های شعری , چهار عدد به دست می آید که هر کدام مضرب 7 هستند .


  4623 81 495 576 / 7 = 66054499368
  576 4623 81 495 / 7 = 82351768785
  495 576 4623 81 / 7 = 70796637483
  81 495 576 4623 / 7=116422252089


  16- از ترکیب تعداد اشعار غزل و تعداد ابیات آن با تعداد اشعار سایر قالب های شعری و تعداد ابیات آن , چهار عدد به دست می آید که هر کدام مضرب 7 هستند .


  431 81 4192 495 / 7 = 61687741785
  495 431 81 4192 / 7 = 70775973456
  4192 495 431 81 / 7 = 59892791883
  81 4192 495 431 / 7=116313213633


  17- از ترکیب تعداد کل اشعار و تعداد کل ابیات و تعداد اشعار سایر قالب های شعری و تعداد ابیات آن , چهار عدد به دست می آید که هر کدام مضرب 7 هستند .


  576 431 81 4623 / 7 = 82347402089
  4623 576 431 81 / 7 = 66051091883
  81 4623 576 431 / 7=116374796633
  431 81 4623 576 / 7 = 61687803368


  18- از ترکیب تعداد کل اشعار و تعداد کل ابیات و تعداد اشعار غزل و تعداد ابیات آن , سه عدد به دست می آید که هر کدام مضرب 7 هستند .


  495 4192 4623 576 / 7 = 7077417803368
  4623 4192 576 495 / 7 = 6604884653785
  495 576 4192 4623 / 7 = 7079663132089


  19- اگر بعد از تعداد ابیات غزل , تعداد ابیات سایر قالب های شعری و بعد یک بار تعداد اشعار غزل و بار دیگر تعداد اشعار سایر قالب های شعری را قرار دهیم , دو عدد به دست می آید که هر کدام مضرب 7 هستند .


  4192 431 81 / 7 = 59891883
  4192 431 495 / 7 = 598918785


  20- از ترکیب اعداد اصلی دیوان یعنی 4623 , 4192 , 431 , 576 , 495 , 81 اعداد مختلفی به دست می آید که مضرب 7 هستند از جمله آن ها :


  4623 4192 576 495 81 431 / 7 = 660488465378511633
  4623 495 576 4192 431 81 / 7 = 660499368059891883
  4623 4192 431 495 81 / 7 = 660488463307083
  576 495 81 4192 431 / 7 = 82356544884633
  576 431 4192 / 7 = 823473456
  576 4623 431 / 7 = 823517633


  21- اگر بعد از شماره اولین بیت دیوان شماره آخرین بیت دیوان را بیاوریم عدد حاصل مضرب 7 است .
  1 4623 / 7 = 2089


  22- اگر شماره اولین بیت غزل را با شماره آخرین بیت غزل جمع کنیم عدد حاصل مضرب 7 است .


  1 + 4192 = 4193 / 7 = 599


  23- اگر شماره اولین مصرع دیوان را با شماره آخرین مصرع دیوان جمع کنیم عدد حاصل مضرب 7 است .


  1 + 9246 = 9247 / 7 = 1321


  24- چهار قالب شعری دیگر ( 42 و 34 و 3 و 2 ) به ترتیب 84 و 137 و 123 و 87 بیت شعر دارند که اگر این اعداد را پشت سر هم قرار دهیم , و در ابتدای آن تعداد کل ابیات آنها و در انتها هم تعداد کل اشعار آن ها را قرار دهیم , عدد حاصل مضرب 7 است .


  431 84 137 123 87 81 / 7 = 61691624462683


  25- اگر در عدد بالا به جای 81 مجموع اصلی آن یعنی 42 34 3 2 را قرار دهیم عدد حاصل مضرب 7 است .


  431 84 137 123 87 42 34 3 2 / 7 = 616916244626774776


  26- اگر عدد بالا را به صورت عددی از آخر به اول بنویسیم باز مضرب 7 است .


  42 34 3 2 84 137 123 87 431 / 7 = 604904059101769633


  27- اگر بعد از تعداد کل ابیات تعداد ابیات سایر قالب های شعری و بعد تعداد ابیات هر قالب شعری را جداگانه بیاوریم , عدد حاصل مضرب 7 است .


  4623 43184 137 123 87 / 7 = 6604902630530341


  28- اگر عدد بالا را به صورت عددی از آخر به اول بنویسیم باز مضرب 7 است .  84 137 123 87 431 4623 / 7 = 12019589124902089

  ویرایش توسط رایحهٔ بهشت : ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ در ساعت ۱۳:۱۴

 2. صلوات


 3. #2

  عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۳
  نوشته
  661
  حضور
  54 روز 16 ساعت 39 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  1
  گالری
  22
  صلوات
  2055  با نام و یاد دوست

  آیا حافظ هم با خدا در ارتباط بوده؟!{دلایلی در رد اعجاز عددی قرآن}
  کارشناس بحث: استاد عمار


 4. صلوات ها 2


 5. #3

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
  نوشته
  1,533
  حضور
  27 روز 6 ساعت 41 دقیقه
  دریافت
  16
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  6286  با سلام و ادب
  دوست عزیز هیچ کسی ادعا نکرده که هر نوشته ای اگر تناسب اعدادی در آن وجود داشت پس نویسنده آن ارتباط مستقیم با خدا دارد.
  إعجاز قرآن کریم ابعاد مختلفی دارد که ابتدا به مهمترین ابعاد إعجاز قرآن به اختصار اشاره نموده و سپس به مقایسه قرآن با اشعار حافظ می پردازیم.
  از جمله مهمترین ابعاد اعجاز قرآن موارد زیر را می توان نام برد:
  الف: فصاحت و بلاغت قرآن:
  یکی از وجوه إعجاز قرآن کریم فصاحت و بلاغت آیات قرآن کریم است. «فصاحت» به معناى شيوايى كلمات و روانى تلفظ آن‏ها و گوش نواز بودن سخن، و «بلاغت» به معناى رسايى و گويايى و دقت تعابير در فهماندن مقصود است‏.
  پرداختن دانشمندان علوم قرآن و مفسران سخن‏سنج و اديب به بيان جنبه‏هاى مختلف فصاحت و بلاغت قرآن، ما را از ورود در اين وادى و توضيح اين بُعد از اعجاز قرآن بى‏نياز مى‏سازد؛ چنانكه شهادت اديبان بزرگ عرب از صدر اسلام تاكنون، بر فوق توان بشر بودن فصاحت و بلاغت قرآن، بهترين دليل خدايى بودن قرآن از اين جهت است.
  ب: هماهنگی و عدم اختلاف در محتوای قرآن
  قرآن طى 23 سال بر پيامبر (ص) نازل شده و پيامبر آيات را بر مردم خوانده است كه آثار تكامل تدريجى (در صورت بشرى بودن قرآن) بايد در آن مشاهده شود؛ پيامبر طى اين 23 سال در شرايط و اوضاع احوال فردى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى بسيار متفاوت و فراز و نشيب‏ها و تحولات بسيار ناهمگونى قرار داشت؛ هم چنين آيات شريف قرآن در سفر و حضر، در جنگ و صلح در شرايط عادى و بحرانى بر پيامبر نازل شده است. اين خصوصيات نيز زمينه را براى تأثير پذيرى درونى و برونى انديشه‏هاى پيامبر (ص) از عوامل مختلف فراهم مى‏سازد. با توجه به مسائل مذکور، روشن مى‏شود كه آوردن كتابى با اين ويژگى‏ها در چنين شرايط و اوضاعى، از سوى يك انسان با آن ويژگى‏هاى جدايى ناپذير و اختلاف آفرين، ملازم با پديد آمدن ناهماهنگى زياد خواهد بود در حالی که هیچگونه ناهماهنگی بین آیات قرآن وجود ندارد و تناقضات ظاهری با اندکی تأمل قابل رفع است و لذا هماهنگى آیات قرآن، نشان معجزه بودن و از سوى خدا بودن آن است. چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم فرموده:« أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»(1) « آيا با تدبر در قرآن نمى‏نگرند [تا دريابند كه‏] اگر از سوى غير خدا مى‏بود، ناهماهنگى بسيار در آن مى‏يافتند.»
  ج: امی بودن آورنده:
  یکی دیگر از وجوه اعجاز قرآن كه درآيات قرآن نیز برآن تاكيد شده، درس ناخوانده و به مكتب نرفته بودن پيامبر اكرم(ص) است. اين موضوع در چند آيه مطرح شده است.
  یکی از آیاتی که اعجاز قرآن را با تكيه بر این مطلب مورد اشاره قرار مى‏دهد چنين است:
  « وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لاتَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ»(2) « و تو هرگز پيش از اين كتابى نمى‏خواندى، و با دست خود چيزى نمى‏نوشتى، مبادا كسانى كه در صدد (تكذيب و) ابطال سخنان تو هستند، شك و ترديد كنند.»(3)
  بعد از ذکر وجوه مذکور در مقایسه قرآن کریم با کتاب حافظ باید بگوییم که گرچه أشعار حافظ نیز از حیث ادبی دارای فصاحت و بلاغت است اما تفاوت های عمده ای با قرآن کریم دارد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
  1.آیات قرآن کریم از سوی شخصی آورده شده که سواد خواندن و نوشتن را نداشته و مکتب نرفته بوده، چنانکه خود حافظ گفته:
  نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت*** به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
  2.فصاحت و بلاغت قرآن کریم به گونه ای است که همانند آن قابل ارائه از سوی بشر نیست و معجزه است. اما اشعارحافظ این حالت را ندارند و همانند آوری در اشعار حافظ ممکن است و خود حافظ هم ادعای معجزه بودن اشعار خود را ندارد.
  به عبارت دیگر ممكن است كتاب هاي ديگري وجود داشته باشند كه از جهت ارزش ادبي با ديوان حافظ قابل مقايسه باشند و بلكه در بعضي جهات بالاتر از آن باشند، چنان كه اشعار و نثر سعدي در باب موعظه قوي تر از حافظ است و مثنوي و معنوي مولوي در بعد عرفاني با ديوان حافظ قابل مقايسه است و به عقيده بعضي از علما اشعار عرفاني ابن فارض كه به عربي سروده شده قابل مقايسه با اشعار حافظ و بلكه قوي تر از آن است.
  3.اشعار حافظ گرچه دارای مضامين عالي است اما طبق اعتراف خود حافظ از قرآن اقتباس شده و به برکت قرآن به چنین مقاماتی رسیده، چنانكه سروده:
  صبح خيزي و سلامت طلبي چون حافظ*** هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم
  پی نوشت ها:
  1. نساء (4) آیه 82.
  2. عنکبوت(29) آیه 48.
  3. ر.ك: آيت الله مصباح يزدي،قرآن ‏شناسى، قم، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى‏، 1380 ش، ج‏1، ص 107 تا ص 188 و معرفت، محمد هادي، علوم قرآني، قم، موسسه فرهنگى التمهيد، 1386ش، ص 356.

  آیا حافظ هم با خدا در ارتباط بوده؟!{دلایلی در رد اعجاز عددی قرآن}

  الهی من ذاالذی ذاق حلاوه محبتک فرام منک بدلا

  آن کس که تورا شناخت جان را چه کند
  فرزند وعیال وخانمان را چه کند.
 6. صلوات ها 2


 7. #4

  عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
  نوشته
  1,533
  حضور
  27 روز 6 ساعت 41 دقیقه
  دریافت
  16
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  6286  اما در مورد خود اعجاز عددی که مورد قبول هست یا نه بحث مفصلی هست که لینک میدم مطالعه کنید:
  http://www.askdin.com/thread30623.html
  http://www.askdin.com/thread39654.html

  آیا حافظ هم با خدا در ارتباط بوده؟!{دلایلی در رد اعجاز عددی قرآن}

  الهی من ذاالذی ذاق حلاوه محبتک فرام منک بدلا

  آن کس که تورا شناخت جان را چه کند
  فرزند وعیال وخانمان را چه کند.
 8. صلوات ها 3


 9. #5

  عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۹۳
  نوشته
  9
  حضور
  3 روز 19 ساعت 58 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  45  سلام
  ما یک استاد ادبیات داشتیم که می‌گفتند حافظ قرآن رو به چهارده روش حفظ بوده مثلا میتونسته از آخر به اول از حفظ بگه
  ( البته مطمئن نیستم)
  خب احتمالا این مساله روی اشعارش تاثیر گذاشته
  ان الله يحول بين المرء و قلبه


  همانا خدا بين آدمى و قلب او حايل مى شود.
  انفال/24

 10. صلوات ها 4


 11. #6

  عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۹۲
  نوشته
  2,950
  حضور
  43 روز 20 ساعت 30 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  4798  نقل قول نوشته اصلی توسط Pitbull نمایش پست ها
  آیا حافظ هم با خدا در ارتباط بوده؟!{دلایلی در رد اعجاز عددی قرآن}
  سلام
  حافظ از اولیاء الهی و به قول بزرگان از محارم اسرار الهی بوده است و هیچ بعید نیست که آثارش دارای چنین عجایبی باشد
  یا علیم


  امام خامنه ای:
  این قرن ، قرن اسلام است
  کتاب "رهاورد تجربیات نزدیک به مرگ"
  را بطور رایگان از سایت های دانلود کتاب، دانلود کنید.


 12. صلوات ها 5


 13. #7

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۹۳
  نوشته
  49
  حضور
  1 روز 34 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  138  بسم الله الرحمن الرحیم درباره شمس الدین محمد حافظ حافظ در قدیم بر دو لفظ اطلاق می شد: 1) کسی که کل قرآن را حفظ بود. 2) کسی که هزار حدیث را با سلسله ی روات و طرق روایتشان حفظ بود. مثلا حافظ ابونعیم اصفهانی، محدث مشهور، به علت حفظ حدیث حافظ شده است. ادله و قراین فراوانی وجود دارد که حافظ در علوم زمان خود و علوم دینی شخصیتی ممتاز بوده و حتی سرآمد اقران و هم عصران خویش بوده است. لیکن شاید به علت حسادت علمای عصر او به مقام علمی او و به علت فساد حاکم بر جامعه در زمان خود به تندی از اینها به عنوان ریاکاران و تزویر گران یاد می کند. (سالوس) اما درباره اعجاز عددی: اعجاز عددی که در بالا آمده کاملاً بی اساس است. دیوان شاعر به مجموعه تمامی اشعار او می گویند. اما حافظ خود تعدادی از اشعار خود را به علت ضعف حذف کرده و امروز در دسترس نیست. مثلا: «ای باد ببر به یار کاغذ بر محضر آن نگار کاغذ» که شاعر سست و بی مایه ای است. حال قضاوت بر اساس تعداد اشعار و یا ابیات این دیوان قضاوتی نابخردانه و عجولانه است.
  قُلْ لِعِبادِيَ الَّذينَ آمَنُوا يُقيمُوا الصَّلاةَ وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خِلال

 14. صلوات


 15. #8

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۳
  نوشته
  53
  حضور
  1 روز 12 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  123  من که شخصا فکر میکنم از هر کتابی میشود روابط عددی بیرون کشید اما در حد و اندازه قرآن خیر چرا که سیستم روابط عددی در قرآن بسیار عریض و طویل است و حد و مرزش هنوز هم مشخص نشده.

 16. صلوات ها 2


 17. #9

  عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۹۳
  نوشته
  186
  حضور
  3 روز 17 ساعت 2 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  439  نقل قول نوشته اصلی توسط Pitbull نمایش پست ها
  من که شخصا فکر میکنم از هر کتابی میشود روابط عددی بیرون کشید

  یه نرم افزار هست به اسم Rule Finder که از آدرس زیر قابل دسترسیه:
  http://code19.ir
  این نرم افزار می تونه از هر جمله ای قواعد ریاضی استخراج کنه. این نرم افزار از این جمله ای که فرمودید، 152 تا قاعده استخراج کرد که به ضرایب عدد 19 منجر میشن. به طور مثال:
  ارزش ابجدی هر کلمه را محاسبه کنید
  من = 90
  که = 25
  شخصا = 991
  فکر = 300
  میکنم = 160
  از = 8
  هر = 205
  کتابی = 433
  میشود = 360
  روابط = 218
  عددی = 88
  بیرون = 268
  کشید = 334
  اعداد بدست آمده را از چپ به راست بنویسید

  334 268 88 218 360 433 205 8 160 300 991 25 90

  اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
  9025991300160820543336021888268334
  9025991300160820543336021888268334 بر 19 بخشپذیر است
  تعداد حروف هر کلمه را محاسبه کنید
  من = 2
  که = 2
  شخصا = 4
  فکر = 3
  میکنم = 5
  از = 2
  هر = 2
  کتابی = 5
  میشود = 5
  روابط = 5
  عددی = 4
  بیرون = 5
  کشید = 4
  اعداد بدست آمده را از راست به چپ بنویسید

  2 2 4 3 5 2 2 5 5 5 4 5 4
  هر عدد را با عدد بعد از خودش جمع کنید
  4+5=9
  5+4=9
  4+5=9
  5+5=10
  5+5=10
  5+2=7
  2+2=4
  2+5=7
  5+3=8
  3+4=7
  4+2=6
  2+2=4

  4 6 7 8 7 4 7 10 10 9 9 9 4

  اعداد بدست آمده را پشت سر هم بنویسید
  499910107478764
  499910107478764 بر 19 بخشپذیر است
  روش کارش هم خیلی ساده است: قواعد مختلفی رو به جمله مورد نظر اعمال می کنه و به ازای هر قاعده یک عدد بدست میاره. سپس قواعدی که به ضرایب عدد 19 منجر شده اند رو گزارش می کنه.
  انتظار میره که به طور متوسط، از هر 19 تا قاعده یکی به ضرایب عدد 19 منجر بشه (طبق قوانین احتمالات). معمولاً تصور میشه که چون 19 عدد اوله پس پیدا کردن ضرایبش سخت تره، در حالی که اینطور نیست و در اینجا عدد اول بودن 19 هیچ نقشی نداره.
  با توجه به اینکه کار با اعداد خیلی بزرگ توسط ماشین حسابهای معمولی ممکن نیست، برای بررسی صحت این روابط می تونید از ابزاری که در این آدرس ارائه شده استفاده بفرمایید: http://web2.0calc.com/

  ویرایش توسط Mostafa4 : ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ در ساعت ۱۵:۱۵

 18. صلوات ها 3


 19. #10

  عضویت
  جنسیت اسفند ۱۳۹۳
  علاقه
  تحصیل!
  نوشته
  118
  حضور
  3 روز 16 ساعت 4 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  302  نقل قول نوشته اصلی توسط Pitbull نمایش پست ها
  من چند وقت هست که مطالب یک بلاگ را خوانده ام که باعث شده به یکی از مهمترین باورهای خودم یعنی اعجاز عددی در قرآن شک کنم
  چیزی به نام اعجاز عددی تو قرآن نداریم

 20. صلوات


صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع رو مطالعه کرده اند از ۱۳۹۴/۰۲/۲۶, ۱۷:۵۲ : 1

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود