و کسانی که هر گاه مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند, خدا را یاد کرده و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند -و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟- و اصرار بر گناه نمی ورزند در حالی که می دانند ( سوره ی آل عمران ایه ی 135 )


بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید از رحمت خدا ناامید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است ( سوره ی زمر آیه ی 53 )


و اگر نعمت های خدا را بشمارید نمی توانید آنها را به آخر رسانید. خداوند آمرزنده و مهربان است( سوره ی نحل آیه ی 18 )


کسی که امید به لقای خداوند یگانه دارد ( باید در اطاعت او بکوشد ) زیرا سرآمدی که خدا تایین کرده فرا می رسد و او شنوا و داناست ( سوره ی عنکبوت آیه 5 )


....و هنگامی که اجل آنها فرا رسد, نه ساعتی از آن تاخییر می کنند و نه بر آن پیشی می گیرند ( سوره ی اعراف آیه ی 34 )


....فرعون و لشکریانش از سر طلم و تجاوز به دنبال آنها رفتند. تا زمانی که او ( فرعون ) در شرف غرق شدن قرار گرفت, گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی که بنی اسراییل به او ایمان آورده اند وجود ندارد و من از تسلیم شدگان هستم.( به او خطاب شد ) الان؟ در حالی که قبلا نافرمانی کردی و از مفسدان بودی؟ (سوره ی یونس آیه 90 و 91 )


و در آن روز جهنم را حاضر می کنند. آن روز است که انسان متذکر می شود.اما این تذکر چه سودی برای او دارد؟.. می گوید: ای کاش چیزی برای زندگیم فرستاده بودم.. در آن روز هیچ کس مانند او ( خدا ) عذاب نمی کند.. و هیچ کس مانند او کسی را به بند نمی کشد. ( سوره ی فجر آیه 23 تا 26 )


قطعا عذاب پروردگارت واقع شدنی است.. و چیزی مانع آن نخواهد بود ( سوره ی طور آیه 7 و 8 )


... او را با ترس و امید بخوانید که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. ( سوره ی اعراف آیه ی 56 )


آنها ( بنی اسراییل ) گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود از این رو ( از دیدن و شنیدن حقایق ) کور و کر شدند....( سوره ی مائده آیه 71 )


و گفتند: هرگز آتش دوزخ به جز چند روزی به ما نخواهد رسید. بگو آیا پیمانی از خدا گرفته اید -که خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی کند- یا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟.. آری کسانی که مرکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند, آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود.. و کسانی که ایمان آورده و کار های شایسته انجام داده اند آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند بود ( سوره بقره ایه 80 تا 82 )


به یقین پرهیزکاران در باغهای بهشتی و در کنار چشمه ها هستند.. داخل این باغ ها شوید با نهایت سلامت و امنیت.. و ما هر گونه حسد و کینه را از سینه آنها می زداییم در حالی که همه برادرند و بر تخت ها روبروی یکدیگر قرار دارند.. هیچ خستگی و رنجی در آنجا به آنها نمی رسد و هیچگاه از آن اخراج نمی شوند ( سوره ی حجر آیه 45 تا 48 )


هر چه بخواهند در آنجا برایشان فراهم است و نزد ما افزونتر (هم) هست ( که به فکرشان نمی رسد ) ( سوره ی ق آیه ی 35 )

لطفا به اشتراک بذارید