مهارت های ارتباطی

روابط خانوادگی صمیمانه ، دوستی های عمیق و ماندگار ، پیشرفت در کسب و کار و سایر جنبه های زندگی تنها با پیروی از فنون ارتباطی قابل دستیابی است . بسیاری از ارتباطات و مناسبات انسانی ، اعم از روابط زناشویی ارتباط والدین و فرزندان ، رئیس و مرئوس ، خریدار و فروشنده و غیره، صرفا به خاطر عدم آگاهی از فنون ارتباطات با شکست روبه رو می شود.
ما همه روزه با گرفتاریها و مصائب ناشی از رفتار غیر اصولی دست به گریبانیم شیوه ارتباطمان برای ما عواقبی را به بار می آورد که ترجیح می دهیم بدون آن عواقب زندگی کنیم. از این واقعیت بی خبریم که روابط موثر اصول بنیادی دارد و تنها در صورتی می توانیم موفقیت راستین و خوشبختی ماندگار را تجربه کنیم که این اصول را آموخته و آن را بخشی از منش خود سازیم . رفتار شما در هر موقعیت و واکنش تان در قبال هر رفتار چه مثبت و چه منفی باید سنجیده مناسب و تاثیر گذار باشد و این کتاب با معرفی پیچ و مهره های سیستم ارتباطی به شما می آموزد که چگونه در میان جذر و مد اطلاعات دنیای کنونی نقطه نظرهایتان را به روشنی منتقل و دیگران را در پذیرش آراء و عقایدتان متقاعد کنید ، با استفاده از تکنیک های دقیق با افراد دشوار و بدقلق ارتباط برقرار سازید و اختلافها ، شکایتها و مسائل را به سادگی حل و فصل نمایید.

برخوردهای ضعیف در محیط کار و زندگی بدون آشنایی با فنون ارتباطی قابل برطرف کردن نمی باشد و مسلما این عدم آشنایی باعث به زحمت افتادن هر شخص خواهد شد. به طور مثال اگر با فن جواب رد دادن و نپذیرفتن تقاضا آشنا نباشید ممکن است در حال رودربایستی پیشنهادی را که از عهده انجام آن برنمی آیید بپذیرید و به خاطر خلف وعده از اعتبارتان بکاهید و یا پیوند دوستی تان را با فردی سست کنید .
مجموعه حاضر دربرگیرنده 19 فصل و 101 راهكار برای بهبود و موفقیت در مهارت های ارتباطی اشخاص است. زنجیره موفقیت ،عقاید : سرچشمه رفتار و کردار ،تمرکز بر موفقیت ،‌دستیابی به حد اعلای موفقیت ،چارچوبهای ذهنی افراد موفق،کنترل زبان جسم ،چگونه سنجیده و حساب شده سخن بگوییم،کلمات را واضح و نیرومند انتخاب کنید ،با هر کس به زبان خودش سخن بگویید،بر روی افکارتان سرپوش نگذارید،وقتی می گویید چه چیزی را دوست دارید ، بگویید چرا و ... عناوین برخی از فصول ذکر شده در کتاب حاضر می باشد.این کتاب با استفاده از حکایتها ، استعاره ها ،ماجراهای واقعی و جدیدترین تحقیقات ،با زبانی ساده و قابل درک به شما نشان می دهد که چگونه با هر کسی متناسب با شخصیت و موقعیتش ارتباط موثر برقرار کنید در سراسر کتاب از ذکر نظریه های خشک و غیر ملموس پرهیز کرده و مستقیم به اصول عملی ارتباطات پرداخته و نهایتا سعی شده است با ارائه راهکار های اجرایی ، نارسایی های رفتاری را در هر اوضاع و شرایطی برطرف کند .
این کتاب با معرفی پیچ و مهره های سیستم ارتباطی به شما می آموزد که چگونه در میان جذر و مد اطلاعات دنیای کنونی نقطه نظرهایتان را به روشنی منتقل و دیگران را در پذیرش آراء و عقایدتان متقاعد کنید ، با استفاده از تکنیک های دقیق با افراد دشوار و بدقلق ارتباط برقرار سازید ، و اختلافها ، شکایتها و مسائل را به سادگی حل و فصل نمایید.
در این کتاب می آموزید که چگونه از طریق زبان جسم با نگاهی به افراد از هیجانها ، فشارهای عصبی ، احساسی و جسمانی شان مطلع شده و رفتاری متناسب با این شرایط در پیش گیرید و به این وسیله از ایجاد تشنج و بگو مگوهای احتمالی جلوگیری کنید و یا بالعکس از حالات و حرکات افراد به شادابی و سرحال بودنشان پی برده و تقاضاها پیشنهادات و نکته های انتقادیتان را در آن موقعیت مطرح کنید .در بخش دیگر کتاب ، فن صراحت کلام (ابراز وجود) به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد . می آموزید که افکار و احساستان را صریح و بی پرده بیان کنید و به نقطه نظرهای دیگران ولو این که مخالفش باشید به دقت گوش کنید و به آن احترام گذارید . اما برای تقویت مهارتهای ارتباطی نخست باید ضعف های روحی و روانی تان را در هر حوزه شناسایی و به کاستی هایتان در موقعیت های رفتاری معترف باشید و فراموش نکنید که تصدیق نکردن اشتباه و تصحیح نکردن آن و نیاموختن شیوه ارتباطات موثر ، اشتباهی از نوعی دیگر است و معمولا ما را در راه اغفال خویشتن و توجیه قرار می دهد .
مشخصات کتاب
مهارت های ارتباطی
نویسنده:کریس کول
ترجم:محمدرضا آل یاسین
ناشر:هامون