راه‌اندازي مركز پژوهش‌هاي اسلامي
لاريجاني خبر داد:
راه‌اندازي مركز پژوهش‌هاي اسلامي مجلس در قم

رئيس مجلس شوراي اسلامي از راه‌اندازي مركز پژوهش‌هاي اسلامي مجلس در شهر قم خبر داد.


به گزارش خبرگزاري فارس از قم به نقل از روابط عمومي انجمن‌هاي علميه حوزه، علي لاريجاني در ديدار اعضاي دبيرخانه و مسئولان انجمنهاي علمي حوزه علميه قم گفت: بر اساس جمعبندي نمايندگان مجلس و ضرورتهاي موجود در كشور، مركز پژوهش‌هاي اسلامي مجلس در شهر قم راه اندازي ميشود.
وي اظهار داشت: با تشكيل اين مركز از ظرفيتهاي اسلامي ـ ديني شهر قم به صورت سيستماتيك در كشور استفاده ميشود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: ايجاد مركز پژوهشهاي اسلامي مجلس با درنظرگرفتن حضور مراجع عظام، علما، صاحب نظران و پژوهشگران اسلامي در شهر قم صورت ميگيرد تا به نحو موثرتر و سازندهاي از اين ظرفيت‌هاي موجود استفاده شود.
لاريجاني در اين نشست تاكيد كرد: جهتگيري مجامع و انجمنهاي علمي حوزه علميه قم ميتواند در راستاي ارائه نظرات و پيشنهادهايي در خصوص طرحها و لوايح و برنامه پنجم توسعه قرار گيرد.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين مجامع و انجمنها با رصدكردن مسائل حوزههاي مختلف مانند اقتصاد، تعليم و تربيت و سياست ميتوانند حضور موثري را در جامعه ايفا كنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: بايد ساز و كار استفاده از بودجه پژوهشي در كشور مورد بازنگري قرار گيرد و اعتبارات به درستي به پژوهشگران اختصاص يابد.
وي با اشاره به اينكه در برنامه پنجم توسعه سهم پژوهش سه درصد از توليد ناخالص ملي در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: بايد ساز و كاري در نظر گرفت تا به نحو موثرتري از پژوهش و پژوهشگران استفاده كرد.
لاريجاني در بخش پاياني سخنان خود گفت: نمايندگان مردم در مجلس در قانون بودجه امسال اعتبارات مناسبي براي حوزه علميه قم و برخي مراكز پژوهشي در نظر گرفتهاند.
شايان ذكر است در ابتداي اين ديدار كه به صورت خصوصي و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمين علي عماد معاون پژوهش حوزه‌هاي علميه و همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين محسن مهاجرنيا مسئول جديد انجمن‌هاي علميه حوزه گزراشي از روند فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي حوزه ارائه كردند.

منبع : فارس نیوز