می خواستم درباره سادات حسنی بدانم
ایا فامیل همه آنها حسنی است؟
بشتر الان در کجا هستند؟
هر کس می تواند در این تاپیک شرکت کند و کمک کند ممنون می شوم
لطفا مطابتان را با سند و مدرک قابل ارجاع بگذارید؟