همه آنچه درباره وهابیت باید بدانیدوهابیت چیست؟ چه اهدافی را دنبال می کند؟ این جریان الحادی از کجا منشاء گرفته است؟ سیر تاریخی آن از گذشته تا امروز چگونه بوده است؟ چه جریانهایی از آن حمایت می کنند؟ آیا طبق ادعای سران وهابیت آنها به باورهای اسلامی تبلیغ شده پایبند هستند؟ پاسخ این سوالات و بسیاری دیگر از سوالات را در این کتاب می توانید پیدا کنید.

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان
همه آنچه درباره وهابیت باید بدانید

شناخت وهابیت(نقد و بررسی تفصیلی پیشینه عملکردها و باورها)/به کوشش نجم الدین طبسی/انتشارات دلیل ما، چاپ اول 1392

940 صفحه، 28000 تومان

در زمانی که فرقه های الحادی همانند وهایبت با حمایت برخی از کشورهای منطقه به حمایت از جریان های سلفی پرداخته و ایمان مردم مسلمان و به ویژه شیعیان را نشانه رفته اند، انتشار آثاری که در راستای شناخت چنین جریانهایی و همچنین رفع شبهاتی که این دسته از جریانها به دنبال آن هستند، از اهمیت بسیار زیاد و به مراتب بیشتری در قیاس با گذشته برخوردار است.
به خصوص اینکه در تغییر و تحولات اخیر منطقه شاهد این واقعیت بوده ایم که غیر سران برخی کشورهای به ظاهر اسلامی بیگانگان نیز به شکلی مستقیم و غیر مستقیم به وهابیون کمک کرده و به آنها پرو بال می دهند. در چنین زمانی که نام وهابیون و جریانهای سلفی بیش از هر زمان دیگر شنیده می شود، پرسش درباره چیستی این فرقه ها و اهداف شان بیش از هر زمان دیگری به ذهن می رسد.
کتاب «شناخت وهابیت» یکی از کامل‌ترین مجموعه‌ها در معرفی وهابیت و وهابیان است آنگونه که غیر از بیان مطالب در آشنایی تاریخی باورهای آنان، به نقد و بررسی آراء آنها نیز پرداخته است.
کتاب حاضر یکی از کاملترین مجموعه ها در معرفی وهابیت و وهابیان است آنگونه که غیر از بیان مطالب در آشنایی تاریخی باورهای آنان، به نقد و بررسی آراء آنها نیز پرداخته است در واقع این اثر از سه بخش نظیر «پیشینه و کنونه»، «افراط‌ها و تفریط‌ها» و «باورها» تنظیم شده است.
در مجموعه حاضر برای نقد آراء وهابیان، از منبع روایی و تاریخی اهل سنت استفاده شده تا بیان گردد آنها حتی براساس منابع اهل سنت نیز پایبند به اعتقادات اسلامی نیستند. اینان پایه گذار جریان نفاق و دشمنی با اسلام و مسلمانان بوده و از بدو تاسیس بنای تفرقه در اسلام، و ایجاد بستر مناسب برای حاکمیت کفار و مشرکین را در برنامه های خود داشته و دارند.
بخش اول در طی 5 فصل به پیشینه فکری و رفتاری و هابیت در قرون نخستین می پردازد و سپس شخصییت های فکری، مواضع سیاسی و فکری آنها، روش های تبلیغی آنها معرفی شده اند. همچنین تاریخ شروع تفکرات وهابی تا تشکیل حکومت سعودی و حمایت سیاسی نظامی از مواضع وهابیت در این فصل به تمامی نقل شده است . در بخش دوم با افراط ها و تفریط های ساختگی آنان در احکام و سنت پیامبر(ص) آشنا می شویم و خواننده با نگاهی ریز بینانه به جزئیات شیوه های دشمنی آنان با دین و خاندان اهل بیت (ع) پی برده و با پردازش کنندگان این عقاید و شیوه عملکرد آنها در دشمنی با اهل بیت (ع) آشنا می شود.
فصل سوم از این بخش بحث مشبعی در خصوص غلو وهابیان در بزرگداشت شخصییت های معروف مکتب خلفا است، مبحث تکفیر مسلمین و متهم کردن مسلمانان به کفر و شرک از سوی سردمداران وهابیت، فتاوای مختلف مفتیان، و مبحث ترور و ایجاد وحشت از سوی وهابیان و ذکر جنایات آنان در طول تاریخ، دو فصل پایانی این بخش است .
آخرین بخش کتاب باورهای وهابیت در مورد خدا، پیامبر(ص)، و سنت های مختلف رسول خدا(ص) مثل توسل، تبرک، زیارت قبور، مراسم سوگواری، نذر، بنای بر قبور است که به طور مفصل با ذکر شواهد قرآنی و روایی، و با نقد و بررسی روایات ساختگی آنان، و بیان سیره پیامبران (ص) مورد کنکاش قرار گرفته است. در مجموعه حاضر برای نقد آراء وهابیان، از منبع روایی و تاریخی اهل سنت استفاده شده تا بیان گردد آنها حتی براساس منابع اهل سنت نیز پایبند به اعتقادات اسلامی نیستند. اینان پایه گذار جریان نفاق و دشمنی با اسلام و مسلمانان بوده و از بدو تاسیس بنای تفرقه در اسلام، و ایجاد بستر مناسب برای حاکمیت کفار و مشرکین را در برنامه های خود داشته و دارند.