كتاب «درس ناخواندگی پيامبر(ص)» تاليف خليل ابراهيم ملاخاطرعزامی از سوی نشر مورخ در قم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) شعبه قم، كتاب «درس ناخواندگی پيامبر(ص)» كه در اصل با عنوان «امية النبی المصطفی» در جده تاليف يافته توسط «سيدعلی ميرشريفی» در قم ترجمه و منتشر شده است.

سيدعلی ميرشريفی، ترجمه كتاب مذكور را به استاد شهيد مرتضی مطهری كه به زعم او در نگارش درس ناخواندگی پيامبر(ص) پيشگام بوده، تقديم كرده است.

كتاب مذكور در دو فصل تدوين شده و فصل اول شامل سه‌بخش با عناوين «امی در قرآن‌كريم»، «معنی امی در لغت عرب» و «حكمت امی مبعوث شدن پيامبر(ص)» و فصل دوم نيز شامل يك بخش با عنوان «دليل بر امی بودن پيامبر(ص)» است.

اين كتاب در 208 صفحه با شمارگان هزار نسخه و به قيمت سه هزار و 500 تومان انتشار يافته است.

در بخش اول از فصل اول اين كتاب، آمده است: «آيات قرآن‌كريم كه در آنها لفظ امی آمده چه به صيغه مفرد و چه به صيغه جمع شش آيه است؛ سه تای آنها درباره عرب است كه خداوند به آنان خطاب امی می‌كند زيرا اكثر آنان امی بودند و نه می‌خواندند و نه می‌نوشتند و يك آيه هم درباره يهود و دو آيه درباره پيامبر(ص) است.

همچنين در بخش سوم از فصل اول اين كتاب درباره دلايل امی ارسال كردن پيامبر آمده است: اول اينكه خداوند سبحان به ما فرموده است كه پيامبری نفرستاده جز به زبان قومش؛ دوم اينكه حكمت خداوند اقتضا می‌كند كه هر پيامبری متمايز از قوم خود باشد در آن چيزی كه به آن مشهور هستند.

در ادامه اين دلايل آمده است: خداوند در قرآن‌كريم فرموده است كه از جمله صفات رسول خدا كه در تورات و انجيل موجود است، امی بودن اوست كه نمی‌خواند و نمی‌نوشت و چهارمين دليل اين است كه پيامبر فصيح‌ترين و بليغ‌ترين و داناترين و مودب‌ترين مردم محسوب می‌شد و كليه اينها بدون تعليم و معلم بود و همانا خداوند تعالی او را چه نيكو ادب آموخت.

پنجمين دليل امی بودن نيز اين گونه بيان شده است: اگر حضرت محمد(ص) اهل خواندن و نوشتن بود هر آينه متهم می‌شد دينش و كتابش را از اهل كتاب گرفته است، اين در حالی بود كه او امی بود و نمی‌خواند و نمی‌نوشت.

همچنين دلايل ديگری نيز در مفيد بودن ارسال امی پيامبر برای امت در اين كتاب كه چاپ اول آن در سال 88 انجام شده، مطرح شده است.

علاقه‌مندان برای مطالعه اين كتاب می‌توانند در تهران به نشانی خيابان انقلاب، چهارراه كالج، ابتدای حافظ شمالی نبش كوچه بامشاد مراجعه و آن را تهيه كنند.
منبع : ایکنا