سه روز اعتکاف امسالم اومد و زود رفت...
حتما خیلی از دوستان تو این سایت امسال معتکف بودن... واس هشون قبول باشه ان شاالله...
کسی که میره اعتکاف قطعا اونجا حال و هواش عوض میشه، به خودشو کاراش فکر میکنه،دلش میلرزه، چشماش شیشه ای میشه...
و اما حالا... دوست من حالا که برگشتی... تصمیم گرفتی چیزی رو بهتر کنی...؟ دستی بگیری... دلی نشکونی... افتاده و متواضع تر باشی...؟
قول دادی که صاف تر بشی ...؟ ساده تر بشی...؟ روت بشه بگی خدا منم منتظر واقعی آقامم...؟
یا نه؟ رفتی و اومدی روز از نو روزی از نو؟ اومدی و اشکات جا موندن؟ قرآن خوندنات... قرآن خوندناتم موندن؟ موندن تو حسرت عمل کردن بهشون...؟
.
.
.
.
.
.
.
میخوام هر کی پایه س که یخورده از حال و هواش و کلا تغییر ها بگه نه حالا حتما تغییری که تو خودش ایجاد شد و تو جمع اعلام کنه... نه هر چی دوست داشت، دست به کیبورد بشه...
مرسی از همه دوستان