سلام عليكم

در این كیلپ كه ما شاهد هستیم مولوی عبدالحمید یاوه هایی را برای مقام معظم رهبری صلوات الله علیه حواله می دهد و حقیر نیر بر حسب وظیفه، ردیه ای كوبنده و محكم و مستدل به او زده ام، لذا از همه دوستان و عاشقان و محبین ولایت می خواهم این كلیپ را لایك كنند و در اشاعه ان كوشا باشند
پیروان ولایت این كلیپ را برای مظلومیت امام خامنه ای و نشان دادن جلوه ای از حكومت سقیفه به مسلمانان اشاعه دهید

پاسخ كوبنده خیمه گاه به مولوی عبد الحمید اسماعیل زهی