حرف دل خودمونی (غیر مذهبی ها نخونن)

[img]g:\1\1[/img]


این شهید عزیز یک انقلابی حقیقی و صادق بود و من به حال او حسرت میخورم این جمله را مقام معظم رهبری در مورد کدام شهید فرمودند: اصلاً چی شد، این شهید چگونه انسانی بود که مقام معظم رهبری این جمله را در مورد ایشون فرمودن، اگر از من و شما درباره یک انسان خوب و وارسته و یک عالم عامل سؤال کنند حتماً به حضرت آیت الله خامنه ای اشاره می کنیم، آیا ایشان در صحبتشان که همان حسرت خوردن به این شهید است اغراق کرده اند، این شهید چه کرده بود که یک انقلابی حقیقی و صادق بود.
آیا اگر ما نیز به فرض محال به زور سازمان هواپیمایی کشوری و یا سهل انگاری عده ای شهید شویم ایشان در مورد ما هم اینگونه می فرمایند جوابتان را خودم می دهم و خودم را هم می گویم، خیر حتی توجهی هم به این مسئله نمی کنند زیرا امثال بنده مگر در راه این انقلاب با این همه خون شهید چه کردیم، آمدیم درس خواندیم در شرایطی که اکثر شرایط محیا بود، نه از فلک کردنها خبری بود و نه از ترس از ساواک و سازمانهای مخوف دیگر،
واقعاً اگر از ما دعوت کنند و بگویند شما در محضر نایب امام زمان (عج) 5 دقیقه، نه اصلاً یک دقیقه در مورد تلاش هایتان در راه پایداری انقلاب صحبت کنید؛ چه داریم بگوییم، (حال فرض کنید در محضر خود مام زمان (عج) بخوایم حرف بزنیم) من که هیچ ندارم بگویم شما را نمی دانم هیچ کاری انجام نداده ایم فقط هی می گوییم حضرت آقا فلان حرف را فرمودند حضرت آقا فلان حرف را فرمودند، یکی نیست به ما بگوید خوب ایشان فرمودند درست، خود شما که این حرف را می زنی تا همین حالا چه کار کردی؟ فقط شده ایم کسی که خوب حرف می زند، کسی که خوب شعار می دهد و کسی که وقتش را خوب تلف می کند.
حضرت آقا سالهاست در مورد نهضت علمی حرف می زنند آی آقای بچه بسیجی پر مدعا (خودم) تو چه کرده ای؟ باید در تولید علم کوشش کنیم آی آقای بچه بسیجی پر مدعا (خودم) تو چه کرده ای؟ واقعاً اگر برحسب اتفاق روزی به ایشان بر بخوریم و همین سؤال را از ما بپرسند چه می گوییم؟ چه داریم که بگوییم؟ باید سرمان را پایین بیندازیم و فقط رد شده و برویم، آی بچه بسیجی، آی بچه مذهبی و آی خودم که این اسما رو یدک می کشم، کجای کاریم؟ یک انقلابی حقیقی وصادقیم؟مقام معظم رهبری به حال ما حسرت می خورن؟ جوابش با خودتان
سرتان را زیاد در نیاورم این جمله را حضرت آقا در مورد معاونت عملیات نیروی هوایی ارتش در سال 66 شهید عباس بابایی فرمودند، او چه ویژگیهایی داشت آیا اهمیت فوق العاده شهید بابایی که سبب حسرت خوردن مقام معظم رهبری به حال ایشونه به خاطر شجاعت ها و رشادتاشون بود ، به خاطر حصول تقوا و معرفت و شناخت دینی شون بود؟ به خاطر تواضعشون بود؟ یا به خاطر ویژگیها و برجستگیهای علمی ایشون بود؟ و یا اصلاً همه این خصوصیات رو داشت؟ جواب با خودتون
حال در خودم بنگرم یکی از این خصوصیات در من هست؟