سلام
در بسیاری از روایات یاد کردن از مرگ توصیه شده است.حالا شما اگر بدانید که فردا صبح میمیرید این مدت کوتاه باقی مانده را چگونه می گذرانید؟