جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی

 1. #1

  عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۹۱
  نوشته
  6,787
  حضور
  112 روز 22 ساعت 15 دقیقه
  دریافت
  20
  آپلود
  4
  گالری
  1594
  صلوات
  37613

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه ششم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه پنجم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه اول ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه دوم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه سوم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه چهارم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه هفتم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه هشتم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه نهم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه دهم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه یازدهم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه دوازدهم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه سیزدهم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه چهاردهم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه پانزدهم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه شانزدهم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه هفدهم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه هجدهم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه نوزدهم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه بیستم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه بیست و یکم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه بیست و دوم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه بیست و سوم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه بیست و چهارم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه بیست و پنجم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه بیست و ششم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_بیست و هفتم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه بیست و هشتم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه بیست و نهم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه سی ام ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه سی و یکم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه سی و دوم ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه سی و سوم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه سی و چهارم ی آبان ۱۳۹۰
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه سی و پنج ی آبان ۱۳۹۰

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی_جلسه سی و ششم ی آبان ۱۳۹۰


  نتیجه اش زیباست وقتی این دو را پیوند می زنیم؛


  اینکه فرمودند: زکات زیبایی، پاکدامنی ست

  و اینکه پرداخت زکات دارائیت را افزون می کند

  حالا آنان که زیبایی بیشتر می خواهند، بسم الله
 2. صلوات ها 4


 3. #2

  عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۹۱
  نوشته
  6,787
  حضور
  112 روز 22 ساعت 15 دقیقه
  دریافت
  20
  آپلود
  4
  گالری
  1594
  صلوات
  37613

  آموزش فلسفه جلد 2
  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (جلسه دهم) پ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (جلسه اول) چ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (حلسه دوم) چ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (جلسه هفتم) پ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (جلسه سوم) پ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (حلسه چهارم) پ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (جلسه نهم) پ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (جلسه پنجم) پ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (جلسه یازدهم) پ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (جلسه ششم) پ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (جلسه هشتم) پ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (جلسه دوازدهم) پ تیر ۱۳۹۱

  آموزش فلسفه ::: آیت الله مصباح یزدی نسخه صوتی تدریس و بررسی آموزش فلسفه توسط استاد میر سپاه (جلسه سیزدهم) پ تیر ۱۳۹۱


  نتیجه اش زیباست وقتی این دو را پیوند می زنیم؛


  اینکه فرمودند: زکات زیبایی، پاکدامنی ست

  و اینکه پرداخت زکات دارائیت را افزون می کند

  حالا آنان که زیبایی بیشتر می خواهند، بسم الله
 4. صلوات ها 4


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 3

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود