میخوام نظر دوستانو در این باره بپرسم که آیا در حکومت مهدوی دموکراسی چطور تفسیر میشه؟
البته منظور مفهوم عام دموکراسی است که انتخابات مثلا تعیین یک مقام سیاسی فقط بخشی از اونه و بطور کلی مربوطه به اینکه آحاد جامعه اختیار تمام شئونات زندگی و اجتماع و... غیره را خود بدست داشته باشند و تمامی مقامات تنها نقش وکیل و کارگزار اجرای منویات مردم را در هر زمان ایفا کنند.
خواهش میکنم نظرتونو فارق از مقایسه با سیستم جمهوری اسلامی بدید و تا حد امکان با استناد به احادیث باشد.
مثلا اگر دموکراسی بطور کامل یا نسبی اجرا شود تکلیف اختیارات 313 یار امام چه میشود و از آن مهمتر آیا شیعیان دلشان میاید که امامشان و صاحب الامر نقش کارگزار و خادم ایشان را بازی کند.
از طرفی اگر به هیچ وجه دموکراسی به هیچ نوعی نباشد , حذف این روش آزاد اندیشانه و ارزشمند که خود مزیت و ودیعه ای الهییست از حکومت چنین شخص کاملی چون امام عصر عج نامربوط و نا متناسب بنظر میرسد خصوصا اینکه برخی از آحاد جامعه طبق روایات به اجبار حکومت ایشان را پذیرفتند و حکومت دموکراتیک میتواند بهترین سلاح جهت تالیف قلوب آنان باشد.