پاسخ رهبر معظم انقلاب:

محرم نیست و فقط در موارد ضرورت می تواند با او تماس داشته باشد.

پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی:

پزشك، به مريض محرم نيست، ولي در مواقعي كه معالجه متوقف بر نگاه يا لمس مريض است، به مقدار ضرورت مي‎تواند نگاه يا لمس كند و در صورتي كه لمس با دستكش يا از روي حايل ديگري‌كافي باشد، لمس مستقيم جايز نيست.

پاسخ آیت الله مكارم شیرازی:

در صورت وجود پزشك همجنس و دسترسی به او رجوع به پزشك غیر همجنس هرگاه مستلزم لمس یا نظر حرام گردد جایز نیست.

برای كسب اطلاع بیشتر درباره احكام آموزشها و معاینات پزشكی می توانید به آدرس سایت های مراجع مذكور مراجعه نمایید.