سعی کن برای فرزندت بیشتر از هر اسباب بازی دیگری برایش :

بادکنک بخری ...

بازی با بادکنک چیزهای زیادی رو به بچه ها یاد میده :بهش یاد میده
که بزرگ باشه ولی سبک ، تا بتونه بالا بره ...بهش یاد میده
که دوست داشتنی ها میتونن بدون هیچ دلیل و مقصری از بین برن
پس نباید بهشون دل بست ...بهش یاد میده
وقتی چیزهایی رو که زیاد دوست داره ،
اونقدر بهش نزدیک نشه تا راه نفس کشیدنش رو ببنده

چون اونموقع هست که برای همیشه از دستش میده